Tuesday, March 20, 2018

 Mind Games  APK Download

Mind Games APK

83 from - 172.302 People

APPS and GAMES Download - Android apk download android apps and games - Freedom apk download android ios pc - Download apk for free android apps - Games free cracked android apps apk free download - Download freedom apk latest v209 official website - Aptoide apk download for android ios and windows pc - Minecraft apk pocket edition android download it now for - Root explorer download root explorer pro apk v50 - Tutuapp download apk android ios tutu app - Eyes the horror game 5525 apk revdl
Title: Mind Games
Author: Mindware Consulting, Inc
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 1 martie 2018


Download Mind Games APK from Mindware Consulting, Inc last update 1 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]mindware.mobi Politica de confidențialitate 302 South Kitchell Ave., Suite E Olney, IL 62450

Mind Games Mind Games is a great collection of games based in part on principles derived from cognitive tasks to help you practice different mental skills. This app includes nearly 3 dozen of Mindware’s brain training games (some of which allow you to play 3 times and require upgrading to play more). All games include your score history and graph of your progress. The games list shows a summary of your best games and today’s scores on all games. Using some principles from standardized testing, your scores are also converted to a comparison scale so that you can see where you need work and excel. You might also be able to notice the effects of various lifestyle factors on your performance through the score history.

Mind Games is also now available on iPhone/iPad and Windows.

Languages available: English, Portuguese, Spanish, French, German, Arabic, Russian, Japanese.

Description of Games and Theorized Abilities:

Abstraction - Exercise your ability to quickly differentiate between words with a concrete vs. abstract meaning.

Attention Training Game - Exercise your attention. Based on the flanker attention task. Practice your ability to ignore competing information and processing speed.

Anticipation - Practice your ability to anticipate and respond rapidly.

Changing Directions - Practice your attention, concentration, processing speed, and mental flexibility.

Divided Attention I - Practice your ability to divide your attention and respond rapidly.

Face Memory - Memorize a group of faces and then see if you can recall them.

Math Star - Practice your basic arithmetic skills, speed, and attention to detail.

Memory Racer - Practice for your brain's working memory and processing speed.

Memory Span - Practice your verbal and nonverbal working memory to increase the span of your immediate memory.

Memory Flow - Practice your visual and verbal memory for the flow of events.

Memory Match - Practice your memory for completed tasks.

Mental Categories - Practice your processing speed and quick categorization skills.

Mental Flex - Practice your cognitive flexibility and ability to ignore competing information.

Path Memory - Practice your ability to memorize and reproduce paths.

Serial Memory - Learn a series of 10 numbers and faces in as few trials as you can.

Self-Ordered Learning for Objects - Memorize a sequence of objects using a sequence you determine.

Similarities Scramble - Exercise your knowledge of word relationships.

Spatial Memory - Memorize the locations of the tiles that flip over with increasing numbers of tiles.

Speed Trivia - Exercise your knowledge of general trivia and information.

Verbal Concepts - Exercise your ability to quickly identify conceptual categories.

Vocabulary Star - Exercise your vocabulary and spelling skills.

Vocabulary Power - An un-timed multiple choice vocabulary task.

Visual Memory - Test and practice your visual memory skills.

Word Memory - Memorize 30 words and see if you can remember them.

Mind Games is intended to be brain challenging entertainment. No research has yet been conducted to determine if this app has cognitive benefits. Mind Games este o colecție mare de jocuri bazate parțial pe principiile derivate din sarcinile cognitive pentru a vă ajuta să practica diferite abilități mentale. Această aplicație include aproape 3 duzină de jocuri de creier de formare a lui Mindware (unele dintre care vă permit să joace de 3 ori și necesită o modernizare pentru a juca mai mult). Toate jocurile includ istoricul scor și grafic al progresului. Lista de jocuri prezinta un rezumat al celor mai bune jocuri și scorurile de astăzi cu privire la toate jocurile. Cu ajutorul unor principii de testare standardizate, scorurile sunt de asemenea convertite la o scară de comparație, astfel încât să puteți vedea în cazul în care aveți nevoie de lucru și Excel. S-ar putea fi, de asemenea, posibilitatea de a observa efectele diferitelor factori de stil de viata asupra performanței prin istoria de scor.

Mind Games este, de asemenea, acum disponibil pe iPhone / iPad și Windows.

Limbi disponibile: engleză, portugheză, spaniolă, franceză, germană, arabă, rusă, japoneză.

Descrierea jocurilor și teoretizat Abilități:

Abstractizare - Exercitarea capacitatea de a diferenția rapid între cuvinte, cu un beton vs. sens abstract.

Atenție de formare joc - Exercitarea atenția asupra ta. Bazat pe sarcina flankerului atenția. Practica capacitatea de a ignora informatiile concurente si viteza de procesare.

Anticipație - Practica capacitatea dumneavoastră de a anticipa și de a răspunde rapid.

Schimbare de orientare - Practica atentia, concentrarea, viteza de procesare și flexibilitate mentală.

Divizat Atentie I - Practica capacitatea de a diviza atenția și de a răspunde rapid.

Memorie fata - un grup de Memoreaza fețe și apoi a se vedea dacă aveți posibilitatea să le amintească.

Math Star - Practică abilitățile de bază aritmetice ta, viteza și atenție la detalii.

Cal de curse de memorie - Practica pentru creierul tau viteza de memorie și de procesare de lucru.

Memorie Span - Practica memoria de lucru verbală și non-verbal pentru a crește durata de memorie imediat.

Memoria Flow - Practica memoria vizuala si verbala pentru fluxul de evenimente.

Memorie Match - Practica de memorie pentru sarcini finalizate.

Categorii mentale - Practica viteza de procesare și abilități rapide de clasificare.

Mintală Flex - Practica flexibilitatea cognitivă și capacitatea de a ignora informatiile concurente.

Memorie Cale - Practica capacitatea de a memora și reproduce căi.

Memorie serial - Invata o serie de 10 numere și fețe în cât mai puține încercări ca tine poate.

Auto-A comandat Learning pentru obiecte - o secvență de Memorează obiecte folosind o secvență de determinați.

Asemănărilor încăierare - Exercitarea cunoștințele de relații cuvânt.

Memorie spațială - Memoreaza locațiile plăcilor care flip peste cu număr tot mai mare de dale.

Trivia de viteză - Exercitarea cunoștințele de trivia și informații generale.

Concepte verbale - Exercitarea capacitatea dumneavoastră de a identifica rapid categorii conceptuale.

Vocabular de stele - Exercitarea-vă abilitățile de vocabular și de ortografie.

Vocabular de putere - Un multiplu sarcină de vocabular alegere ne-a expirat.

Memorie vizuală - Testarea și exersa abilitățile de memorie vizuală.

Memorie cuvânt - Memoreaza 30 de cuvinte și a vedea dacă le puteți aminti.

Mind Games este destinat să fie creier de divertisment provocator. Nici o cercetare nu a fost încă efectuat pentru a determina dacă această aplicație are beneficii cognitive.

Screenshot Mind Games APK

 Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover
download the best android apps and games on android apk the most popular android apk and games for 2018 the latest apps and games for android apk freedom apk is an android based app which is pretty similar to the various rooting app this app basically allows you to play and surf all paid apps and games for free download free android mobile apps and games with direct links download android mobile latest games and apps download free iphone apps and games with secure and fast free games download for android cracked android games free download for free apk files hot crack games latest crack games arcade casual action app for free you came here searching for freedom apk right do you want unlimited keys in subway surfers or unlimited coins in temple run or any add on in an android app then here is a guide to install aptoide apk latest version download aptoide app for android ios pc windows download minecraft apk pocket edition android for free with our website we have latest update of the game no virus or malwares root explorer apk is the best file manager for rooted android users download root explorer pro apk from official website latest version for free download tutuapp apk for android ios iphone app which is available here tutu app is officially provided on this website tutuapp is a third party app store for the download last version of eyes the horror game apk mod unlimited eye unlocked 5525 for android from revdl with direct link4.5 stars based on 62743 reviews
website hit counter