Saturday, March 24, 2018

 Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge  APK Download

Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK

88 from - 21.946 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge
Author: British Council
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 2 martie 2018


Download Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK from British Council last update 2 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la learnenglish.mobile[@]britishcouncil.org Politica de confidențialitate British Council 3 Supreme Court Road Admiralty Hong Kong

Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge What’s the difference between “in time” and “on time”? What do you call a person who cuts a man’s hair? What do you call an animal doctor?

Beat the clock and answer as many spelling, vocabulary and grammar questions as you can in this 60-second quiz!
Johnny Grammar’s Word Challenge is a quiz for English learners to test common vocabulary, spelling and grammar that appear in everyday English.

Main features:
- 3 difficulty levels – Easy, Medium, Hard
- 3 categories – Words, Grammar, Spelling
- 10 topics that include Food & Restaurants, Travel, Idioms and Hobbies.
- Earn badges as you progress and share your score with others on the leaderboard!
- Compete with others on a global leaderboard
- Feedback is given for the wrong answers so that you know why they’re wrong.

Find even more exciting language activities at
http://www.britishcouncil.org/learnenglish

PERSONAL DATA AND PRIVACY
Your privacy is very important to us. We track how the app is used, such as which games are played but we only use this information to improve the app. We may occasionally send you a message about services from your local British Council centre. We detect your location based on your GPS position. Continued use of GPS running in the background can decrease battery life. Learn more about the British Council's privacy policy here: http://www.britishcouncil.org/organisation/transparency/policies/privacy

LEARN ENGLISH WITH THE BRITISH COUNCIL
Learn English in our classrooms with the world’s English experts. We’ve been teaching English for more than 75 years and have helped more than 100 million people in 100 different countries improve their English skills and build their confidence. Visit www.britishcouncil.org/english to find out more information.

ABOUT THE BRITISH COUNCIL’S ENGLISH LEARNING APPS
The British Council creates top English learning apps for learners of all ages. You can download our apps to practise grammar, vocabulary and listening. Visit our website to see all our apps www.britishcouncil.org/mobilelearning. Care este diferența dintre „în timp“ și „la timp“? Cum se numește o persoană care taie părul unui om? Cum se numește un medic animal?

Bate ceasul și să răspundă la cât mai multe de ortografie, vocabular și gramatică întrebări ca tine poate în acest test de 60 de secunde!
Johnny Gramatica lui Word Challenge este un test pentru cei care învață limba engleză pentru a testa vocabularul comun, ortografia și gramatica care apar în limba engleză de zi cu zi.

Caracteristici principale:
- 3 nivele de dificultate - ușor, mediu, Hard
- 3 categorii - Cuvinte, gramatică, ortografie
- 10 teme care includ Mâncare & Restaurante, Turism, Idiomuri și hobby-uri.
- Câștigați insigne pe măsură ce avansați și împărtășiți cu alții punctajul pe leaderboard!
- Concurează cu alții pe un clasament la nivel mondial
- Feedback-ul este dat pentru răspunsuri greșite, astfel încât să știți de ce sunt greșite.

Găsiți activități lingvistice chiar mai interesant la
http://www.britishcouncil.org/learnenglish

DATE PERSONALE ȘI CONFIDENȚIALITATE
Confidențialitatea dvs. este foarte importanta pentru noi. Am urmări modul în care se utilizează aplicația, cum ar fi jocurile care sunt jucate, dar vom folosi aceste informații numai pentru a îmbunătăți aplicația. Vă putem trimite ocazional un mesaj despre serviciile de la centrul local British Council. Noi detecta locația în funcție de poziția GPS. Utilizarea în continuare a GPS care rulează în fundal poate reduce autonomia bateriei. Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a British Council aici: http://www.britishcouncil.org/organisation/transparency/policies/privacy

Invata limba engleza cu Consiliul BRITANIC
Învață limba engleză în sălile de clasă noastre cu experți în engleză din lume. Am fost predarea limbii engleze pentru mai mult de 75 de ani și au ajutat mai mult de 100 de milioane de oameni din 100 de țări diferite îmbunătăți abilitățile lor de limba engleză și de a construi încrederea. Vizitați www.britishcouncil.org/english pentru a afla mai multe informații.

DESPRE BRITISH CONSILIULUI LEARNING ENGLISH APPS
British Council creează Top aplicații de învățare în engleză pentru elevi de toate vârstele. Puteți descărca aplicații noastre de a practica gramatica, vocabular si ascultare. Vizitați site-ul nostru pentru a vedea toate aplicațiile noastre www.britishcouncil.org/mobilelearning.

Screenshot Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK

 Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge APK Cover
4.5 stars based on 20492 reviews
website hit counter