Saturday, February 24, 2018

 LiveOn  APK Download

LiveOn APK

78 from - 15 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: LiveOn
Author: JAPAN MEDIA SYSTEMS Corp.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 23 noiembrie 2017


Download LiveOn APK from JAPAN MEDIA SYSTEMS Corp. last update 23 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la smpdeve1op[@]liveon.ne.jp Politica de confidențialitate

LiveOn The Web conferencing System "LiveOn" makes it possible to participate in the web conference at any place, at any time not only between smartphone and tablet devices, but also between PC.
"LiveOn" can perform the smooth conference by video and audio.
The participant in the smartphone can also become the chairman of the conference.


The following functions are available in this application.
- Transmission and reception of video
- Transmission and reception of audio
- Document Sharing
Can share a document such as Excel, Word, PowerPoint and PDF with all participants.
Can draw on shared document.
*Only the Chairmanship holder can operate the document sharing.
*The Chairmanship can be transferred to the another participant while conferencing.

- Multi-User Mode
Can hold a seminar style conference with 1000 participants in maximum.
A participant can request a voice to speak.
Up to 4 participants can speak.
The Chairmanship cannot be transferred to the other participant in Multi-User mode.


Requirements:
・Android 2.3 or higher


Please note:
*License of "LiveOn" is required to use this application.
*This application will be available on LiveOn V10 or later.
*All rights are reserved by Japan Media Systems Corp.
By downloading this app, you accept user agreement of LiveOn.
*Usage of WiFi is recommended when using this application.
*Depending on the status of network, it may cause drop of video frames or intermittent of audio.
*Applying the flat-rate plan is recommended when using 3G or LTE transmission.
Also, the carrier may impose the bandwidth restriction when exceeding the traffic limit.

User agreement of LiveOn
http://www.liveon.ne.jp/support/asp_kiyaku.html Sistemul de conferințe Web "LiveOn" face posibilă pentru a participa la conferința de web la orice loc, în orice moment, nu numai între dispozitivele smartphone și tablete, dar, de asemenea, între PC.
"LiveOn" poate efectua la conferința buna de video și audio.
Participantul la smartphone-ul poate deveni, de asemenea, președintele conferinței.


Următoarele funcții sunt disponibile în această aplicație.
- Transmisie și recepție de film
- Transmiterea și recepționarea audio
- Document Sharing
Pot partaja un document, cum ar fi Excel, Word, PowerPoint și PDF cu toți participanții.
Se poate baza pe documente partajate.
* Numai titularul Președinția poate funcționa schimbul de documente.
* Președinția poate fi transferat la un alt participant conferințe în timp ce.

- Modul Multi-User
Poate susține o conferință de stil seminar cu 1000 de participanți la maxim.
Un participant poate solicita o voce să vorbească.
Până la 4 participanții pot vorbi.
Președinția nu poate fi transferat la alt participant în modul Multi-User.


Cerinte:
· Android 2.3 sau mai mare


Vă rugăm să rețineți:
* Licenta de "LiveOn" este necesar pentru a utiliza această aplicație.
* Această aplicație va fi disponibil pe LiveOn V10 sau mai târziu.
* Toate drepturile sunt rezervate de către Japonia Media Systems Corp
Prin descărcarea această aplicație, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului de LiveOn.
* Utilizarea de WiFi este recomandată atunci când se utilizează această aplicație.
* În funcție de starea de rețea, aceasta poate provoca picătură de cadre video sau intermitent de audio.
* Aplicarea planului forfetar este recomandat atunci când se utilizează 3G sau LTE transmisie.
 De asemenea, transportatorul poate impune restricția de lățime de bandă în cazul depășirii limitei de trafic.

Termeni si conditii de LiveOn
http://www.liveon.ne.jp/support/asp_kiyaku.html

Screenshot LiveOn APK

 LiveOn APK Cover LiveOn APK Cover LiveOn APK Cover
4.5 stars based on 21628 reviews
website hit counter