Wednesday, March 21, 2018

 Mandalas coloring pages (+200 free templates)  APK Download

Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK

87 from - 21.497 People

APPS and GAMES Download - Dictionarys list of every word of the year - - - - - - - - -
Title: Mandalas coloring pages (+200 free templates)
Author: Quarzo Apps
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 8 martie 2018


Download Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK from Quarzo Apps last update 8 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la hola[@]quarzoapps.com Politica de confidențialitate QUARZO APLICACIONES Y JUEGOS Calle Jupiter, 16 28229 Madrid SPAIN

Mandalas coloring pages (+200 free templates) ♥ Thanks to ALL OF YOU! : 1.5 million downloads /u> and to celebrate now we have +200 templates

INTRODUCTION
With the Relaxing Mandalas coloring pages app you can color mandalas and relax while you do it. It has background music as well as many amazing features.

USE INSTRUCTIONS
○ Select a Mandala template for coloring.
○ Use the color palette you like.
○ Color the Mandala to your by tapping on each gap of the drawing.
○ Use the zoom and pan to get closer to the details.
○ You can share, store, create a copy etc.

DEFINITION
Mandala (Sanskrit: 'circle') is a spiritual and ritual symbol in Hinduism and Buddhism, representing the Universe. The basic form of most mandalas is a square with four gates containing a circle with a center point.

TRICKS
✔ The image allows you to zoom / pan using the pinch / drag.
✔ You can enable or disable background music.
✔ You can undo/redo changes (unlimited actions)
✔ All your colored mandalas are automatically saved to your internal memory or SD card (Folder : /Mandalas/ ).
✔ You can also color a mandala you've downloaded from the Internet or you have in your device.
✔ The drawing mandalas can be shared anytime with your contacts. Share and amaze your friends with your creativity!
✔ You can also color the outside of the drawing.


Legal notice
This application complies with the policies of Google Play content.

This app is created just for the purpose of entertainment, its free and supported only by advertising.

Permissions required :
- INTERNET : To access the advertising banners (Google AdMob)
- EXTERNAL MEMORY SD : Used to save and share the images created. Images are saved in the [Mandalas] folder of the external memory.


Mandalas images and music used:
All templates and music used in the application are free of copyright or company belonging.
If the owner of any of the resources included en the application wants to remove it, just send us an e-mail and we will do it as soon as possible.

Acknowledgements:
* Many thanks to the people that wrote a positive review :)
* Many thanks to all my betatesters that helped to improve the app.

★★★★★

Enjoy!
For any comments or suggestions, please send an e-mail. Thanks!. ♥ Datorită tuturor! : 1,5 milioane de descărcări / u> și pentru a sărbători acum avem +200 șabloane

INTRODUCERE
Cu Relaxarea pagini de colorat Mandale aplicație puteți colora mandale și relaxați-vă în timp ce o faci. Are muzică de fundal, precum și multe caracteristici uimitoare.

instrucțiunile de utilizare
○ Selectați un șablon pentru Mandala de colorat.
○ Utilizați paleta de culori iti place.
○ culoare Mandala dumneavoastră atingând pe fiecare spațiu al desenului.
○ Utilizați zoom-ul și tigaie pentru a se apropia de detalii.
○ Puteți partaja, stoca, de a crea o copie, etc.

DEFINIȚIE
Mandala (sanscrită: „cerc“) este un simbol spiritual și ritual în hinduism și budism, reprezentând Universul. Forma de bază a majorității mandalas este un pătrat cu patru porți care conțin un cerc cu un punct central.

TRUCURI
✔ Imaginea vă permite să zoom / pan folosind pinch / trageți.
✔ Puteți activa sau dezactiva muzica de fundal.
✔ Puteți anula / reface modificările (acțiuni nelimitat)
✔ Toate mandale colorate dumneavoastră sunt salvate automat în memoria internă sau un card SD (Dosar: / Mandale /).
✔ Puteți colora, de asemenea, o mandala care le-ați descărcat de pe Internet sau aveți în aparat.
✔ mandalele de desen pot fi partajate oricând cu persoanele de contact. Distribuiți și uimi prietenii cu creativitatea ta!
✔ Puteți colora exteriorul desenului.


Aviz juridic
Această cerere este în conformitate cu politicile de conținut Google Play.

Această aplicație este creat doar pentru scopul de divertisment, liber și susținută doar de publicitate.

Permisiuni necesare:
- INTERNET: Pentru a avea acces la bannere publicitare (Google AdMob)
- memorie SD EXTERN: Folosit pentru a salva și partaja imaginile create. Imaginile sunt salvate în [Mandale] directorul de memorie externă.


imagini mandale și muzică utilizate:
Toate șabloanele și muzică utilizate în cerere sunt libere a dreptului de autor sau de companie care aparțin.
În cazul în care proprietarul oricare dintre resursele incluse ro cererea vrea să-l elimine, doar sa ne trimiteti un e-mail si o vom face cât mai curând posibil.

Recunoasteri:
* Multe datorită oamenilor care au scris un comentariu pozitiv :)
* Multe mulțumiri tuturor betatesters mele, care au contribuit la îmbunătățirea aplicației.

★★★★★

Bucurați-vă!
Pentru orice comentarii sau sugestii, vă rugăm să trimiteți un e-mail. Mulțumiri!.

Screenshot Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK

 Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover Mandalas coloring pages (+200 free templates) APK Cover
a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 20104.5 stars based on 64891 reviews
website hit counter