Saturday, March 24, 2018

 Midifun Karaoke  APK Download

Midifun Karaoke APK

88 from - 26.212 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Midifun Karaoke
Author: Puasoft
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 29 ianuarie 2018


Download Midifun Karaoke APK from Puasoft last update 29 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la marcialpuajr[@]gmail.com Politica de confidențialitate

Midifun Karaoke Midifun is your offline karaoke for Android.

Unlike other Karaoke apps, you already get hundreds of songs when you download and install Midifun.

Midifun is a multimedia application; a collection of MIDIs with lyrics that you can sing-along to.

This app is a guessing game too. You guess the song based on the lyrics displayed or being played. Given with four song choices, get a score for every correct answer. Answer fast to get bonus scores and beat the high score in no time.

MIDI - an acronym for Musical Instrument Digital Interface

FAQs
1. Is Midifun compatible with Bluetooth microphones?
Yes, it works with Bluetooth mics. :)

2. Is Midifun also compatible with Bluetooth headsets?
Yep, Midifun is tested to play on Bluetooth headsets. :)

3. How to adjust the font size?
On your Android device, select Settings > Display > Font.


More info:
You can request for specific/additional songs but please be kind when doing so.
I work full time and is finding time to add features and add more songs to this free app.

Trivia: Requesting specific songs get noticed more compared to when you just give the artist name. :)

Note when recording: If the Android device's microphone is too far from the speaker, the playing music may not be heard on the output. As expected, the music will also not be heard when you use headphones while recording.

Your rate for Midifun means a lot... thanks. Midifun este deconectat karaoke pentru Android.

Spre deosebire de alte aplicații de karaoke, ai deja sute de melodii atunci când descărcați și instalați Midifun.

Midifun este o aplicație multimedia; o colecție de Midis cu versuri pe care le pot canta-a lungul a.

Această aplicație este un joc ghicitul prea. Ai ghicit cântecul bazat pe versurile afișate sau redat. Având în vedere cu patru opțiuni cântec, pentru a primi un scor pentru fiecare răspuns corect. Raspuns rapid pentru a obține scoruri bonus și bate mare scor în cel mai scurt timp.

MIDI - un acronim pentru instrumente muzicale Digital Interface

Întrebări frecvente
1. Este Midifun compatibil cu microfoane Bluetooth?
Da, funcționează cu microfoanele Bluetooth. :)

2. Este Midifun, de asemenea, compatibil cu căști Bluetooth?
Da, Midifun este testat pentru a juca pe căști Bluetooth. :)

3. Cum se ajustează dimensiunea fontului?
Pe dispozitivul Android, selectați Setări> Afișare> Font.


Mai multe informatii:
Puteți solicita melodii specifice / suplimentare, dar vă rugăm să fie un fel atunci când faci acest lucru.
Eu lucrez cu normă întreagă și este găsirea de timp pentru a adăuga caracteristici și adăugați mai multe melodii la această aplicație gratuită.

Trivia: Solicitarea cântece specifice a obține observat mai mult în comparație cu doar atunci când dai numele artistului. :)

Notă atunci când înregistrați: Dacă microfonul dispozitivului Android este prea departe de vorbitor, muzica de joc nu poate fi auzit la ieșire. Așa cum era de așteptat, muzica va, de asemenea, să nu fie auzit atunci când utilizați căștile în timpul înregistrării.

Rata dvs. pentru Midifun înseamnă foarte mult ... mulțumesc.

Screenshot Midifun Karaoke APK

 Midifun Karaoke APK Cover Midifun Karaoke APK Cover Midifun Karaoke APK Cover Midifun Karaoke APK Cover Midifun Karaoke APK Cover Midifun Karaoke APK Cover Midifun Karaoke APK Cover Midifun Karaoke APK Cover
4.5 stars based on 3974 reviews
website hit counter