Thursday, February 22, 2018

 MobilePatrol Public Safety App  APK Download

MobilePatrol Public Safety App APK

81 from - 21.585 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: MobilePatrol Public Safety App
Author: Appriss, Inc.
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 28 martie 2017


Download MobilePatrol Public Safety App APK from Appriss, Inc. last update 28 martie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appfeedback[@]appriss.com Politica de confidențialitate 10401 Linn Station Road Suite 200 Louisville, KY 40223

MobilePatrol Public Safety App MobilePatrol connects you to important safety information, news, and critical alerts for places you care about. We partner with public safety and law enforcement agencies nationwide so you can receive timely access to information that keeps you and your loved ones safe. MobilePatrol focuses exclusively on public safety, so important information won’t get lost between your friends’ cat photos and the latest viral video!

Here are some of our users’ favorite features:
• Set up Neighborhoods where you and your loved ones live, work and play. We deliver important safety information from public safety agencies that serve your Neighborhoods.
• Quickly view relevant safety news and alerts from your Neighborhoods right on your Newsfeed. No more combing through daily social chatter to find important information!
• “Report it!” lets you contribute to your community’s safety. Share crime tips, traffic alerts, broken mains, fallen trees … even lost pets! Add related photos/videos to each report.
• Receive timely alerts and news from your Neighborhoods directly on your mobile device. Alerts from trusted public safety officials make sure you don’t miss any important news or events going on in your area.
• Conveniently access the most up-to-date public records for jail bookings, most wanted lists, sex offenders, and warrants. 24 hours a day. Every day.

Simply enter zipcodes of places where you and your family live, work, and play. You will automatically receive alerts and updates from public safety agencies that serve those areas. Stay on top of what’s going on at home, at work, at your child's school, or where your aging parent lives.

MobilePatrol is powered by partnerships with law enforcement agencies across the nation. Several thousand agencies are already online, and we are adding new partners every day. Can’t find any safety information from an agency serving your favorite Neighborhood? Please tell us at neighborhoods[@]appriss.com.

If you are a member of law enforcement, you get access to our suite of tools designed specifically for you, at no cost!

Your agency can:
• Send custom news and alerts to your community (Mobile, Facebook & Twitter all from one place)
• Receive crime tips and offender sightings from your community
• List your public records in one easily accessible location

Join thousands of other agencies already on MobilePatrol. Signup to access your FREE law enforcement dashboard and start posting today: http://www.appriss.com/mobilepatrol.html

Have questions? Check out our website: http://www.appriss.com/mobilepatrol.html

Already follow your law enforcement agency’s Twitter and liked their Facebook page? Great. MobilePatrol integrates social media from local agencies and allows you to see every new post or tweet, all in one place.

Other key features:
• Locate Sex Offenders in your neighborhood.
• View Missing Children in your area.
• Obtain information on Delinquent Child Support Warrants.
• Are you a victim of crime? Register to be notified immediately of the status of offenders through our most powerful information service system VINE® (Victim Information and Notification Everyday). For more information about VINE, please visit www.VINELink.com.

App provided by:
Appriss Inc.
“Keeping Communities Safe and Informed”
www.appriss.com

We want to hear from you. Send any feedback, suggestions and comments to appfeedback[@]appriss.com. MobilePatrol vă conectează la informații importante privind siguranța, știri și alerte critice pentru locurile care vă interesează. Lucrăm în colaborare cu agențiile de siguranță publică și de aplicare a legii la nivel național, astfel încât să puteți primi acces în timp util la informații pe care le și cei dragi păstrează în condiții de siguranță. MobilePatrol se concentrează exclusiv asupra siguranței publice, astfel încât informațiile importante nu se vor pierde între fotografii pisica prietenilor și cele mai recente video virale!

Iată câteva dintre caracteristicile preferate ale utilizatorilor noștri:
• Configurarea zonelor învecinate în cazul în care tu și cei dragi vii, locul de muncă și să se joace. Furnizăm informații importante privind siguranța de la agențiile de siguranță publică care deservesc Zone învecinate.
• vizualizați rapid știri și alerte de securitate relevante din Zone învecinate din dreapta pe newsfeed ta. Nu mai pieptănare prin sporovăială sociale de zi cu zi pentru a găsi informații importante!
• "raportați-l!" Vă permite să contribuie la siguranța comunității tale. sfaturi de crimă parts, alerte de trafic, rețea rupte, căzut copaci ... chiar și-au pierdut animale de companie sunt! Adăugați fotografii legate / video pentru fiecare raport.
• Primiți alerte în timp util și știri din zonele învecinate direct de pe dispozitivul mobil. Alerte de la oficiali de siguranță publică de încredere, asigurați-vă că nu pierde nici o veste sau evenimente întâmplă în zona dumneavoastră importantă.
• acces convenabil cele mai up-to-data înregistrărilor publice pentru rezervările la închisoare, liste de cele mai dorite, infractori sexuali și justifică acest lucru. 24 de ore pe zi. In fiecare zi.

Pur și simplu introduceți zipcodes de locuri unde tu și familia live, locul de muncă, și să se joace. Veți primi automat alerte și actualizări de la agențiile de siguranță publică care deservesc aceste zone. Rămâne pe partea de sus a ceea ce se întâmplă acasă, la locul de muncă, la școala copilului dumneavoastră, sau în cazul în care trăiește mama ta îmbătrânire.

MobilePatrol este alimentat de parteneriate cu agențiile de aplicare a legii din întreaga națiune. Câteva mii de agenții sunt deja on-line, iar noi suntem adăugarea de noi parteneri in fiecare zi. Nu pot găsi nici o informație de siguranță de la o agenție care deservesc Zona preferata? Vă rugăm să ne spuneți la neighborhoods[@]appriss.com.

În cazul în care sunteți un membru de aplicare a legii, veți obține acces la suita de instrumente concepute special pentru tine, la nici un cost!

Agenția dumneavoastră poate:
• Trimiteti stiri personalizate si alerte pentru comunitate (Mobile, Facebook si Twitter toate dintr-un singur loc)
• Primiți sfaturi de crimă și observarea infractorilor din comunitate
• Lista înregistrările publice într-o singură locație ușor accesibilă

Alăturați-vă mii de alte agenții deja pe MobilePatrol. Inregistreaza-te pentru a avea acces la tabloul de bord GRATUIT de aplicare a legii și începe să postați astăzi: http://www.appriss.com/mobilepatrol.html

Întrebări? Check out site-ul nostru: http://www.appriss.com/mobilepatrol.html

urmați deja Twitter agenția dumneavoastră de aplicare a legii și a placut pagina lor de Facebook? Grozav. MobilePatrol integrează social media de la agențiile locale și vă permite să vedeți fiecare nou post sau tweet, toate într-un singur loc.

Alte caracteristici cheie:
• Localizați delincvenților sexuali în cartierul tău.
• View Lipsește Copiii din zona ta.
• Obținerea de informații cu privire la Warrant delincvent Suport pentru copii.
• Sunteți victima unei infracțiuni? Registru care urmează să fie notificat imediat statutul infractorilor prin cel mai puternic VINE® sistemul nostru de servicii de informare (victimă Informații și de zi cu zi de notificare). Pentru mai multe informații despre VINE, vă rugăm să vizitați www.VINELink.com.

Aplicația oferită de:
Appriss Inc.
"Păstrarea comunități sigure și a informat"
www.appriss.com

Noi vrem să auzim de la tine. Trimiteti orice feedback, sugestii și comentarii la appfeedback[@]appriss.com.

Screenshot MobilePatrol Public Safety App APK

 MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover MobilePatrol Public Safety App APK Cover
4.5 stars based on 82596 reviews
website hit counter