Saturday, February 24, 2018

 Lock Screen & AppLock Security  APK Download

Lock Screen & AppLock Security APK

87 from - 336.304 People

APPS and GAMES Download - Whatsapp ultimate tips and tricks for android androidpit - Download updatestar updatestar - Mcleodgaming - Techtudo - Dictionarys list of every word of the year - - - - -
Title: Lock Screen & AppLock Security
Author: Fotoable,Inc.
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 decembrie 2017


Download Lock Screen & AppLock Security APK from Fotoable,Inc. last update 6 decembrie 2017 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la support[@]fotoable.com Politica de confidențialitate 402-C, Building B6, No.66 Xixiaokou Road, Haidian District, Beijing

Lock Screen & AppLock Security 😍New Emoji and Fidget Spinner theme!😍
😜Lock screen with funny emoji and Fidget Spinner!😜

🔒The most powerful lock screen with live wallpaper themes, added new feature AppLock, your best AppLocker & security guard.🔒

Classic Lock Screen keeps your Android lock screen beautiful and customized your way and shows you important notifications at a glance. And we added AppLock Security, easy for you to protect your privacy, give your phone All-round protection. With AppLock Security, Nobody can check your photos, messages and apps except yourself.
With AppLock Security, it’s easier to protect your launcher and the themes can make your launcher more beautiful.Lock Screen is not only a private guard. It provides various useful widgets and interesting themes for decorating your lock screen while protecting privacy and ensuring security.

-----------MAIN FEATURE-----------
▲Well-Designed Wallpaper Themes
Wonderful wallpaper themes to redecorate your Android devices’ launcher. We provided numerous high resolution wallpaper themes to make your launcher more beautiful, especially pic-in-pic photography idea wallpapers. And you can switch different live wallpaper themes from setting.

▲DIY lock screen editor
You can not only use DIY locker to DIY your lock screen, but also choose PIN or pattern lock themes .Choose PIN code or DIY pattern locker theme to lock your privacy up. A large number of HD wallpapers are prepared for selecting.
-※ Custom Wallpapers: Choose an image from your own gallery of photos to create the wallpapers to decorate your launcher .
-※ Custom Photo Passcode: Just select the photo from album and make a personalised passcode screen.
-※ Classic Passcode: Easy to get clean and beautiful passcode page with Lock Screen.
-※ Hand Drawing Lock Screen: You can customize your own passcode interface.

▲Easy Notification
Cut down on the number of times you need to unlock your phone with notifications at a glance.

▲AppLock Security
One-tap to lock apps . Lock takes just seconds , 500% faster than any other applocker . Very easy and convenient to use .
Prevent your SMS, Contacts, Gallery, or any other apps from checking by others without your permit. Give your phone All-round protection.
-※ Choose APP Lock, you don't need to worry about your friends borrow your phone to play games
-※ Choose APP Lock, your colleagues cannot check your privacy with your phone any more.
-※ Choose APP Lock, never worry about your private data may be read by some other apps.
-※ Choose APP Lock, children are not able to change the setting of your phone and mess up your data.
App Lock, the best App Locker and security guard, give your phone All-round protection. You deserve to choose.

-----------FAQ---------
1)How to avoid double lock screen?
Go to PIP Lock Screen homepage - "Setting" - "Turn off System Lock".

2)Why System Lock always start before PIP Lock Screen when restart my device?
Please turn off System Lock to avoid this problem. Go to PIP Lock Screen homepage - "Setting" - "Turn off System Lock".

3)How many times for inputing wrong passcode? How can I unlock my device if I forgot the passcode?
Connect your device to your computer using a USB cable and reinstall PIP Lock Screen to the default setting when you’ve forgotten the passcode.

4)How to display notification of other apps on lock screen?
Go to PIP Lock Screen homepage - Setting - Notification - App Selection - Enable the apps that you want to show notifications. If the problem cannot be solved after the above steps,please try to restart your device.


Contact US:
Facebook: https://www.facebook.com/FotoRus
Instagram: https://www.instagram.com/fotorus_official
Email: contact[@]fotoable.com 😍New Emoji și Fidget Spinner tema! 😍
Ecran 😜Lock cu emoticonuri amuzant și Fidget Spinner! 😜

🔒The de blocare a ecranului cel mai puternic cu teme tapet viu, a adăugat noi AppLock caracteristică, cel mai bun AppLocker & securitate guard.🔒

Classic ecranul de blocare menține ecranul de blocare Android frumos și personalizat drum și vă arată notificări importante dintr-o privire. Și am adăugat AppLock de securitate, ușor pentru a vă proteja confidențialitatea, da telefonul protecție All-rotund. Cu AppLock de securitate, nimeni nu poate verifica fotografiile, mesajele și aplicațiile în afară de tine.
Cu AppLock de securitate, este mai ușor pentru a proteja lansator și temele pot face lansator mai multe beautiful.Lock Ecranul nu este doar un paznic privat. Acesta oferă diverse widget-uri utile și teme interesante pentru decorarea ecranul de blocare în timp ce protejarea vieții private și asigurarea securității.

----------- MAIN FEATURE -----------
▲ bine concepute Teme Wallpaper
teme tapet minunat pentru a redecoreze lansator dispozitivele Android. Am furnizat numeroase teme de înaltă rezoluție imagini de fundal pentru a face lansator mai imagini de fundal idee de fotografie frumoasă, mai ales Pic-in-Pic. Și aveți posibilitatea să comutați diferite teme de fundal live de la setare.

▲ editor DIY ecran de blocare
Puteți utiliza nu numai dulap DIY DIY ecranul de blocare, dar, de asemenea, alege PIN sau blocare model teme .Choose cod PIN sau temă dulap model DIY pentru a bloca dvs. de confidențialitate în sus. Un număr mare de imagini de fundal HD sunt pregătite pentru selectarea.
- Imagini de fundal ※ personalizate: Alegeți o imagine din propria galerie de fotografii pentru a crea imagini de fundal pentru a decora lansatorul.
- ※ personalizat Foto Passcode: Doar selectați fotografia din album și să facă un ecran de cod de acces personalizat.
- ※ Classic Cod de acces: Ușor pentru a obține pagina de cod de acces curat și frumos cu ecran de blocare.
- ※ de mână de desen Blocare ecran: Puteți personaliza propria interfață cod de acces.

▲ Notificare Easy
Se taie în jos pe numărul de ori aveți nevoie pentru a debloca telefonul cu notificări dintr-o privire.

▲ AppLock Securitate
One-robinet pentru a bloca aplicații. Blocarea durează doar câteva secunde, 500% mai repede decât orice alt AppLocker. Foarte ușor și comod de utilizat.
Împiedicați SMS, Contacte, Galerie sau orice alte aplicații de la verificarea de către alte persoane fără permisul. Dă telefonul de protecție All-rotund.
- ※ Alegeți APP Lock, nu aveți nevoie să vă faceți griji despre prietenii tăi împrumuta telefonul pentru a juca jocuri
- ※ Alegeți APP Lock, colegii dvs. nu poate verifica confidențialitatea cu telefonul mai.
- ※ Alegeți APP Lock, nu vă faceți griji cu privire la datele private pot fi citite de către alte aplicații.
- ※ Alegeți APP Lock, copiii nu sunt capabili de a modifica setarea telefonului și încurce datele dumneavoastră.
App Lock, cel mai bun garda App Locker și de securitate, da telefon de protecție All-rotund. Meriți să aleagă.

----------- FAQ ---------
1) Cum pentru a evita ecran dublu de blocare?
Du-te la pagina de start PIP Lock Screen - "Setare" - "Turn off System Lock".

2) De ce sistem de blocare a începe întotdeauna înainte de a PIP ecranul de blocare atunci când reporniți dispozitivul meu?
Vă rugăm să opriți Sistem de blocare pentru a evita această problemă. Du-te la pagina de start PIP Lock Screen - "Setare" - "Turn off System Lock".

3) De câte ori pentru inputing parolă greșită? Cum pot debloca dispozitivul dacă am uitat parola?
Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB și reinstalați PIP ecranul de blocare la setarea implicită atunci când ați uitat parola.

4) Cum se afișează o notificare a altor aplicații de pe ecranul de blocare?
Du-te la pagina de start PIP Lock Screen - Setarea - Notificare - Selectare App - Activați aplicațiile pe care doriți să afișeze notificări. Dacă problema nu poate fi rezolvată după pașii de mai sus, vă rugăm să încercați să reporniți dispozitivul.


Contact :
Facebook: https://www.facebook.com/FotoRus
Instagram: https://www.instagram.com/fotorus_official
E-mail: contact[@]fotoable.com

Screenshot Lock Screen & AppLock Security APK

 Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover Lock Screen & AppLock Security APK Cover
whatsapp has grown to become one of the most popular messaging apps available for android here are some tips and tricks for making the best use of this app download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software the steam lunar new year sale is upon us save 35 on yeah jam fury u me everybody throughout the duration of the sale dont miss it httpstoresteampowered a pgina softwares foi especialmente desenvolvida pelo techtudo para agrupar as principais categorias de download do mercado como udio e a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 20104.5 stars based on 97173 reviews
website hit counter