Sunday, February 25, 2018

 messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive.  APK Download

messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK

81 from - 391 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive.
Author: messageLOUD
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 februarie 2018


Download messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK from messageLOUD last update 14 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]messageloud.com Politica de confidențialitate 150 E 85 St Suite 4D New York NY 10028

messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. Practice safe driving by having all of your text messages, emails and other important messages read aloud with messageLOUD!

messageLOUD’s patented technology automatically reads your text messages (SMS messages), WhatsApp, Skype, Facebook messages, email and all other messages out loud! Be a drive safer and have a totally eyes-free experience.

Try messageLOUD’s seven-day free trial! All messaging types fully functional. Thereafter Text/SMS messages are free and other messaging types are an in-app purchase.

Drive Mode:

DRIVE SAFELY
• Drive safe by turning on Auto Start!
• The safe driving app will start when you get behind the wheel (Bluetooth or drive detection).
• Easily toggle between messageLOUD, your music and your navigation.
• Have messages read aloud at a speed that works for you.

TEXT MESSAGES & EMAILS READ ALOUD
• Text/Sms messages automatically read aloud.
• Messages from WhatsApp, Skype & Facebook are automatically read aloud.
• Automatically read aloud emails from Gmail, MS Exchange, Yahoo, iMap and Hotmail.
• Read messages aloud from Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn, SnapChat, WeChat, Viber, Tango, Slack and many others.
• Read aloud your inbox emails and most recent text messages.
• messageLOUD will not read promotional emails (optional).

MESSAGES & CALLS – AUTOMATICALLY ANSWER CALLS & AUTO
• Drive safely by dismissing, deleting or calling the sender back with simple eyes-free screen swipes.
• Auto responder for texts (SMS messages), WhatsApp, Skype & FB Messenger. (Fully configurable.)

STOP DISTRACTED DRIVING
• Messages paused when you get a call.
• Messages paused aloud when your navigation needs to give you directions.
• Read messages by dimming music playing, audiobook, podcast and more.
• Read your messages even if your screen is turned off. (Great for battery life, when active or when driving at night.)

Start practicing safe driving by having all of your text messages, emails and other important messages read aloud! Use messageLOUD’s patented technology for a totally eyes-free experience!

Download now and end the cycle of distracted driving!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Many messageLOUD users have asked us to add replying using voice to text. While this technology is readily available, there are many reasons why we have not done so, and are unlikely to do so in the near future:

1. It’s unsafe. Here is a study which shows that voice to text is as dangerous as manually texting: https://tti.tamu.edu/featured-project/voice-to-text-driver-distraction-study/

2. The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) guidelines specifically advise against this.

3. And finally, from a practical point of view: The technology is far from 100%. And, as you are driving, there is no way to correct these mistakes.

In summary: we understand why drivers would like this, but it’s simply not practical nor safe.

Drive Safely!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Accessibility compatible for vision impaired users.

messageLOUD reads texts out loud while driving.

messageLOUD enables speaking email.

Email support[@]messageloud.com for assistance. We reply really quickly!

Privacy policy can be viewed at: http://www.messageloud.com/privacy-policy/ Practica de conducere în condiții de siguranță prin care au toate mesajele text, e-mailuri și alte mesaje importante citite cu voce tare cu messageLOUD!

Tehnologia patentată messageLOUD lui automat citește mesajele text (SMS-uri), WhatsApp, Skype, mesaje Facebook, e-mail și toate celelalte mesaje cu voce tare! Fii un unitatea sigură și au o experiență total ochi-free.

Încercați șapte zile de încercare gratuită messageLOUD lui! Toate tipurile de mesaje pe deplin funcțional. După aceea, mesaje text / SMS sunt tipuri de mesaje gratuite, iar celelalte sunt o achiziție în aplicație.

Mod drive:

CONDUCEȚI PREVENTIV
• Unitate în condiții de siguranță prin activarea Auto Start!
• Aplicația de conducere în condiții de siguranță va începe atunci când ajunge în spatele roții (Bluetooth sau detectarea unitate).
• comutați cu ușurință între messageLOUD , muzica si navigare.
• Au mesaje citite cu voce tare la o viteză care funcționează pentru tine.

TEXT MESAJE & EMAILS CITEȘTE VOCE TARE
• Text / SMS mesaje citite automat cu voce tare.
• Mesaje de la WhatsApp, Skype si Facebook sunt automat citite cu voce tare.
• citește cu voce tare în mod automat e-mailuri de la Gmail, MS Exchange, Yahoo, Hotmail și iMap .
• Citirea mesajelor cu voce tare de la Twitter, telegrama, Instagram, LinkedIn, Snapchat, WeChat, Viber, Tango, Slack și multe altele.
• Citiți cu voce tare e-mailurile pentru mesajele primite și mesajele text cele mai recente.
• messageLOUD nu va citi e-mailuri promoționale (opțional).

MESAJE & APELURI - RĂSPUNS AUTOMAT APELURI & AUTO
• Conduceți în condiții de siguranță prin respingerea, ștergerea sau apelarea expeditorului cu ecran simplu glisări ochii-free.
• răspuns automat pentru texte (mesaje SMS), WhatsApp, Skype & FB Messenger. (Complet configurabil.)

STOP distrasă DE CONDUCERE
• Mesajele întrerupte atunci când primiți un apel.
• Mesajele întrerupte cu voce tare atunci când navigarea are nevoie pentru a vă oferi direcții.
• Citiți mesajele de întunecare muzica de joc, cărți audio, podcast și mai mult.
• Citirea mesajelor, chiar dacă ecranul este oprit. (Mare pentru viață a bateriei, atunci când activă sau în timpul deplasării pe timp de noapte.)

Începe practicarea de conducere în condiții de siguranță prin care au toate mesajele text, e-mailuri și alte mesaje importante citite cu voce tare! Utilizați tehnologia patentată messageLOUD pentru o experiență cu totul fără a vedea!

Descărcați acum și se termină ciclul de distras de conducere!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mulți utilizatori messageLOUD ne-au cerut să adăugați răspundeți folosind voce la text. În timp ce această tehnologie este ușor disponibilă, există mai multe motive pentru care nu am făcut acest lucru, și este puțin probabil să facă acest lucru în viitorul apropiat:

1. Este nesigur. Aici este un studiu care arată că vocea textului este la fel de periculos ca și mesaje text manual: https://tti.tamu.edu/featured-project/voice-to-text-driver-distraction-study/

2. Autostradă Trafic Administrația Națională de Siguranță (NHTSA), orientari recomanda în mod specific împotriva acestui lucru.

3. Și, în sfârșit, din punct de vedere practic: Tehnologia este departe de a fi de 100%. Și, în timp ce conduceți, nu există nici o modalitate de a corecta aceste erori.

Pe scurt: înțelegem de ce șoferii ar dori acest lucru, dar nu este pur și simplu, practic, nici în condiții de siguranță.

Conduceți preventiv!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Accesibilitate compatibil pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere.

messageLOUD citește texte cu voce tare în timpul conducerii autovehiculului.

messageLOUD permite vorbind de e-mail.

support[@]messageloud.com E-mail pentru asistență. Ne răspunde foarte repede!

Politica de confidențialitate poate fi vizualizat la: http://www.messageloud.com/privacy-policy/

Screenshot messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK

 messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover messageLOUD: Read Texts & E-Mails While You Drive. APK Cover
4.5 stars based on 51274 reviews
website hit counter