Saturday, February 24, 2018

 Lapse It • Time Lapse • Pro  APK Download

Lapse It • Time Lapse • Pro APK

86 from - 12.497 People

APPS and GAMES Download - Lapse it o time lapse o pro mod apk apkmodfree - Lapse it o time lapse o pro 470 apk download apkplz - Lapse it o time lapse o pro apk mirror download free - Lapse it time lapse pro v470 apk apkdreams - Lapse it time lapse pro v470 apk 4appsapk - Lapse it pro 470 apk paid download apkhere - Lapse it o time lapse o pro android apps on google play - Lapse it o time lapse o pro for android apk download - Apk maniatm full >> lapse it o time lapse o pro apk -
Title: Lapse It • Time Lapse • Pro
Author: Interactive Universe
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 noiembrie 2014


Download Lapse It • Time Lapse • Pro APK from Interactive Universe last update 6 noiembrie 2014 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]lapseit.com Politica de confidențialitate Av. Engenheiro Saraiva de Oliveira, 44 Jd. Taboao Sao Paulo - SP Brazil

Lapse It • Time Lapse • Pro Lapse It is an award-winning full featured app for capturing amazing time-lapse and stop motion videos with your Android camera. It is simple, fast and intuitive.
No need for expensive photography equipment, you just need Lapse It.

★ Featured on the English TV Show "The Gadget Show" http://youtu.be/QjjayQVHnrk

★ You can watch a great video review at http://youtu.be/8jhIyDYcumM

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

POWERFUL AND UNIQUE FEATURES:

● Capture stunning shots using the full potential ( Full Sensor ) of your camera

● Blazing fast render engine that creates gorgeous Full HD ( 1080p ) videos

● Import image sequences from your DSLR or GoPro cameras

● Import pre-recorded videos to create slow motion and fast motion versions of them

● Use any song from your library as the sound track of your video

● Speed up your time lapse with millisecond precision up to 240x

● Adjustable manual controls for exposure, focus, white balance and scene modes

● Share directly to Instagram, YouTube, Facebook, Google Plus and many others

● Stunning effect filters to make your lapse even more stunning

● Tons of post-capture options including trimming, adding timestamp, square mode, backwards playback and more

● Stop motion and clay animation mode with onion skin

● Schedule the capture to start and stop automatically

● Super easy to use with intuitive interface and no registration needed

● Lapse It is the best time lapse and stop motion available on Google Play

OTHER FEATURES:

● Real photo based time lapse and not just record high speed videos
● Capture interval for photos ranging from milliseconds to hours
● Resume capture for multiple days or different location projects
● Captures with higher image quality and for longer than HyperLapse
● Supports background capture on compatible devices
● Built-in time lapse social gallery
● Supports camera zoom
● Supports front facing camera
● Silent camera shutter mode
● Export to H264, MP4, MOV and FLV
● Easily adjustable full featured settings
● Hyper lapse stabilisation not supported at the moment
● No restrictions for capture length or frames
● More powerful than FrameLapse and Droid TimeLapse
● Android L ( Lollipop ) major update coming soon
● Tested and approved by more than 1.000.000 creative people

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Lapse It has a UNIQUE and POWERFUL native render engine that allows you to create spectacular videos, it is blazing fast, robust, support audio and has a fully featured range of settings to apply.

Lapse It is the ONLY app on Google Play with this powerful render engine, and the only one that really works rendering the videos in the Android proper format, so you can easily watch the videos on your phone, share it across the web and with other devices.

Also there's plenty of features, you can really customise your sequence of pictures in many different ways and will be easy to archive the desired result. You can even apply different cool and stylish cam effects to them, such as vintage and black and white.

This new version brings more integration with social networks so you can easily publish your videos or share through the built-in Lapse It gallery, where other users can watch and vote.

We are on these social engines:
Facebook - http://www.facebook.com/lapseit
Twitter - http://www.twitter.com/lapseit
Google Plus - http://goo.gl/qnD8l

Thanks !

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

WHAT IS TIMELAPSE ?

Time Lapse is a photography technique that allows you to accelerate a video to and watch slowly changing events much faster.

Events such as movement of clouds, the rising and setting of the sun, animal life, a party with your friends, even individual activities like drawing or playing sports or anything else that you can imagine.

You will see them in a new way and otherwise undetectable patterns will emerge.

Android is a trademark of Google Inc. interval, este o aplicație cu caracteristici complet premiat pentru captarea uimitoare time-lapse și opri clipuri video în mișcare cu camera foto Android. Este simplu, rapid și intuitiv.
Nu este nevoie de echipamente scumpe fotografie, ai nevoie doar de Lapse It.

★ recomandate în engleză TV Show "Gadget Show" http://youtu.be/QjjayQVHnrk

★ Puteți viziona o recenzie video de mare la http://youtu.be/8jhIyDYcumM

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Caracteristici puternice și unice:

● captura fotografii uimitoare utilizând întregul potențial (senzor Full) de camera foto

● Blazing rapid face motor care creează superba Full HD (1080p) video

● secvențe de imagini de import de la DSLR-ul sau camere GoPro

● Import video pentru a crea mișcare și mișcare rapidă versiuni lente de a le pre-înregistrate

● Folosiți orice melodie din biblioteca dvs. ca coloana sonoră a videoclipului

● Accelerarea interval de timp cu precizie de milisecunde de până la 240x

● controale manuale reglabile pentru expunere, focalizare, balansul de alb și moduri de scenă

● Share direct la Instagram, YouTube, Facebook, Google Plus și multe altele

● filtre efect uimitoare pentru a face interval chiar mai uimitoare

● Tone de opțiuni de post-captare, inclusiv tundere, adaugand timestamp, modul de pătrat, de redare înapoi și mai mult

● mișcare Stop și modul de animație lut cu pielea ceapa

● Program de captare pentru a porni și opri automat

● Super ușor de utilizat, cu interfață intuitivă și nu e nevoie de înregistrare

● interval Acesta este cel mai bun perioada de timp și să oprească mișcarea disponibile pe Google Play

Alte caracteristici:

● fotografie real bazat interval de timp și nu înregistrează doar clipuri video de mare viteză
● interval Capture pentru fotografii de la milisecunde la ore
● captare CV-ul pentru mai multe zile sau diverse proiecte de localizare
● Capturează o calitate superioară a imaginii și pentru mai mult de HyperLapse
● Suporta captura de fundal pe dispozitive compatibile
● Built-in Time Lapse galerie sociale
● Suporta zoom aparat de fotografiat
● Suporta aparat de fotografiat cu care se confruntă din față
● Modul de fotografiere camera Silent
● Export pentru H264, MP4, MOV și FLV
● ușor de reglat setările de caracteristici complete
● Hyper interval de stabilizare nu sunt acceptate în acest moment
● Nu există restricții pentru lungime de captare sau rame
● Mai puternic decât FrameLapse și TimeLapse Droid
● Android L (Lollipop) update major în curând
● Testat și aprobat de către mai mult de 1.000.000 de oameni creativi

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Expiră Ea are un unic și nativ PUTERNIC face motor care vă permite să creați clipuri video spectaculoase, ea este aprins rapid, robust, suport audio și are o gamă complet echipat de setări pentru a aplica.

Caduce, este aplicația NUMAI pe Google Play cu acest puternic motor face, și singurul care functioneaza cu adevarat de redare videoclipuri în formatul corespunzător Android, astfel încât să puteți urmări cu ușurință videoclipuri pe telefon, l împărtășească pe web și cu alte dispozitive.

De asemenea, exista o multime de caracteristici, puteți personaliza într-adevăr secvență ta de fotografii în diferite moduri și va fi ușor pentru a arhiva rezultatul dorit. Puteți aplica chiar diferite efecte se răcească și elegant, cam la acestea, cum ar fi de epocă și alb-negru.

Această nouă versiune aduce o mai mare integrare cu rețelele sociale, astfel încât să puteți publica cu ușurință clipuri video sau partaja prin galeria de limită A built-in, în cazul în care alți utilizatori pot viziona și vota.

Suntem pe aceste motoare sociale:
Facebook - http://www.facebook.com/lapseit
Twitter - http://www.twitter.com/lapseit
Google Plus - http://goo.gl/qnD8l

Vă mulțumim!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

CE ESTE TIMELAPSE?

Time Lapse este o tehnica de fotografie care vă permite să accelereze un video de la ceas și schimbarea încet evenimente mult mai repede.

Evenimente, cum ar fi libera de nori, răsăritul și apusul soarelui, viața animalelor, o petrecere cu prietenii, chiar și activități individuale, cum ar fi desen sau joc de sport sau orice altceva care vă puteți imagina.

Le veți vedea într-un mod nou și altfel modelelor nedetectabile vor apărea.

Android este o marcă comercială a Google Inc.

Screenshot Lapse It • Time Lapse • Pro APK

 Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover Lapse It • Time Lapse • Pro APK Cover
lapse it o time lapse o pro mod version v470 for android description lapse it is an award winning full featured app for capturing amazing time lapse and stop lapse it o time lapse o pro 470 apk for android comuilapseitpro created by interactive universe in photography apps download lapse it o time lapse o pro and all apk mirror version history for android lapse it time lapse pro v470 apk is an amazing application for android users it is a full featured app for capturing time lapse clips with android apkdreams lapse it time lapse pro v470 apk is an amazing application for android users it is a full featured app for capturing time lapse clips with android camera simple lapse it is an award winning full featured app for capturing amazing time lapse and stop motion videos with your android camera simple fast and intuitive lapse it is an award winning full featured app for capturing amazing time lapse and stop motion videos with your android camera it is simple fast and capture amazing time lapse and stop motion videos with this award winning app capture stunning time lapse videos with this full featured award winning app read more >>4.5 stars based on 47949 reviews
website hit counter