Thursday, March 22, 2018

 MTGDoctor  APK Download

MTGDoctor APK

94 from - 209 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: MTGDoctor
Author: Game Developers Guild
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 februarie 2018


Download MTGDoctor APK from Game Developers Guild last update 13 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la GameDevelopersGuild[@]gmail.com Politica de confidențialitate 935 SW 87 Ave Miami, Fl 33174

MTGDoctor Always Up to Date with the Latest Cards

Diagnose your Magic the Gathering (MtG) deck with MTG Doctor. Easily recreate your deck and diagnose it with tools like 'Mana Curve', 'Mana Distribution', 'Deck Distribution' and many more.

Check our blog for a lot more information about MTG Doctor (http://mtgdoctor.blogspot.com/)

Like MTG Doctor on Facebook to get the latest news about the app. (https://www.facebook.com/pages/MTG-Doctor/270349676417815?ref=hl)

Great for Magic the gathering deck building. With 16 analysis tool and new ones added often it is great for getting all the information on your Magic the gathering deck.

Features:
Create Decks: Create your decks and populate it with any cards of your choice. You can even load previous champions decks, simple press the menu button on the 'My Decks' screen and load away.

Sideboard: Build your sideboard alongside your deck. Transfer cards between your deck and sideboard to analyze the each different variation of your deck. 

Diagnose Tools
- Mana Curve
- Mana Distribution
- Deck Distribution
- Card Distribution
- Basic Land Distribution
- Power Curve
- Power Distribution
- Toughness Curve
- Toughness Distribution
- Draw Simulator with Mulligan
- Suggested Land Distribution
- Appraise Deck
- Card Odds
- Card Type Odds
- Legality Checker
- Rarity Dsitribution

Appraise Deck: You can now apprise your deck. Appraise individual cards. Buy both individual cards and your entire deck with a single click. Now includes Foil pricing.

Champion Decks Loader -Long click the 'Create Deck' button or press the menu key or hold the "Create Deck" button to access the Champion Deck loader.

Card Finder - Phoenix: Search for a MTG Card to get all the information on it. Filter the search based on mana. Search for multiple cards. No limits. You can search more than 1000 cards in a single search. Auto-complete enabled search for types and card names. Ease your deck building by narrowing your search by name, type, and text as well as mana types.

Battler Helper - Neo: Life counters, roll a die, flip a coin. All at your fingertips with the Battle Helper. Keep track of life planeswalkers and poison for as many players as you need.

Save Decks to SD: Save your decks to the SD card, to upload into MTGO or send to your friends. On Long Click, send your deck out to your friends via email.

Load Decks from SD: Load .txt, .dec and .dek files from your SD card.

Booster Packs (Beta): Booster pack simulator. Simulate a booster pack and test your luck before getting the actual pack.

MTG Trader (Beta): Feature to improve the trading experience. Uses up-to-date prices to calculate the total cost of the trade. Color-coded total changes from red to green depending on whether the trader is beneficial for you or not.

Wishlist (Beta): Easily keep track of your wishlist. Uses pricing information to calculate the total cost of your wishlist.

MTG News: Stay up to date with the latest news about MTG.

Card Odds: See the odds of drawing a given card. Odds are highlighted green if you can cast the spell at the given turn.

Card Type Odds: See the odds of drawing a given type of card at a given turn.

New Usage:
On Long Click/Tap on each individual bar of the Mana Curve, Power Curve, and Toughness Curve will allow you to view all the cards that fall in each category.During Search, Card Edit, Add Card and Draw Simulation will allow you to access the Gatherer site from Wizards of the Coast.

Disclaimer:
Magic the Gathering, FNM is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved. This app is unaffiliated. Icons for the file picker provided by Iconza: http://www.iconza.com/ mereu la curent cu cele mai noi plăci

Diagnostica Magic dvs. Gathering (MTG) punte cu MTG Doctor. Recrea cu ușurință punte și diagnostica-l cu instrumente, cum ar fi "Curve Mana", "Mana de distributie", "Distribuția Deck" și multe altele.

Verifica blog-ul nostru pentru mult mai multe informații despre MTG Doctor (http://mtgdoctor.blogspot.com/)

Ca MTG Doctor pe Facebook pentru a primi cele mai recente știri despre aplicația. (Https://www.facebook.com/pages/MTG-Doctor/270349676417815?ref=hl)

Mare pentru Magic clădire punte adunare. Cu 16 instrument de analiză și altele adăugate noi, de multe ori acesta este mare pentru a obține toate informațiile de pe Magic dvs. punte de colectare.

Caracteristici:
Crearea Punțile : Crearea de punți și popula-l cu orice card de alegerea ta. Puteți încărca chiar punți anterioare Campionilor, apăsați ușor butonul de meniu de pe ecranul "Punțile mele" și încărcați departe.

Bufet : construi bufet dumneavoastră alături de punte. Transfer de carduri între punte și bufet pentru a analiza fiecare variație diferit de punte dumneavoastră.

Diagnosticarea Instrumente
 - Curve Mana
 - Mana Distribuție
 - Deck Distribuție
 - Card de distribuție
 - Teren de bază de distribuție
 - Curba de putere
 - Distribuție de putere
 - Curve Rezistență
 - Rezistență Distribuție
 - Egal cu Mulligan Simulator
 - Land Sugestii de Distribuție
 - Deck Appraise
 - Cote Card
 - Card de tip Cote
 - Legalitatea Checker
 - Raritate Dsitribution

Appraise Deck : Puteți sesiza acum punte. Evaluarea cardurile individuale. Cumpara atat cardurile individuale și întreaga punte cu un singur clic. Acum include folie de stabilire a prețurilor.

Champion Punțile Loader -Long faceți clic pe butonul "Create punte" sau apăsați tasta de meniu sau țineți apăsat butonul "Create Deck", pentru a accesa încărcător Deck Champion.

Card Finder - Phoenix : Căutați un card MTG pentru a obține toate informațiile de pe ea. Filtru de căutare bazat pe mana. Căuta după mai multe carduri. Nu există limite. Puteți căuta mai mult de 1000 de cărți într-o singură căutare. Auto-complete-ului de căutare pentru tipurile și nume de carduri. Ușurința clădirea punte de îngustarea dvs. de căutare după nume, tip, și textul, precum și tipurile de mana.

Battler Helper - Neo : contoare de viață, rola o matriță, banul. Toate de la vârful degetelor cu Battle Helper. Ține evidența Planeswalkers viață și otravă pentru ca multi jucatori ca ai nevoie.

Save Punțile la SD : Salvați punțile de pe cardul SD, pentru a încărca în MTGO sau trimite prietenilor tăi. Pe termen lung Click, trimite punte pentru a prietenilor tăi prin e-mail.

Punțile de încărcare de la SD :.. de încărcare txt, dec și fișiere Dek de pe cardul SD..

Pachete Booster (Beta) : Booster pachet simulator. Simula un pachet de rapel și testa norocul dumneavoastră înainte de a obține pachetul actual.

MTG Comerciant (Beta) : Caracteristică pentru a îmbunătăți experiența de tranzacționare. Foloseste up-to-data de prețuri pentru a calcula costul total al comerțului. Culori schimbări totale de la roșu la verde, în funcție de dacă agentul economic este benefic pentru tine sau nu.

listei (Beta) : ține cu ușurință evidența lista de dorințe dumneavoastră. Utilizează informații de stabilire a prețurilor pentru a calcula costul total al listei dumneavoastră.

MTG Noutăți : Stai la curent cu cele mai recente știri despre MTG.

Card Cote : Vezi șansele de a atrage o anumită carte. Cote sunt evidențiate verde dacă puteți arunca vraja, la rândul său dat.
 
Card Tip Cote : Vezi șansele de a atrage un anumit tip de carte de la un anumit viraj.

Nou Utilizare:
din Long clic / Atingeți de pe fiecare bară individual al Mana Curve, curba de putere, și Rezistență Curve va permite să vizualizați toate cărțile care se încadrează în fiecare Căutare category.During, Card Edit, Add Card și trage de simulare va permite să accesați site-ul de adunat de la Wizards of the Coast.

Disclaimer:
Magic Gathering, FNM este TM și Wizards drepturile de autor de pe Coasta, Inc, o filială de Hasbro, Inc Toate drepturile rezervate. Aceasta aplicatie este neafiliată. Pictograme pentru selectorul de fișier furnizate de Iconza: http://www.iconza.com/

Screenshot MTGDoctor APK

 MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover MTGDoctor APK Cover
4.5 stars based on 79111 reviews
website hit counter