Sunday, March 25, 2018

 KineMaster – Pro Video Editor  APK Download

KineMaster – Pro Video Editor APK

88 from - 803.754 People

APPS and GAMES Download - Kinemaster pro video editor download free kinemaster apk - Kinemaster pro video editor apk download page apkplz - Kinemaster pro video editor apk download for android - Kinemaster pro video editor 42710216 apk revdl - Kinemaster pro video editor android apps on google play - Kinemaster pro video editor 42710216cz download apk - Kinemaster pro video editor free download with crack - Kinemaster pro video editor full 42710214gp apk - Kinemaster pro video editor v42510079 apk mhktricks -
Title: KineMaster – Pro Video Editor
Author: NexStreaming Corp.
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 martie 2018


Download KineMaster – Pro Video Editor APK from NexStreaming Corp. last update 5 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]kinemaster.com Politica de confidențialitate 3rd Floor, Kunyoung Building 56 Baumoe-ro 37-gil, Yangjae-dong, Seocho-gu Seoul, 06744 Republic of Korea

KineMaster – Pro Video Editor KineMaster is the only full-featured professional video editor for Android, supporting multiple layers of video, images, and text, as well as precise cutting and trimming, multi-track audio, precise volume envelope control, color LUT filters, 3D transitions, and much more.

For professionals and amateurs alike, KineMaster offers an unprecedented level of control over the mobile editing process, and for artists and educators, handwriting layers allow you to draw directly on the video (also handy for storyboarding!). Our users include mobile journalists, YouTube creators, short film producers, educators and other professionals from various industries around the world.

Join the mobile editing revolution with KineMaster!

Features

• Multiple layers of video, images, effects, overlays, stickers, text, and handwriting
• Download more effects, royalty free music, overlays, stickers and more from the KineMaster Asset Store.
• Precise frame-by-frame trimming
• Instant preview for all edits
• Hue, brightness and saturation controls
• Audio filters, including voice changer
• Blur, mosaic and other effects
• Lots of animation styles
• Speed control for video clips
• Volume envelope (Precise volume control from moment to moment within a clip)
• Transition effects (3D transitions, wipes, fades, and more)
• A variety of themes, animations and visual and audio effects
• Share on YouTube, Facebook, Google+, Dropbox and more
• Real-time video and audio recording

Your feedback and suggestions will help us continue to improve KineMaster. Please join the KineMaster User Community and share your ideas: http://community.kinemaster.com

For more details, questions and enhancement requests, please contact: support[@]kinemaster.com.

Permissions
KineMaster requires access to your phone’s camera and microphone if you want to record videos or sound directly in the app. KineMaster also requires access to your phone’s storage in order to save projects you are working on (projects are saved externally in a folder called “KineMaster” so don’t lose all your work if you reinstall the app or clear the app data).

Subscription
KineMaster is a subscription service, but you can use it in trial mode without a subscription. In trial mode KineMaster is free for unlimited personal, non-commercial use, but has a "Made with KineMaster" watermark on all videos. Both monthly and annual subscriptions are available for purchase within the app. In addition to the removal of the watermark, subscribers benefit from access to premium downloadable assets from the KineMaster asset store, including visual effects, overlays, professional high-quality royalty-free music, and more, with new assets added regularly. A subscription automatically renews every month (or year, if you chose the discounted annual subscription option) unless you cancel in the Play Store app.

KineMaster + Muserk (free for personal use—no watermark!)
Use one of the professional-quality royalty-free Muserk music tracks available in the Asset Store, and the watermark will be removed from your video when you share on YouTube (for personal, non-commercial use only). More details in the music section of the KineMaster Asset Store.

Supported OS and Devices
• KineMaster can be used on most devices running Android 4.1.2 (Jelly Bean MR2) and above, but you will have the best editing experience using a device with powerful video decoding capabilities on the SoC. See here for more details: https://goo.gl/0jNXBy

Supported Formats
Video formats:
• MP4 (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)
• 3GP (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)
• MOV (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)


Audio formats:
• MP3
• M4A
• AAC
• WAV

Image formats:
• JPEG
• PNG
• WebP
• BMP
• GIF(still image only)

Export Video Format:
• MP4 with H.264 + AAC LC (The H.264 profile depends on the device) KineMaster este singurul editor full-featured video de calitate profesională pentru Android, sprijinirea mai multe straturi de video, imagini și texte, precum și de tăiere precisă și decupare, audio multi-track, control precis plic de volum, filtre LUT de culoare, tranziții 3D, și mult mai mult.

Pentru profesioniști și amatori deopotrivă, KineMaster oferă un nivel fără precedent de control asupra procesului de editare mobil, cât și pentru artiști și educatori, straturi scrierii de mână vă permit să atragă direct pe video (de asemenea, la îndemână pentru storyboarding!). Utilizatorii noștri includ jurnaliști mobile, creatorii YouTube, producătorii de film de scurt, educatori și alți profesioniști din diverse industrii din întreaga lume.

Alăturați-vă revoluției de editare mobil cu KineMaster!

Caracteristici

• straturi multiple de video, imagini, efecte, suprapuneri, autocolante, text și scrierii de mână
• Descărcați mai multe efecte, muzică gratuită, suprapuneri, autocolante și mai mult din Asset Store KineMaster.
• Precise cadru cu cadru tundere
• previzualizare instantanee pentru toate modificările
• controale Hue, luminozitate și saturație
• filtre audio, inclusiv Schimbător de voce
• Blur, mozaic si alte efecte
• O mulțime de stiluri de animație
• Controlul vitezei pentru clipuri video
• plic de volum (de control al volumului precis în fiecare moment într-un clip)
• Efecte de tranziție (tranziții 3D, tampoane, se estompează, și mai mult)
• O varietate de teme, animații și efecte vizuale și audio
• Ponderea pe YouTube, Facebook, Google+, Dropbox și mai mult
• Semnalul video în timp real și înregistrare audio

feedback-ul și sugestiile dvs. ne va ajuta continua să se îmbunătățească KineMaster. Alăturați-vă KineMaster Comunitatea utilizator și împărtășiți ideile: http://community.kinemaster.com

Pentru mai multe detalii, întrebări și cereri de îmbunătățire, vă rugăm să contactați: support[@]kinemaster.com.

Permisiuni
KineMaster necesită accesul la camera foto a telefonului și microfonul, dacă doriți să înregistrați clipuri video sau sunet direct în aplicație. KineMaster necesită, de asemenea, accesul la instalațiile de depozitare a telefonului, în scopul de a salva proiectele la care lucrează pe (proiecte sunt salvate în exterior într-un dosar numit „KineMaster“, astfel încât nu pierde toate dvs. de lucru dacă reinstalați aplicația sau pentru a șterge datele aplicației).

Abonament
KineMaster este un serviciu de abonament, dar îl puteți utiliza în modul proces fără abonament. În modul de încercare KineMaster este gratuit pentru uz personal nelimitată, non-comerciale, dar are o „Made cu KineMaster“ filigran pe toate videoclipurile. Ambele abonamente lunare și anuale sunt disponibile pentru achiziționare în cadrul aplicației. În plus față de eliminarea filigranului, abonații beneficiază de acces la active care pot fi descărcate premium de la magazinul de active KineMaster, inclusiv efecte vizuale, suprapuneri, piese muzicale gratuite profesionale de înaltă calitate, și mai mult, cu active noi adăugate în mod regulat. Un abonament reînnoiește automat în fiecare lună (sau un an, dacă ați ales opțiunea de abonament anual cu preț redus), cu excepția cazului în care anulați în aplicația Magazin Play.

KineMaster + Muserk (gratuit pentru uz personal, fără filigran!)
Utilizați una dintre piesele royalty-free de calitate profesională Muserk de muzică disponibile în Magazinul activ, iar filigranul va fi eliminat din videoclipul dvs. atunci când distribuiți pe YouTube (pentru uz personal, necomercial). Mai multe detalii în secțiunea de muzică din Asset Store KineMaster.

Sisteme de operare acceptate și dispozitive
• KineMaster poate fi folosit pe cele mai multe dispozitive care rulează Android 4.1.2 (Jelly Bean MR2) și de mai sus, dar va avea cea mai bună experiență de editare cu ajutorul unui dispozitiv cu capabilități puternice de decodare video de pe SoC. Vezi aici pentru mai multe detalii: https://goo.gl/0jNXBy

Formate suportate
Formate video:
• MP4 (H.264 / Main / Profil înalt + AAC LC / PCM)
• 3GP (H.264 / Main / Profil înalt + AAC LC / PCM)
• MOV (H.264 / Main / Profil înalt + AAC LC / PCM)


Formate audio:
• MP3
• M4A
• AAC
• WAV

Formatele de imagine:
• JPEG
• PNG
• WebP
• BMP
• GIF (imagini statice numai)

Format video Export:
• MP4 cu H.264 + AAC LC (Profilul H.264 depinde de dispozitiv)

Screenshot KineMaster – Pro Video Editor APK

 KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover KineMaster – Pro Video Editor APK Cover
kinemaster create and edit your video on the go using kinemaster pro video editor kinemaster helps you become a professional video maker using your mobile smartphone kinemaster pro video editor 42710215gp apk download packagename comnexstreamingappkinemasterfree 69616 downloads updated march 05 2018 download kinemaster pro video editor apk latest version for samsung huawei xiaomi lg htc lenovo and all other android phones tablets and devices download last version of kinemaster pro video editor 42710216 apk unlocked for android from revdl with direct link kinemaster is the only full featured professional video editor for android supporting multiple layers of video images and text as well as precise download the 444 kinemaster pro video editor 42710216cz at aptoide now virus and malware free no extra costs kinemaster pro video editor apk allows you to add watermark and images in the video you are allowed to record videos from social sites like youtube metadata the full featured video editor app on android kinemaster welcome to the kinemaster 30 official version the newly updated kinemaster 30 has been extensively kinemaster pro video editor the newly updated kinemaster 30 has been extensively redesigned to reflect the latest in android trends while maintaining ease in4.5 stars based on 28612 reviews
website hit counter