Friday, March 23, 2018

 Ivy Draw: Vector Drawing  APK Download

Ivy Draw: Vector Drawing APK

85 from - 648 People

APPS and GAMES Download - Theories of gravitation - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - - Penetration testing metasploit tutorial metasploit - - Dictionarys list of every word of the year - Abbreviations list by fakenewspapers - Diadevimi rolodobconfcocolog nifty - New hampshire -
Title: Ivy Draw: Vector Drawing
Author: Shoebill Software
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 februarie 2017


Download Ivy Draw: Vector Drawing APK from Shoebill Software last update 13 februarie 2017 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la ivydraw[@]gmail.com 3 Flowerpot Lane, Norfolk, NR15 2TS, UK

Ivy Draw: Vector Drawing Ivy Draw is a vector based drawing application for creating high quality vector drawings and designs. Change anything you want, whenever you want, no need to get things perfect first time.

Draw, design and create: illustrations, design work, colourful posters, cartoons, postcards, invitations, meme pictures, icons and logos, diagrams and more.

Powerful tools that allow you to quickly draw shapes, text, lines and curves. Fill with solid colours, gradients or even use your own pictures or photos. Add special effect blurs, glows and shadows.

Share your creations with your friends as JPEG or PNG images with quality settings and a preview function.


Features:
Ivy Draw has a touch optimised user interface: Pinch-to-zoom and panning. Quickly select objects even when underneath others by tapping. Multi-selection, move and change the colour of multiple objects at once. Finger view, displays a small window while dragging showing the view immediately under your finger.

Sizes and Units: Supports Centimetres, Millimetres, Inches and Points with three decimal places. Select from a list of common page sizes or define your own.
Actions: Undo and Redo, Move, Resize, Rotate, Ordering (Send backwards etc.), Alignment, Copy and Paste, Horizontal and Vertical flipping.
Layers: support for multiple layers, reordering, opacity and visibility.
Shape Tool: Select from a range of icons and shapes including circles and rectangles, many with customisation such as the number of points of a star. You can convert geometric shapes to editable Paths.
Text Tool: Place text using a number of included fonts (or with your own custom fonts) using Bold, Italic and Underline styles with vertical and horizontal alignments including full justification.
Path Tool: Draw paths to create custom shapes or arrows using any combination of straight lines and Bezier curves. Not just for experts; automatically fitted curves and freehand mode make it simple and easy to use. Turn on control points to take direct control and design the exact curve you want.


Premium Features:
Ivy Draw offers a seamless in-app upgrade to unlock the following premium features:

Export as SVG: Export your drawings in all their vector glory using the Scalable Vector Graphics format, great for use on the web.
Unlimited Layers Create as many layers as you need.
Locking and Grouping: Lock objects to prevent accidental editing, restrict selection to only locked or unlocked objects. Group multiple objects together.
Import Drawing: Allows previously saved Ivy Draw drawings to be imported into the current drawing.
Multicoloured gradients: Choose more than two colours; create unique multi-coloured gradients, rainbows and more with up to 20 colours.
Advanced Colour Picking: Unlock the advanced colour picker and allow colours to be selected by RGB, HSV or Hex values.
Grid Tool: A fully customisable grid with object snap-to-grid and rotation snap.
Stamp Tool: Stamp Shapes and Text with a single tap, with optional random sizes and rotations.
Object Properties Dialog: Directly enter and update an object’s size, position and rotation.
Dash Patterns: Customise and design your own dash patterns for dashed lines and outlines.
Adfree: Remove all advertising.

Coming Soon:
Website: User manual, forums and tutorials..

Need Help?

Please get in touch if you need help by email, IvyDraw[@]gmail.com

Twitter: https://twitter.com/IvyDraw
Demo Video: https://www.youtube.com/watch?v=LzOGWfUVqFo Ivy Draw este o aplicație de desen bazat pe vectori pentru a crea desene vectoriale de înaltă calitate și desene sau modele. Schimba tot ce vrei, ori de câte ori doriți, nu este nevoie pentru a obține prima dată lucrurile perfecte.

Draw, design și creați: ilustrații, design, postere colorate, desene animate, cărți poștale, invitații, poze meme, iconițe și logo-uri, diagrame și multe altele.

Instrumente puternice care vă permit să elaboreze rapid forme, text, linii și curbe. Se umple cu culori solide, degradeuri sau chiar utilizați propriile imagini sau fotografii. Adăuga estompează efecte speciale, strălucește și umbre.

Partajarea vă creațiile cu prietenii ca imagini JPEG sau PNG cu setări de calitate și o funcție de previzualizare.


Caracteristici:
Ivy Egal are o interfață cu utilizatorul tactil optimizată: pinch-to-zoom și panning. Selectați rapid obiecte chiar și atunci când sub alții atingând. Multi-selecție, muta și schimba culoarea de mai multe obiecte dintr-o dată. Vizualizare deget, afișează o fereastră mică în timp ce trageți arată ecranul imediat sub degetul.

Dimensiuni și unități: Suporta Centimetri, Millimetres, toli si puncte cu trei zecimale. Selectați dintr-o listă de dimensiuni obișnuite pentru pagini sau definiți.
Acțiuni: Undo și Redo, Mutare, Redimensionare, Rotire, comandă (Trimitere înapoi, etc.), Aliniere, Copiere și Lipire, pe orizontală și pe verticală flipping.
Straturi: suport pentru mai multe straturi, reordonare, opacitate și vizibilitate.
Forma de sculă: Selectați dintr-o serie de pictograme și forme, inclusiv cercuri și dreptunghiuri, multe cu personalizare, cum ar fi numărul de puncte de o stea. Aveți posibilitatea să convertiți forme geometrice în trasee care se pot modifica.
Text Tool: Textul utilizând un număr de fonturi incluse (sau cu propriile fonturi personalizate), folosind Bold, Italic și Underline stiluri cu alinierile verticale și orizontale, inclusiv o justificare completă.
Instrumentul Cale: Egal căi pentru a crea forme personalizate sau săgeți, utilizând orice combinație de linii drepte și curbe Bezier. Nu doar pentru experți; montate automat curbe și modul de a face simplu cu mâna liberă și ușor de utilizat. La rândul său, punctele de control pentru a prelua controlul direct și proiecta curba exactă pe care doriți.


Caracteristici premium:
Ivy Egal oferă o fără sudură în aplicație de upgrade pentru a debloca următoarele caracteristici premium:

Export ca SVG: Export desenele tale în toată gloria lor vector folosind formatul Scalable Vector Graphics, mare pentru utilizarea pe web.
Straturi Nelimitat Creați cât mai multe straturi ca ai nevoie.
Blocarea și Gruparea: obiecte Blocare pentru a preveni editarea accidentală, să restricționeze selecția obiectelor numai blocate sau deblocate. mai multe obiecte de grup împreună.
Import Desen: Permite salvate anterior Ivy desene desena care urmează să fie importate în desenul curent.
declivități Multicolor: Alegeți mai mult de două culori; crearea unor multicolore degradeuri unice, curcubeele și mai mult cu până la 20 de culori.
Avansat Culoare Picking: Deblocați selectorul avansat de culoare si pentru a permite culori pentru a fi selectate de către RGB, HSV sau valori hex.
Instrumentul Grid: O grilă complet personalizabil, cu obiect de completare snap-la-grilă și anticipate de rotație.
Ștampila Instrument: Forme timbre și Text cu un singur robinet, cu dimensiuni aleatoare opționale și rotații.
Obiect de dialog Proprietăți: introduceți direct și să actualizeze dimensiunea, poziția unui obiect și de rotație.
Tipare Dash: Particularizare și design modele proprii de bord pentru linii punctate și contururi.
Adfree: Eliminați toate reclamele.

În curând:
Website: Manual de utilizare, forumuri și tutoriale ..

Aveți nevoie de ajutor?

Vă rugăm să luați legătura dacă aveți nevoie de ajutor prin e-mail, IvyDraw[@]gmail.com

Twitter: https://twitter.com/IvyDraw
Video demo: https://www.youtube.com/watch?v=LzOGWfUVqFo

Screenshot Ivy Draw: Vector Drawing APK

 Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover Ivy Draw: Vector Drawing APK Cover
theories of gravitation mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus 6 comments > penetration testing sachin joseph june 24 2014 at 1030 am sir didnt get this folderfile rootmsf4localmsfpls im using kali linux 107 a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 fake news papers fake news videos a few abbreviations hazrat yousaf complete movies free newsboys mp3 downloads netcut win7 serial coat power grip 129 volpe d amore free download 299 sa mp 3 exe ghost busters 1984 dallas county texas; allen county ohio; iredell county north carolina; santa rosa county florida; sandoval county new mexico 24.5 stars based on 24672 reviews
website hit counter