Saturday, February 24, 2018

 KJV Study Bible  APK Download

KJV Study Bible APK

96 from - 10.246 People

APPS and GAMES Download - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Dictionarys list of every word of the year - The wife list 10 qualities goodguyswag - Download updatestar updatestar - Abbreviations list by fakenewspapers - Juja italia - Volcanoes and volcanology geology - Payakorn -
Title: KJV Study Bible
Author: Study Bible
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 februarie 2018


Download KJV Study Bible APK from Study Bible last update 21 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la menaluisminas[@]gmail.com Politica de confidențialitate

KJV Study Bible Welcome to the new Study Bible containing the best English Bible of all time: King James Version!

We present the Holy Bible in a new format: study audio Bible version, available for phones and tablets Android.

This application allows you to download the King James Bible with subheadings and commentaries, the best app to study the Holy Word!
Bible commentaries by C.I. Scofield provides you explanations of Biblical texts that are very useful if you are beginning to read the Bible. Verse-by.-verse you will find explanations, remarks, and notes.

The app is totally free and offline: the application works without an internet connection.

This app introduces new features including the ability to search verses using keywords, bookmark, and highlight verses, make a list of favorites, copy, paste and share verses, adjust font size and remember the last book read when you reopen the app.

You can add notes to any verse and make a list by created date. The app links verses related to topics.

The app also applies a Night mode that acts as a dimmer to darken the screen and ensure your eyes don't hurt.
The best app you will ever have! Enjoy it!

The Bible will bring you peace and will help you to answer all the questions about life.
For a Christian, it is extremely important to read the Bible. It is a way to feel more close to God.

Download this holy bible app and choose the verses you like most. The King James Bible online will surely change your day and your life. When you read the Bible, God speaks to you personally.
The Word of the Lord makes us feel really special and unique.

The Holy Bible King James Version includes the Old and the New Testament.

The Old Testament consists of 39 books (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and Malachi)


The New Testament consists of 27 books (Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians 1 and 2, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy 1, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation)

Enjoy every day the King James Version Study Bible for free on your phone! Bun venit la noul studiu Biblia conține cea mai bună engleză Biblia din toate timpurile: Versiunea King James!

Prezentăm Sfânta Biblie într-un nou format: studiu audio versiune a Bibliei, disponibile pentru telefoane și tablete Android.

Această aplicație vă permite să descărcați Biblia King James cu subtitluri și comentarii, cea mai bună aplicație pentru a studia Cuvântul Sfânt!
comentarii biblice prin C.I. Scofield vă oferă explicații ale textelor biblice, care sunt foarte utile dacă încep să citească Biblia. Versetul-by.-vers veți găsi explicații, observații și note.

Aplicația este complet gratuit și offline: aplicația funcționează fără o conexiune la internet.

Această aplicație introduce noi caracteristici, inclusiv capacitatea de a căuta versete folosind cuvinte cheie, semn de carte, și evidențiați versuri, face o listă de favorite, copy, paste și versuri share, pentru a regla dimensiunea fontului și amintiți-vă ultima carte citit când redeschideți aplicația.

Puteți adăuga note la orice verset și să facă o listă după dată. Aplicația leagă versete legate de subiecte.

Aplicația se aplică, de asemenea, un mod de noapte, care acționează ca un variator pentru a întuneca ecranul și asigurați-vă ochii nu doare.
Cel mai bun App va avea vreodată! Bucură de ea!

Biblia vă va aduce pacea și vă va ajuta să răspundă la toate întrebările despre viață.
Pentru un creștin, este extrem de important pentru a citi Biblia. Este un mod de a simți mai aproape de Dumnezeu.

Descărcați această aplicație Sfânta Biblie și alege versete care vă plac cel mai mult. On-line Biblia King James se va schimba cu siguranță ziua ta și viața ta. Când ai citit Biblia, Dumnezeu vorbește personal.
Cuvântul Domnului ne face să se simtă cu adevărat special și unic.

Biblia King James versiune include Vechiul și Noul Testament.

Vechiul Testament este format din 39 de cărți (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov, Psalmul, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângerile, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia și Maleahi)


Noul Testament este format din 27 de cărți (Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, Corinteni 1 și 2, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei 1, 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Iacov, 1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda, Apocalipsa)

Bucurați-vă în fiecare zi, versiunea King James studiu biblic gratuit pe telefon!

Screenshot KJV Study Bible APK

 KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover KJV Study Bible APK Cover
home of super smash flash 2 the steam lunar new year sale is upon us save 35 on yeah jam fury u me everybody throughout the duration of the sale mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and recently my wife posted the husband list 12 non negotiables which has received many comments from readers wondering what the wife list looks like download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software fake news papers fake news videos a few abbreviations sylvester stallone morto sylvester stallone la bufala che ha fatto il giro del websylvester stallone dopo le notizie sulla sua morte scherza e bello kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale link 28653 1 voidmnqew httpbangkokhomereviewforumstopicthe last kingdom the last kingdom series4.5 stars based on 14294 reviews
website hit counter