Wednesday, March 21, 2018

 Music Tutor Sight Read  APK Download

Music Tutor Sight Read APK

94 from - 2.050 People

APPS and GAMES Download - Google - Mcleodgaming - Arkisto idinkieli aine maiju lassila esseet - Discover augmented reality games unityvuforia updated - Reviews and stories blog - 2016 01 14 - Billionton bluetooth driver class 1 driverfin32s blog - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - 2016 01 08 - Volcanoes and volcanology geology
Title: Music Tutor Sight Read
Author: VirtualCode.es
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 noiembrie 2016


Download Music Tutor Sight Read APK from VirtualCode.es last update 14 noiembrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]virtualcode.es Goya, 71 28001 Madrid Spain

Music Tutor Sight Read Learn to sight-read music with MusicTutor SightRead (MTSR). MTSR is a quiz game designed for music students, for learning to read (and write) music in an easy and pleasant way.

*
** Gameplay

The quiz games included in MTSR work this way:

1) The program ask a question, which is shown on a panel (question panel)
2) The user answers, using another panel (answer panel). If the answer is correct, a sound is played, corresponding to the question made; if not, a failure sound is played.

These are the included games:

1) Read staff: The programs draws a staff in question panel, and a note in its position. The user must answer with a keyboard (piano or buttons)
2) Write staff: The program shows a note name in question panel. The user must answer using the answer panel (which draws a staff) dragging the note to its correct height.
3) Key signature: The program shows a staff with some key signature, and the user must answer, choosing such key within a keyboard.

*
** Game modes

1) Timed tests: during the selected time interval, the user answers questions. Correct and wrong answers are accounted, and when the time is over, a score (based on correct&wrong answers and time) is shown.
2) Study: the user answers questions without any time limit. In this mode, the "Learn" button is available, and it changes program behaviour.
3) Learn: in this mode, the user touches the answer panel, and the program shows the question (or questions) which would have been answered by given answer.

*
** Notation Systems
- English (C, D, E, F, G, A, B)
- Italian (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si)
- German (C, D, E, F, G, A, H)

*
** Time options

Game time can be chosen. If "0" is chosen, the game has no time limit and "Learn" mode can be activated.

Stored results from previous tests can be shown.

*
** Key and Range options

Three clef types can be chosen:

1) Treble clef
2) Bass clef
3) Grand clef (union of Treble and Bass clefs)

For every one of the three clef types, a range can be chosen:

a) predefined, to be choosen between 6 ranges
b) manually defined by user

*
** Accidental options

There are three accidental modes:

1) Natural: only natural notes are to be asked
2) Simple: natural, flats and sharp notes can be asked
3) Key signature: questions are made, in the context of a key.

Natural mode has no associated options.

Simple accidentals asks natural or accidental notes. The user can choose between only sharps, only flats or both.

Key Signature mode lets the user choose one or more keys. If more than one key is chosen, every new question changes the key randomly.

In this mode, the user can choose between two question filters:
A) Diatonic: only notes belonging to the current key are asked.
B) Chromatic: any note will be asked (whether or not it belongs to current key).

*
** General options

For "Read Staff" game, the user can choose the type of keyboard for answering:
1) Piano keyboard (with or without note names on keys)
2) Buttons with note names.

The main difference between both keyboards lies on enharmonic notes.
With piano there is no difference between, for example, F# and Gb, but with buttons, they can be differenciated.

Sound volume is adjustable (and muteable)

User can choose the program behaviour when asking a question wrongly:
A) A new question is made, even when previous one has not been correctly answered.
B) The same question is repeated, until the users answers correctly.

*
**

MTSR is designed to work in any screen orientation (portrait, landscape), and screen sizes (phone, 7" tablet, 10" tablet). Help is included.

Learn and enjoy with MSTR! Aflați pentru a citi muzica de-vedere cu MusicTutor SightRead (MTSR). MTSR este un joc test conceput pentru elevii de muzică, pentru a învăța să citească (și scrie), muzică într-un mod usor si placut.

*
Gameplay **

Jocurile test incluse în MTSR funcționează în acest fel:

1) Programul pune o întrebare, care este prezentat pe un panou (panou întrebare)
2) Răspunsurile de utilizator, folosind un alt panou (panou de răspuns). În cazul în care răspunsul este corect, un sunet este jucat, corespunzând la întrebarea făcut; dacă nu, un sunet eșec este jucat.

Acestea sunt jocurile incluse:

1) Personalul Citeste: Programele atrage un personal în panou cauză, și o notă în poziția sa. Utilizatorul trebuie să răspundă cu o tastatură (pian sau butoane)
2) Scrie-personal: Programul prezintă un nume notă în panoul de cauză. Utilizatorul trebuie să răspundă folosind panoul de răspuns (care atrage un personal) glisarea notei la înălțimea corectă.
3) semnătura cheie: Programul prezintă un personal cu o anumită semnătură cheie, iar utilizatorul trebuie să răspundă, alegând astfel de cheie într-o tastatură.

*
** moduri de joc

1) Testele Cronometrat: în intervalul de timp selectat, utilizatorul răspunde la întrebări. Răspunsuri corecte și greșite sunt contabilizate, iar atunci când timpul este de peste, este prezentat un scor (pe baza răspunsurilor și timp corecte și greșite).
2) Studiul: utilizatorul răspunde la întrebări, fără nici o limită de timp. În acest mod, "Learn" buton este disponibil, și-l schimbă comportamentul programului.
3) Aflați mai multe: în acest mod, utilizatorul atinge panoul de răspuns, iar programul prezinta problema (sau problemele), care s-ar fi răspuns de răspuns dat.

*
** Sisteme de notație
- Engleza (C, D, E, F, G, A, B)
- Italiană (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si)
- Germană (C, D, E, F, G, A, H)

*
** opțiuni de timp

Timp de joc pot fi alese. În cazul în care "0" este ales, jocul nu are limită de timp și "Learn" modul poate fi activat.

Rezultatele memorate de la testele anterioare pot fi afișate.

*
** cheie și Range opțiuni

Trei tipuri Clef pot fi alese:

1) cheie înalte
2) cheie Bass
3) Grand cheie (uniunea de înalte și bas chei)

Pentru fiecare dintre cele trei tipuri Clef, o zonă pot fi alese:

a) predefinită, să fie ales dintre 6 game
b) definit manual de utilizator

*
** opțiuni accidentale

Există trei moduri accidentale:

1) Natural: note numai naturale sunt pentru a fi întrebat
2) simple: naturale, apartamente și ascuțite note se poate cere
3)-cheie semnătură: întrebări sunt realizate, în contextul unei taste.

Modul natural nu are opțiuni asociate.

Accidentals simplu cere note naturale sau accidentale. Utilizatorul poate alege între numai obiecte ascuțite, doar apartamente sau ambele.

Modul cheie Semnătura permite utilizatorului să aleagă una sau mai multe chei. În cazul în care mai mult de o cheie este ales, la fiecare nouă întrebare schimbă cheia aleatoriu.

În acest mod, utilizatorul poate alege între două filtre de întrebare:
A) diatonica: numai note aparțin cheia curent se cere.
B) cromatic: orice notă se va cere (dacă este sau nu aparține cheie curent).

*
** Opțiuni generale

Pentru "Citiți personalului" de joc, utilizatorul poate alege tipul de tastatură pentru a răspunde:
1) tastatură de pian (cu sau fără nume de note de pe taste)
2) Butoane cu nume notă.

Principala diferență dintre cele două tastaturi se află pe note enharmonic.
Cu pian nu există nici o diferență între, de exemplu, F # și Gb, dar cu butoane, ele pot fi diferentiat.

Volumul sunetului este ajustabil (și muteable)

Utilizatorul poate alege comportamentul de program, atunci când pune o întrebare în mod eronat:
A) O nouă întrebare se face, chiar și atunci când unul anterior nu a primit un răspuns corect.
B) Aceeași întrebare se repetă, până la utilizatori răspunsurile corect.

*
**

MTSR este proiectat să funcționeze în orice orientare ecran (portret, peisaj), și dimensiuni de ecran (telefon, 7 "tabletă, 10", tabletă). Ajutor este inclus.

Învăța și bucurați-vă cu MSTR!

Screenshot Music Tutor Sight Read APK

 Music Tutor Sight Read APK Cover Music Tutor Sight Read APK Cover Music Tutor Sight Read APK Cover Music Tutor Sight Read APK Cover Music Tutor Sight Read APK Cover Music Tutor Sight Read APK Cover Music Tutor Sight Read APK Cover Music Tutor Sight Read APK Cover
search the worlds information including webpages images videos and more google has many special features to help you find exactly what youre looking for wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder contest for yeah jam fury u me everybody remember that entry is totally free and you can use the fully unlocked stage builder in the demo version available on newgrounds to participate we want to see more of what insane machinations you guys can come up with eetu lehmusvuoren esitelm maiju lassilan tulitikkuja lainaamassa teoksesta master mixed reality apps the fun way learn mobile app development in this complete ar game development course the first thing you need to consider is the size of the eating table the size depends upon the size of eating area in the room or the room where you want to keep the table in obviously if the room is big the size of the eating table should also be proportionately big and if the room is small so should the size of the dining table li class image item itemno0 selected maintain height to view this video download flash player 35 out of 5 stars 471 customer reviews list price appian pci ide controller driver realtek ac 97 audio driver intel r 82865gpepgv82848p processor to agp controller 2571 driver netgear for those w mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus helpful information and resources on john deere tractors from ssb tractor a leading provider of tractor parts manuals implements and toys l origine et la datation des guitares fender est explique ici origine et datation des guitares fender par le n de srie si ce n est pas votre recherche for the surname see squier surname kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale4.5 stars based on 38783 reviews
website hit counter