Tuesday, February 20, 2018

 Mystic Genie Slots  APK Download

Mystic Genie Slots APK

78 from - 457 People

APPS and GAMES Download - Online casino usa mastercard - Manroulette doesnt work on mac smoke free whitney sews - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Download updatestar updatestar - Dictionarys list of every word of the year - 3www - Volcanoes and volcanology geology - Playstation tv compatible games north america reviews 2 go - Foto you que
Title: Mystic Genie Slots
Author: 616 Digital LLC.
Latest Version: 1.6 sau o versiune ulterioară
Last Update: 25 martie 2014


Download Mystic Genie Slots APK from 616 Digital LLC. last update 25 martie 2014 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]pokiemagic.com 616 DIGITAL LLC 2620 S MARYLAND PKWY STE 14 #743 LAS VEGAS, NV 89109-8309

Mystic Genie Slots Experience the exotic delights of ancient Arabia in Mystic Genie Slots!

Make a wish on the Mega-Wish wheels and see if it comes true! There are 5 amazing bonus upgrade wheels to play. Unlock the wheels as the free games progress and be amazed by mysterious new bonuses coming direct to you from the Genies wishes!

There are 75 awards to win in Mystic Genie. Beat the other Sultans in the Sultans Lightning Race to be crowned King of the Sultans!

During normal play the Princess acts as a wildcard and substitutes for all symbols except scattered lamp symbols. Scattered lamps pay anywhere.

The Magic Wish Wheels Feature.
3 or more golden lamps symbols showing anywhere in the game window (4 in the Special Edition) triggers the Magic Wish Wheels Feature. You start with a minimum of 10 Magic Wish Wheel spins.
Choose 5 of the magical golden orbs and the lamps will fly down onto the golden pedestals. When all 5 are in place then 5 wishes will be granted - bonuses for the free games! There are 14 possible wishes to win... Your free games will then commence, with more magic yet to come!

The Magic Wish Wheels Feature Bonuses.
During the wish wheels free games, magical bonus wheels will appear in the game. Two wheels will appear in one reelset mode, and FOUR bonus wheels will appear in two reelset mode - two wheels per reelset. The bonuses showing on the wheels pay immediately after each free game!

The second wheel for each reelset starts out inactive. New symbols appear on reels 1 to 5 - the letters of the word
GENIE. Spell out the word GENIE and the second wheel comes alive! Spell out the word GENIE again and both wheels get upgraded to the next level!

The Sultans Choice Mega Wish Feature.
At the end of the free games, you have the chance to play the Mega Wish Wheels Feature. You can choose to keep your win, OR spin a wheel! The left wheel has smaller bonuses, and is less risky. The right wheel has higher pays and even MORE FREE GAMES - return to the feature where you left off! Unheard of! The right wheel also has more x0 symbols - which will cancel out your entire free games win... Choose wisely... or choose to not choose!

Maxicash progressive jackpots
There are four mystery jackpots which can be won at any time during normal play - the maxicash progressive jackpots!
Stop the reels one by one. If you match three of the same jackpot coins you win that jackpot! The maxicash jackpot
round is triggered completely at random. Good luck!

There are 75 awards to win in Mystic Genie Slots - unlock them all and the game will unlock more options! Locked
options included special edition play and high payouts mode.

After any win, you can gamble red or black, or pick a suit to win up to four times the original win. You can also
play roulette or blackjack.

NOTICE: These games are for entertainment purposes only. No real money can be won or lost. The odds of winning in
this simulation are not the same as in real slot machines. You must be aged 21 (or 18 in some areas) to gamble. Pokie Magic supports responsible gambling and appropriate parental supervision. Experimentați deliciile exotice de vechi Arabia în Slots Genie Mystic!

Face o dorință pe roți Mega-dorință și vezi dacă vine adevărat! Există 5 roți uimitoare de upgrade bonus pentru a juca. Debloca roțile și libera progresul joc și de a fi uimit de bonusuri noi misterioase vin direct la tine de dorințele Genies!

Există 75 de premii pentru a câștiga în Genie Mystic. Bate alte sultanilor din Lightning Cursa Sultans să fie încoronat rege al sultanilor!

În timpul normal de joc Princess acționează ca un wildcard și înlocuitori pentru toate simbolurile, cu excepția simbolurilor împrăștiate lampă. Lămpi împrăștiate plăti oriunde.

Magic Wish Wheels Feature.
3 sau mai multe de aur, lămpi cu simboluri ce indică oriunde în fereastra de joc (4 în ediția specială) declanșează dorința Magic Roți Feature. Începi cu un minim de 10 Magic Wish invarte roata.
Alegeți 5 din sfere de aur magice și lămpile vor zbura în jos pe piedestale de aur. Când toate cele 5 sunt în loc de 5 dorințele vor fi acordate - bonusuri pentru jocuri gratis! Există 14 dorește posibil pentru a câștiga ... Jocurile gratuite vor începe apoi, cu mai mult magie încă să vină!

Magic Wish roți Bonusuri caracteristică.
În timpul roțile dorința jocuri gratuite, roți magice bonus vor apărea în joc. Două roți va apărea într-un mod reelset, și patru roți bonus vor apărea în două modul reelset - două roți pe reelset. Bonusurile arată pe roțile plăti imediat după fiecare joc gratuit!

Cea de a doua roată pentru fiecare reelset începe inactiv. Simboluri noi apar pe role la 1 la 5 - litere ale cuvântului
GENIE. Precizeze GENIE cuvântul și a doua roata vine în viață! Precizeze GENIE cuvântul din nou și ambele roți se upgradat la nivelul următor!

Sultanilor Choice Mega Wish Feature.
La sfârșitul celor jocuri gratuite, aveți șansa de a juca Mega Wish Roți Feature. Puteți alege să păstrați câștigul, sau nu stoarce o roată! Roata din stânga are bonusuri mai mici, și este mai puțin riscant. Roata din dreapta are plateste mai mari și chiar mai multe jocuri gratis - a reveni la funcția unde ai ramas! Nemaiauzit! Roata din dreapta are, de asemenea, mai multe simboluri x0 - care va anula de jocuri întregi gratuite câștiga ... Alegeți cu înțelepciune ... sau aleg să nu alege!

Maxicash jackpot-uri progresive
Există patru jackpot-uri mister pe care poate fi câștigat în orice moment în timpul redării normale - jackpot-uri maxicash progresive!
Opriți role unul câte unul. Dacă se potrivesc trei de aceleași monede jackpot veți câștiga jackpot-ul! Jackpot-ul maxicash
runda este declanșat complet la întâmplare. Noroc!

Există 75 de premii pentru a câștiga în Slots Genie Mystic - debloca-le pe toate și jocul se va debloca mai multe opțiuni! Blocat
Opțiunile includ jocul ediție specială și modul de înaltă plăți.

După o victorie, puteți juca roșu sau negru, sau alege un costum pentru a câștiga până la de patru ori victorie originală. Puteți, de asemenea,
juca ruletă sau blackjack.

ANUNȚ: Aceste jocuri sunt doar pentru scopuri de divertisment. Nici bani reali pot fi câștigată sau pierdută. Șansele de a câștiga în
această simulare nu sunt aceleași ca și în slotul reale de mașini. Trebuie să fie de 21 de ani (sau 18 in unele zone) de a juca. Pokie Magic susține jocul responsabil și supravegherea părintească corespunzătoare.

Screenshot Mystic Genie Slots APK

 Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover
online casino usa mastercard all info here get info about online casino usa mastercard some facts about manroulette doesnt work on mac find info manroulette doesnt work on mac some facts about manroulette doesnt work on mac entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and saudaes sei que meio off topic no obstante que tinha descoberto que eu pediria voc estaria interessado em trocando links ou comentrios talvez autoria um kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale the playstation tv is a niche within a niche and theres always been some confusion about what ps vita psp ps one and ps mobile games will actually run on the clique para assinar este blog e receber notificaes de novos artigos por email junte se a 625 outros seguidores4.5 stars based on 81804 reviews
website hit counter