Tuesday, March 20, 2018

 LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock  APK Download

LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK

92 from - 329.665 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock
Author: SuperTools Corporation
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 17 martie 2018


Download LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK from SuperTools Corporation last update 17 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la lockit[@]ushareit.com Politica de confidențialitate

LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock ★★★ The Best App Lock & Privacy Guard, Protect All Your Privacy - FREE ★★★

Did your lover always check messages, call logs or WhatsApp messages?
Did friends accidentally see your private photos or videos?
Did parents/kids are curious about your games and FaceBook status?
It freaks you out when others take your phone and secretly view your private contents.

►Applock provides you overall privacy protection. providing APP LOCK, PHOTOS & VIDEOS VAULT, INTRUDER SELFIE, THEMES, FAKE COVER, FINGERPRINT LOCK, NOTIFICATION LOCK, SAFETY REMINDER TOOLS and more privacy protection.

The most security AppLock! you must-have privacy guard !
★ Choose APPLock, Don't risk your private pictures, secret videos or photo albums falling into the wrong hands or being deleted!
★ Choose AppLock, You don't need to worry about your friends borrowing your phone to play games.
★ Choose AppLock, Your colleagues cannot hinder your privacy on your phone any more.
★ Choose AppLock, Never worry about other apps reading your private data.
★ Choose AppLock, Children are not able to change the setting of your phone and mess up your data.


---- Features ---
* App lock: Lock apps containing private content by using pin, pattern and fingerprint .
* Photo Safe Vault: Hide photos. Don't worry about your private photos getting viewed by others.
* Video Safe Vault: Hide video in video vault , more secure.
* Privacy Status: Intelligent privacy protection can scan your privacy status,Protect all your secrets in real time.
* Intruder Selfie: Prevent Intruders Who Try to Unlock Your Apps
* Fake Cover: Disguise your apps unlockscreen to prevent from breaking into your password.
* Notification Cleaner: Block and clean junk notifications.
* Notification Lock: Hide preview notification message text from snoopers.
* Free Themes: More free themes make your lockscreen Beautifully
* Lock apps: lock Whatsapp, Facebook, Twitter, Messenger, Line, Gallery, Camera, Gmail, Skype.
* Lock systems: lock system settings, install/uninstall apps to keep phone away from being messed up by others or kids.
* Lock Google Play Store: lock games and markets to prevent your kids from getting addicted to games or purchasing in markets without you knowledge.
* Lock incoming call: Prevent girlfriend to pickup ex private phone calls
* Notification bar: Adding new Notification bar to your screen, for quick lock app or unlock app and more privacy protection tips.
* Hide pattern draw path and be invisible: Unlock more secure.
* Set random digits as pin keyboard: Unlock more secure.
* LOCKit can be prevented from being uninstall
* Lock new apps
* Minimum resource used: LOCKit is now faster and lighter than ever, Little package size allows us to minimize RAM.
* Easy-to-use and user friendly GUI
* Supports languages: English,Spanish,French,Chinese,Arabic,Portuguese,Russian,Indonesian,Persian,Malaysia,Thailand,Hindi,Bengali

---- FAQs ----
1.How to use the Fingerprint Lock?
Fingerprint lock only supports android 6.0+ And it requires hardware support for fingerprint recognition.If your device supports fingerprint recognition, you can enable fingerprint lock in settings.

2. Why I can‘t move photos or videos into Vault?
Please check if your photos or videos are in the external SD card. For some devices above Android 5.0, LOCKit needs permission to protect your photos or videos in external SD card.

--- Permissions ---
* This app uses Accessibility services.
* For new users, please follow the instructions and authorize permissions for LOCKit to work.

Feel free to send your feedback to us! lockit[@]ushareit.com

LOCKit will Protect Your Privacy.
Facebook: https://www.facebook.com/bestlockit ★★★ cel mai bun App Lock & Garda de confidențialitate, proteja toate dvs. de confidențialitate - GRATUIT ★★★

Ai iubitul tau a verifica mereu mesaje, jurnale de apeluri sau mesaje WhatsApp?
Ai prieteni vedea accidental fotografiile private sau videoclipuri?
Părinții / copii sunt curios despre jocuri si starea FaceBook?
Te sperie când alții iau telefonul și în secret conținutul vizualiza private.

►Applock vă oferă protecție totală a vieții private. furnizarea de APP LOCK, IMAGINI VIDEO & SEIFULUI, INTRUDER selfie, TEME, COVER FALS, LOCK FINGERPRINT, LOCK NOTIFICARE, instrumente de siguranță REMINDER și mai multă protecție a vieții private.

Cel mai AppLock de securitate! trebuie să-aibă paza de confidențialitate!
★ Alegeți APPLock, nu riscul de private, imagini, clipuri video secrete sau albume foto care se încadrează în mâini greșite sau de a fi șters!
★ Alegeți AppLock, nu trebuie să vă faceți griji despre prietenii împrumut telefonul pentru a juca jocuri.
★ alege AppLock, colegii dvs. nu poate împiedica confidențialitatea pe telefon orice mai mult.
★ Alegeți AppLock, Nu vă faceți griji despre alte aplicații citirea datelor private.
★ Alegeți AppLock, Copiii nu sunt capabili de a modifica setarea telefonului și încurce datele dumneavoastră.


---- Caracteristici ---
* App blocare: aplicații Blocarea cu conținut privat, prin utilizarea PIN, model și amprentă digitală.
* Photo Safe Vault: Ascunde fotografii. Nu vă faceți griji despre fotografiile private obtinerea văzute de alții.
* Video Safe Vault: Ascunde video în seiful video, mai sigur.
* Stare de confidențialitate: Protecție inteligentă confidențialitate poate scana starea dvs. de confidențialitate, Protejați toate secretele în timp real.
* Intrus autoportrete: Se va preveni intruși care încearcă să Deblocați Aplicațiile tale
* Cover fals: Deghizează aplicațiile dvs. unlockscreen pentru a preveni ruperea în parola.
* Notificare Cleaner: Block și notificări curate junk.
* Notificare de blocare: Ascunde mesaj de notificare previzualizare text de la snoopers.
* Teme gratuite: Mai multe teme gratuite fac pe ecranul de blocare Frumos
* Aplicații Lock: blocare Whatsapp, Facebook, Twitter, Messenger, Linie, Galeria, Camera, Gmail, Skype.
* Sisteme de blocare: Setări sistem de blocare, instalați / dezinstaleze aplicații pentru a menține telefonul departe de a fi dat peste cap de alții sau de copii.
* Blocați Google Play Store: jocuri de blocare și piețe pentru a preveni copiii de la obtinerea dependenti de jocuri sau de cumpărare de pe piețele fără tine cunoștințe.
* Blocare apel primit: Prevenirea prietena la preluare apeluri telefonice ex privată
* Bara de notificare: Adăugarea de noi bara de notificare pe ecran, pentru aplicația de blocare rapidă sau deblocare aplicație și mai multe sfaturi de protecție a vieții private.
* Ascunde model de calea de extragere și să fie invizibil: Deblocare mai sigure.
* Setați cifre aleatoare ca tastatură PIN: Deblocare mai sigure.
* LOCKit poate fi împiedicată să fie uninstall
* Blocare aplicații noi
* resursă minimă utilizată: LOCKit este acum mai rapid și mai ușor decât oricând, pachețel dimensiunea ne permite să reducă la minimum RAM.
* și utilizator ușor de utilizat-friendly GUI
* Suportă limbile: engleză, spaniolă, franceză, chineză, arabă, portugheză, rusă, indoneziană, persană, Malaezia, Tailanda, hindi, bengali

---- Întrebări frecvente ----
1.How pentru a utiliza blocarea de amprente?
blocare de amprente acceptă numai Android 6.0+, aceasta necesită suport hardware pentru amprentă recognition.If dispozitivul acceptă recunoaștere a amprentelor digitale, puteți activa blocarea de amprente în setările.

2. De ce nu pot muta fotografii sau clipuri video în seiful?
Vă rugăm să verificați dacă fotografiile sau videoclipurile sunt în card SD extern. Pentru unele dispozitive Android 5.0 de mai sus, LOCKit are nevoie de permisiunea de a proteja fotografiile sau videoclipurile pe cardul extern SD.

--- Permisiuni ---
* Această aplicație utilizează serviciile de accesibilitate.
* Pentru utilizatorii noi, vă rugăm să urmați instrucțiunile și să autorizeze permisiunile pentru LOCKit să lucreze.

Simțiți-vă liber pentru a trimite feedback-ul dvs. la noi! lockit[@]ushareit.com

LOCKit va proteja confidențialitatea.
Facebook: https://www.facebook.com/bestlockit

Screenshot LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK

 LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover LOCKit - App Lock, Photos Vault, Fingerprint Lock APK Cover
4.5 stars based on 47 reviews
website hit counter