Monday, March 19, 2018

 Ludo King  APK Download

Ludo King APK

88 from - 1.301.806 People

APPS and GAMES Download - Ludo king play online games - Ludo star 1028 for android download androidapksfree - Download ludo king for pc free malavida - Allfreeapk download android apk for free - Ludo king for pc windows 7 8 10 xp free download - Download freeware android apk files softstribe apps - Kingroot 535 latest for android androidapksfree - Apk downloader pc free downloads and reviews cnet - Download wattpad apk for android wattpad app on ipadwindows - Apk installer and launcher free download and software
Title: Ludo King
Author: Gamotronix
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 10 martie 2018


Download Ludo King APK from Gamotronix last update 10 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]gamotronix.com Politica de confidențialitate Mumbai, India

Ludo King *THIS IS OFFICIAL LUDO KING™ GAME

Ludo King™ is board game played between friends, family & kids. Recall your childhood!

Ludo King is a cross platform game that supports Desktop, Android and iOS platform at same time in online multiplayer mode.

*NEW Snakes and Ladders game added.

*Private Mode Multiplayer Guide: https://youtu.be/68x_maGuI74
*Online Mode Guide: https://youtu.be/V0aDVRPb2UY

Ludo game traces its lineage back to 6th century India. Ludo is derived from the game Pachisi. Ludo is also very similar to Spanish board game Parchís.

Ludo game has stayed popular throughout the ages, varying only a little in its game structure. This persevering game is now available for you to play in an all new modernized format, i.e. as a video game application.

The game is played between 2 to 6 players and you have the option of playing the game against the computer, against your friends, or even against people from around the world. The objective of the game is pretty straightforward; each player gets 4 tokens, these tokens must make a full turn of the board and then make it to the finish line.

Whoever gets all four tokens to the end first is the winner. However, each move can only be made based on the number decided by casting a six-sided die, and each token can only move out of their home by casting a six. Additionally, the competition factor of the games is upped by the fact that while moving if another player’s token lands on the same square as your token, then your token will automatically be sent back home and you’ll need to roll a six again.

Ludo King is a game that was once played by kings and now it can be enjoyed by you and your family and friends. While the gameplay might seem simple at first, the game is immensely enjoyable and challenging. You’ll be playing this one for hours and its fun for the whole family. Try to beat your opponents and compete for the highest scores on the leaderboards.

Another game similar in structure is Snakes and Ladders. Like Ludo, you may have played this board game when you were young. Ludo King now incorporates this classic game as a whole new level. The objective of the game is simple: you start on 1 and you have to be the first one to make it to 100. However, you can only move the same number of tiles as the number you roll on a die. The board is also littered with snakes and ladders. If you land on the same tile as the beginning of a ladder, then you can take the ladder as a shortcut and move on up. But, if you land on the mouth of a snake, then down you go to its tail. A game of ups and down, Snakes and Ladders has been a favorite for generations; and now you can play it too, with Ludo King.

*LUDO KING™ PUBLISHING RIGHTS RESERVED WITH GAMOTRONIX * Acest lucru este oficial LUDO KING ™ JOC

Ludo Regele ™ este un joc de bord jucat între prieteni, familie si copii. Să ne amintim copilărie!

Ludo King este un joc cross-platform care acceptă desktop, Android și iOS platformă în același timp în modul multiplayer online.

* NEW Șerpi și scări joc adăugate.

* Mod privat multiplayer Guide: https://youtu.be/68x_maGuI74
* Online Mod Ghid: https://youtu.be/V0aDVRPb2UY

Ludo joc urme filiație înapoi la secolul al 6-lea India. Ludo este derivat din joc Pachisi. Ludo este, de asemenea, foarte similar cu spaniolă joc de bord Parchís.

Ludo joc a ramas populare de-a lungul veacurilor, variind doar un pic în structura sa joc. Acest joc perseverentă este acum disponibil pentru tine de a juca într-un format cu totul nou modernizate, și anume ca o aplicație de jocuri video.

Jocul este jucat între 2 la 6 jucători și aveți opțiunea de a juca jocul împotriva calculatorului, împotriva prietenilor tăi, sau chiar împotriva oamenilor din întreaga lume. Obiectivul jocului este destul de simplă; fiecare jucător primește 4 jetoane, aceste token-uri trebuie să facă un viraj plin de bord și apoi să-l la linia de sosire.

Oricine primește toate cele patru jetoane la sfârșitul primei este câștigătorul. Cu toate acestea, fiecare mutare se poate face numai pe baza numărului decis prin turnare o matriță cu șase laturi, și fiecare jeton pot muta doar din casa lor prin turnare un șase. În plus, factorul de concurență a jocurilor este upped de faptul că, în timp ce se deplasează în cazul în care terenurile token-ul altui jucator pe aceeași piață ca și token-ul, atunci indicativul dvs. va fi trimis automat înapoi acasă și va trebui să se rostogolească un șase din nou.

Ludo King este un joc care a fost o dată jucat de regi și acum se pot bucura de tine și familia și prietenii. În timp ce gameplay-ul s-ar putea părea simplu la prima vedere, jocul este extrem de plăcut și provocator. Vei juca asta ore în șir și distractiv pentru întreaga familie. Încercați să bată adversarii și să concureze pentru cele mai mari scoruri pe leaderboard.

Un alt joc de structură similară este Șerpi și Scări. La fel ca Ludo, este posibil să fi jucat acest joc de bord, atunci când erau tineri. Ludo Regele include acum acest joc clasic ca un nivel cu totul nou. Obiectivul jocului este simplu: începe pe 1 și trebuie să fie primul pentru a face la 100. Cu toate acestea, puteți muta doar același număr de placi ca numărul pe care îl rostogolească pe o matriță. Placa este, de asemenea, presărat cu șerpi și scări. Dacă ateriza pe aceeași țiglă ca la începutul unei scări, atunci puteți lua scara ca o comandă rapidă și trece în sus. Dar, dacă aterizezi pe gura unui șarpe, apoi în jos, te duci la coada. Un joc de UPS și în jos, Șerpi și Scări a fost un favorit pentru generații; iar acum îl puteți juca prea, Ludo King.

* Drepturile de publicare LUDO KING ™ REZERVAT CU GAMOTRONIX

Screenshot Ludo King APK

 Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover Ludo King APK Cover
play ludo king your favorite childhood game play online and download android apk of latest version of ludo king apk ludo king supports desktop android and ios ludo star is an interesting game in which you can play with your friends the game includes four players red blue green yellow are your friends king of ludo 810 176 votes download ludo king free ludo king is a pc game based on the popular board game similar to parcheesi in which we can play online against users from free download apk for android from google play store on allfreeapk noads faster apk downloads and apk file update speed best of all all free free download for windows pc download ludo king for pclaptopwindows 7810 our site helps you to install any appsgames available on google play store you can download all freeware android apk files to be able to install any android app later when you dont have internet connection using apk file of android app download kingroot apk v535 king root is an app that will assist you in rooting your android device kingroot is a root tool for lazy people who just want to get apk downloader pc free download free apk downloader apk downloader apk downloader and many more programs wattpad is trending educational app which lets you to read lot of your favorite stories etc free download wattpad apk for android by using this program you are able to view the icon of apk files in the windows explorer to install and launch an apk file in android device emulator just4.5 stars based on 30643 reviews
website hit counter