Sunday, February 18, 2018

 Météo-France  APK Download

Météo-France APK

77 from - 88.805 People

APPS and GAMES Download - Mto france apk download latest version 586 frmeteo - Meteo france apk mirror download apkdownloadmirror - Mto france 586 apk by mto france details - Mto france gratuite apk version 12 apkplus - Mto france apk mirror download free weather apps for - Mto france gratuite 12 apk by kijak details sameapk - - - -
Title: Météo-France
Author: Météo-France
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 februarie 2018


Download Météo-France APK from Météo-France last update 16 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la webmaster[@]meteo.fr

Météo-France L’application Météo-France, compatible avec votre montre connectée Android : l'application météo de référence.

NOUVEAU :
* Devenez acteur de la météo avec l'observation participative et suivez le temps qu'il fait !
* Zoomez sur la carte de vigilance et identifiez rapidement les phénomènes dangereux

Et aussi :
* Ajout d’éphémérides avec heures de lever et coucher du soleil (Métropole).
* Indice UV, accessible par un tap sur le pictogramme central
* Possibilité de zoomer l’image du jour, les animations radar et satellite
* Lecture directe du vent sous la température de chaque échéance
* Nouveaux widgets qui fonctionnent aussi en géo-localisation.


LES FORCES DE NOTRE APPLICATION
- Design moderne et épuré
- Ergonomie simple
- Prévisions météo complètes sur la France métropolitaine, l’outre-mer et des villes du monde entier

- Avec l'application de Météo-France, personnalisez votre page d'accueil :
* Accès direct aux prévisions météo sur une des villes que vous avez choisies en favori
* Géo-localisation active en France métropolitaine et à l'étranger.
* Sélectionnez les informations météo que vous souhaitez voir affichées à l'écran pour chacune de vos villes favorites. Sélectionnez les blocs à afficher avec le bouton + en bas à droite de l’écran, pour chacune des villes enregistrées dans vos favoris : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bruxelles, Londres, New York…

- Personnalisez vos prévisions météo pour les villes de France métropolitaine :
* Pluie dans l'heure (selon couverture territoriale)
* Prévision par ville pour les 10 prochains jours
* Cartes de prévisions sur la France ou votre région
* Bulletins Montagne pour les Alpes, les Pyrénées, et la Corse avec les informations Neige et Avalanches
* Bulletins Marine et sécurité pour les zones côtières
* Animations radar et satellite sur 3 heures.
* Image satellite du jour, commentée par les spécialistes de Météo-France et zoomable
* Carte nationale de vigilance. En cas de vigilance, un clic sur la carte donne accès au bulletin national et à la liste des départements en vigilance (jaune, orange ou rouge). Par cette liste, accédez aux bulletins départementaux de vigilance.
Vous êtes averti dès que le niveau de vigilance orange est atteint sur le département choisi via le menu « notifications »
* Exclusif : La notification Inondation.
Elle apparait sur votre écran si l’une des villes en favoris est concernée par un risque d’inondation dû à un épisode pluvieux intense ou à un phénomène de ruissellement ou de débordement. Si l'application est lancée et que vous avez accepté la géo-localisation, elle apparait également pour le lieu où vous êtes géo-localisé. Il existe 2 niveaux de notification : « Risque inondation » et « Inondation » qui donnent accès à 2 niveaux de conseils de comportement.

* Widgets Météo-France :
Créez et configurez le widget de votre ville favorite (inclut géo-localisation).

- L’application de Météo-France est compatible avec les montres connectées Android : Consultez les prévisions toutes les 3 heures pour les 12 prochaines heures ainsi que la pluie dans l’heure pour 4 favoris + la géo-localisation.

- Quelques astuces pour profiter au mieux de votre application Météo-France :
* Balayez verticalement l’écran pour faire défiler les tuiles
* Cliquez sur le pictogramme principal pour obtenir l’indice UV et les probabilités de pluie et de gel
* Changez de jour en balayant horizontalement ou en cliquant sur les chevrons
* Choisissez le créneau horaire ou le jour d’un clic, il devient pictogramme principal au centre de l’écran.
* Accédez à l’ensemble des fonctionnalités de l’application par le menu principal en haut à gauche.
* Gardez le doigt sur une tuile pour la déplacer et réorganiser votre affichage
* Mémorisez vos villes favorites, modifiez votre écran d’accueil ou configurez votre widget grâce à l’étoile en haut à droite.
* Contactez-nous via la rubrique « Vos remarques » du menu principal. Vos retours nous aident à améliorer votre application. Aplicația Meteo-France, compatibil cu ceasul conectat Android: aplicația meteo de referință.

NOU:
* Deveniți parte a vremii, cu observația participativă și urmați vremea!
* Examinați harta de vigilență și să identifice rapid riscurile

Și, de asemenea:
* Efemeridele cu răsărit și apus (Metropolis) Adăugat.
* UV, accesibil printr-un robinet pe pictograma centrală
* Abilitatea de a mări imaginea zilei, radarul animat și prin satelit
* Citirea directă a vântului în temperatura fiecărei maturitate
* Noile widgeturi funcționează și în geo-locație.


FORȚELE DE APLICARE NOASTRE
- design modern și elegant
- Ergonomie Easy
- Prognoză completă pe continent Franța, teritoriile de peste mări și orașe din întreaga lume

- Cu aplicarea Météo-France, personaliza pagina de start:
* Acces direct la prognozele meteo pe unul dintre orașele pe care le-ați selectat favorit
* Active Geo-locație în Franța și în străinătate.
* Selectați informațiile meteo pe care doriți să le vedeți pe ecran pentru fiecare dintre orașele tale. Selectați blocurile care urmează să fie afișate cu butonul + din partea dreaptă jos a ecranului pentru fiecare dintre orașele salvate în favorite: Paris, Lyon, Marsilia, Toulouse, Bruxelles, Londra, New York ...

- a personaliza prognoza meteo pentru orașe din Franța continentală:
* Înorat termen de o oră (în funcție de acoperirea teritorială)
* Oraș Prognoza pentru următoarele 10 de zile
* Carduri Forecast din Franța sau regiune
* Buletinelor de munte pentru Alpi, Pirinei și Corsica cu zăpadă și Avalanche Informații
* Marină și Buletine de securitate pentru zonele de coastă
* Animațiile și prin satelit radar la 3 ore.
* Imagine din satelit a zilei, comentat de către experți din Météo-France și zoomable
* Hartă națională de vizionare. În cazul în care vigilența clic pe card, dă acces la buletinul de vot național și lista de departamente în vigilență (galben, portocaliu sau roșu). Pentru această listă, accesul la buletine de vigilență departamentale.
Sunteți notificat imediat ce nivelul de alertă portocalie este atins la departamentul ales prin intermediul meniului „Notificări“
* Exclusiv: notificare de inundații.
Apare pe ecran în cazul în care una dintre favorite din orașe este preocupat de un risc de inundații din cauza ploilor intense eveniment sau un al doilea tur fenomen sau preaplin. Dacă se lansează aplicația și ați acceptat locația geografică, se pare, de asemenea, în cazul în care sunteți geo-localizate. Există două niveluri de notificare, „riscului de inundații“ și „inundații“, care oferă acces la două niveluri de consiliere comportamentale.

* Widgets-Franța Meteo:
Creați și configurați widget-ul din orasul tau preferat (include geo-locație).

- Aplicarea Météo-Franța sprijină ceasuri Android conectate: Verificați prognoze la fiecare 3 ore pentru următoarele 12 ore și ploaie în timp util pentru 4 + favorite geo-locație.

- Câteva sfaturi pentru a profita la maximum de aplicația Meteo-France:
* Scanare ecran vertical pentru a derula gresie
* Click pe simbolul principal pentru indicele UV si probabilitatile de ploaie și gel
* Schimbare zi scanând orizontal sau clic pe căpriori
* Alegeți interval de timp sau zi un clic, acesta devine principalul simbol în centrul ecranului.
* Accesul la toate caracteristicile cererii de către meniul principal din partea stângă sus.
* Mențineți degetul pe o țiglă pentru a muta și rearanja afișajul
* Memoreaza orașelor preferate, schimbați ecranul de pornire sau pentru a seta widget-ul cu steaua din dreapta sus.
* Contactati-ne prin intermediul „Feedback“ din meniul principal. Feedback-ul dvs. ne ajută să îmbunătățim aplicația.

Screenshot Météo-France APK

 Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover Météo-France APK Cover
download mto france apk 586 frmeteo free all latest and older versions 586 585 584 583 582 581 580 570 56 55 542 apk available android app by mto france free download meteo france 19 and all apk mirror version history for android lapplication mto france compatible avec votre montre connecte android lapplication mto de rfrence mto france gratuite 12 apk update on 2017 12 02 meteo france est une application mobile mto gratuite avec un design ergonomique et moderne afin dassurer download mto france 523 and all apk mirror version history for android meteo france est une application mobile mto gratuite avec un design ergonomique et moderne afin dassurer une meilleure exprience utilisateur et une haute4.5 stars based on 56441 reviews
website hit counter