Friday, March 23, 2018

 Lake Winnipesaukee NH GPS  APK Download

Lake Winnipesaukee NH GPS APK

81 from - People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Lake Winnipesaukee NH GPS
Author: FLYTOMAP INC
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 4 martie 2018


Download Lake Winnipesaukee NH GPS APK from FLYTOMAP INC last update 4 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la flytomap[@]gmail.com Politica de confidențialitate FLYTOMAP 501 SILVERSIDE RD STE 105 WILMINGTON, DE 19809 United States

Lake Winnipesaukee NH GPS Flytomap is a valid and interesting alternative, Benetti Yachts
Featured on the Deck
Featured on Geomedia
Worldwide Marine and Outdoor Maps available when connected, thanks to viewer.flytomap.com
Worldwide Satellite images overlay on charts
Worldwide Terrain features overlay on charts, thanks to Open Street Map, Open Cycle Map, Bing,Earth,GMap,topo maps by ESRI

Now with NOAA raster charts seamless with continuous updates from the official Government server

Now with ActiveCaptain - Worldwide boaters community * 200.000 + Captains

Use to Explore:
√ Latitudes and Longitudes to go to your favorite places
√ Search your Favorite points directly
√ Zoom, Rotate and Pan fast just by a finger touch
√ Geocompass
√ Navigate and see your GPS position on the map
√ Heading Vector Towards the direction movement
√ Distance Measurement Tool to easily calculate the distance from one location to another
√ Insert the target/destination and see in real time your speed, distance and bearing
√ background mode - Flytomap works in background as well, you can swap with another app and receive/make calls send sms while panning and zooming.
√ Unlimited Tracks share via email, visible on Google, Flytomap Viewer, KMZ format - Store your track without the need of cellular data or mobile signal
√ KMZ KML from / to GPX Converter
√ Optimized battery usage

√ ActiveCaptain
• View and contribute to the best boaters community available in the world
• Continuous update of all info (including reviews from the deck) about :
• Marinas
• Anchorages
• Hazards
• Local Knowledge

√ And so much more to come - It’s the only app you will ever need! Our charts are installed on: GARMIN NAVICO LOWRANCE B&G NORTHSTAR EAGLE SIMRAD

Follow us:

▶Twitter [@]flytomap

▶Web Site flytomap.com

▶Web App viewer.flytomap.com

▶Facebook facebook.com/flytomap


Flytomap is committed to constant improvement, this App is developed with the help of professional boaters to get the best experience on the sea, we listen to our users and systematically add the most requested features.
Thank you for the feedback!

Additional info about Flytomap products

FLYTOMAP LAKE MAPS:

We offer high quality lake maps with detailed information and important features compressed to assure the larger coverage in USA region. Lake maps contain most important DNR lakes with detailed ‘Depth Contours, Boat Ramps, Fishing spots etc. Also includes Trails, Roads and Railways information.

WATER MAPS (Marine):

Water map navigator is the new ‘Marine Navigator for all mobile devices contains embedded Electronic Nautical Charts (ENC) from NOAA compressed to a large coverage.You can now download the application and transform your Phone in a chart plotter with best NOAA, ENC S57 cartography; which includes Anchoring areas, Fishing areas,restriction areas, obstructions, rocks, Buoys, Beacons, Lights, Depth contours with Values display on map, Spot Soundings and more. The only marine app’s available in the market with such huge information. Every effort is made to be as accurate as possible when presenting information for every destination.

TRAVEL MAPS:

These Maps treat you mostly with information of both Marine and terrain correspondingly. These are the most preferable Maps to travel especially for fascinating recreational voyages, map focus the best Beach spots along the Coast line, Major ports, Sailing, Fishing, Picnic areas, Parks, Hiking, Biking, Clubs, restaurants,Famous Hotels, Museums, Shopping areas, and much more. Introducing guide in map navigator for easy references, you can use it without any Active Internet connection!

“We work to delight your moments”
! Enjoy great Journeys!

KeyWords:

marine,boat,sail,chart,gps,navigate,map,nautical,noaa,sea,fish,angler,lake,canoe,cruise, motion,conversion,kml,gpx,kmz,poi,raymarine,contour,lowrance,fishing,spot,depth Flytomap este o alternativă validă și interesantă, Benetti Yachts
Prezentate pe puntea
Prezentate pe Geomedia
La nivel mondial Marine și hărți în aer liber disponibile atunci când este conectat, datorită viewer.flytomap.com
Imagini din satelit în toată lumea suprapusă diagrame
La nivel mondial Teren caracteristici de suprapunere pe diagrame, datorită Deschidere Street Map, Deschidere hartă ciclu, Bing, Pământ, gmap, hărți topo de ESRI

Acum, cu diagrame raster NOAA perfectă cu actualizări continue de pe serverul oficial al Guvernului

Acum, cu ActiveCaptain - boaters comunitate internațională * + 200.000 Captains

Utilizați pentru a explora:
√ latitudini și longitudini pentru a merge la locațiile preferate
√ Căutați direct punctele tale favorite
√ Zoom, Rotire și Pan rapid doar printr-o atingere cu degetul
√ Geocompass
√ Navigați și a vedea poziția GPS pe hartă
√ Poziția Vector Spre mișcarea de direcție
√ Instrument pentru măsurarea distanței pentru a calcula cu ușurință distanța de la o locație la alta
√ Introduceți țintă / destinație și a vedea în timp real, viteza, distanța și care poartă
√ modul fundal - Flytomap funcționează în fundal, de asemenea, puteți schimba cu o altă aplicație și pentru a primi / efectua apeluri trimite SMS-uri în timp ce panning și zoom.
√ Melodii nelimitate partaja prin e-mail, vizibile pe Google, Flytomap Viewer, format KMZ - Păstrați traseul fără a fi nevoie de date mobile sau a semnalului mobil
√ KMZ KML de la / la GPX Converter
√ optimizată utilizarea bateriei

√ ActiveCaptain
• View și să contribuie la cea mai bună comunitate boaters disponibile în lume
• actualizarea continua a tuturor informatiile (inclusiv comentariile de pe punte) cu privire la:
• Marinas
• Ancorajele
• Pericole
• cunoștințe locale

√ Și mult mai mult pentru a veni - Este singura aplicație veți avea nevoie vreodată! Graficele noastre sunt instalate pe: GARMIN NAVICO LOWRANCE B & G NORTHSTAR EAGLE SIMRAD

Urmează-ne:

▶ Twitter [@]flytomap

▶ Site-ul web flytomap.com
 
▶ Web App viewer.flytomap.com

▶ Facebook facebook.com/flytomap


Flytomap se angajează să o îmbunătățire constantă, acest App este dezvoltat cu ajutorul boaters profesionale pentru a obține cea mai bună experiență pe mare, vom asculta utilizatorii și adăugați sistematic caracteristicile cele mai solicitate.
Vă mulțumim pentru feedback-ul!

Informații suplimentare despre produsele Flytomap

FLYTOMAP LAKE MAPS:

Va oferim hărți lac de înaltă calitate, cu informații detaliate și caracteristici importante comprimate pentru a asigura acoperirea mai mare în regiunea Statele Unite ale Americii. hărți Lake conțin lacuri cele mai importante DNR Contururi de adâncime detaliate“, barca Rampe, locuri de pescuit etc. De asemenea, include Trasee, Drumuri și informații ferate.

MAPS apă (Marine):

Harta Apa Navigator este noul „Marine Navigator pentru toate dispozitivele mobile conține încorporate Grafice marinăresc electronice (ENC) de la NOAA comprimat într-o mare coverage.You poate descărca acum aplicația și transforma telefonul într-un plotter diagramă cu cele mai bune NOAA, ENC S57 cartografie ; care include zone Ancorarea, zone de pescuit, zone de restricție, obstacole, roci, geamanduri, semnalizatoare, Lumini, contururi de adâncime cu valori de afișare pe hartă, la fața locului sondări și multe altele. Singura aplicație marină disponibilă pe piață cu astfel de informații imens. Se depun toate eforturile pentru a fi cât mai exacte posibil, atunci când prezentarea de informații pentru fiecare destinație.
 
TRAVEL Maps:

Aceste hărți vă trateze cu cea mai mare parte informații atât marine și de teren corespunzător. Acestea sunt cele Maps cele mai preferate pentru a călători în special pentru călătorii de agrement fascinante, harta se concentreze cele mai bune locuri Beach de-a lungul liniei de coasta, porturi importante, navigatie, pescuit, zone de picnic, parcuri, drumeții, ciclism, cluburi, restaurante, hoteluri celebre, muzee, Shopping zone, și multe altele. Introducerea ghid în navigator hartă pentru referințe ușor, puteți utiliza fără nici o conexiune activă la Internet!

„Noi lucrăm pentru a incanta momentele“
! Bucurați-vă de Journeys mare!

Cuvinte cheie:

marin, barcă, naviga, diagramă, GPS, navigați, hartă, nautice, NOAA, mare, pește, pescar, lac, canoe, de croazieră, de mișcare, de conversie, kml, GPX, KMZ, poi, RAYMARINE, contur, LOWRANCE, pescuit, la fața locului, adâncimea

Screenshot Lake Winnipesaukee NH GPS APK

 Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover Lake Winnipesaukee NH GPS APK Cover
4.5 stars based on 96578 reviews
website hit counter