Saturday, March 24, 2018

 IQ and Aptitude Test Practice  APK Download

IQ and Aptitude Test Practice APK

86 from - 1.834 People

APPS and GAMES Download - - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - - Free download mp3 akb48 romance iranet nujiqabasebetigq - Dictionarys list of every word of the year - Thinking outside the box a misguided idea psychology today - Volcanoes and volcanology geology - Google - -
Title: IQ and Aptitude Test Practice
Author: LangiS
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 martie 2018


Download IQ and Aptitude Test Practice APK from LangiS last update 9 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la aztest.adm[@]gmail.com Politica de confidențialitate

IQ and Aptitude Test Practice Call it Intelligence test, IQ test, aptitude test, or psychometric test, they are used in schools, admission exams, and job interviews to assess the ability of applicants in processing information. This free IQ test application provides more than 100 iq test questions with answers. The aptitude test questions are nonverbal and are categorized into logical, spatial, and numerical tests.
If you plan to take SHL or Kenexa logical or inductive Reasoning Test as part of a job interview then these test can be useful, also for other similar tests like a general IQ test, MENSA test, Logical test, Intelligence test, or DAT test.

Besides preparing for a job application assessment, solving these short puzzles is a mental exercise, potentially improving the inductive and logical reasoning, numerical and spatial abilities of the users.

Hints and solutions are provided for most of the questions. Based on your performance you will receive an IQ (Intelligence Quota) score. The IQ score is calculated based on the deviation of your score to the average score by other users. Every standard deviation is counted as 15 units of IQ score.

Taking the IQ test and scoring is offline and the score is given free of charge(does not require internet connection).

You must consider that the sample population that is used to calculate the IQ score in this application is probably smarter that the average population of the world. Hence the IQ score calculated by this app would be lower than the IQ score that is calculated based on the whole population of the world.

The focus of this application is on three types of tests:
1- Logical reasoning tests (or inductive reasoning tests): Logical tests appears in several categories and variations, namely: analogies, progressive series, Raven's matrix test, and classification tests.

2- Numerical tests: In the form of number series, number analogies and number matrices. These are encountered in IQ tests, and job interview tests for quantitative roles (e.g. trading, finance, banking, and software developing).

3- Spatial reasoning: In the form of two dimensional pattern matching, and paper folding.

4- Memory test: Test your short-term memory and compare it with average population

5- Unlimited practice with cube test (three dimensional spatial ability)

6- Unlimited practice with mental arithmetic test

The following non-verbal tests are available now:

Nonverbal Logical reasoning test:
- Visual analogy (a.k.a shape analogy)
- Progressive series (A sequence of shapes)
-Classification (Choose the odd one!)
- Matrix tests (A grid of shapes)

Numerical reasoning:
-Numerical analogies (Find a logical relation between two set of numbers)
- Number series (Find the next number in sequence of numbers!)
- Number matrices (Find the missing number in a grid of numbers)
- Mental arithmetic

Spatial reasoning test:
- Two dimensional spatial ability (Pattern matching and assembling)
- Three dimensional spatial ability (Folding 2 dimensional shapes into 3 dimensional objects- Cube test)

Short-term memory test:
-Memorize and recall sequence of numbers, letters, colors, and pictures. A comparision to average population is offered. Numiți-test de inteligenta, test de inteligență, test de aptitudini sau de testare psihometrice, acestea sunt utilizate în școli, examene de admitere, și interviuri de locuri de muncă pentru a evalua capacitatea solicitanților în prelucrarea informațiilor. Această aplicație gratuită de testare IQ-ul oferă mai mult de 100 de întrebări cu răspunsuri la teste de inteligență. Întrebările un test de aptitudini non-verbal și sunt clasificate în teste logice, spațiale și numerice.
Dacă aveți de gând să luați SHL sau Kenexa logice sau inductive test Raționament ca parte a unui interviu de angajare, atunci aceste teste pot fi utile, de asemenea, pentru alte teste similare, cum ar fi un test general de IQ, testul MENSA, testul logic, test de inteligenta, sau DAT de test.

Pe lângă pregătirea pentru o evaluare cereri de angajare, rezolvarea acestor puzzle-uri scurte, este un exercițiu mental, putând duce la îmbunătățirea raționamentul inductiv și logică, abilități numerice și spațiale ale utilizatorilor.

Sugestii și soluțiile sunt oferite pentru majoritatea întrebărilor. Pe baza performanței dumneavoastră, veți primi un IQ (Contingent Intelligence) scor. Scorul IQ-ul se calculează în funcție de abaterea scorul la scorul mediu de către alți utilizatori. Orice deviație standard este considerată ca 15 unități de scor IQ.

Susținerea acestui test și de notare este offline și punctajul este dat cu titlu gratuit (nu are nevoie de conexiune la internet).

Trebuie să ia în considerare faptul că populația eșantion care este utilizată pentru a calcula scorul IQ-ul în această aplicație este, probabil, mai inteligent că populația medie a lumii. Prin urmare, scorul IQ-ul calculat de această aplicație va fi mai mic decât scorul IQ-ul, care este calculat pe întreaga populație a lumii.

Accentul acestei aplicații este pe trei tipuri de teste:
1- Teste logice raționament (sau teste de raționament inductiv): Testele logice apare în mai multe categorii și variante, și anume: analogii, seria progresivă, testul matrice Raven și testele de clasificare.

2- Teste numerice: Sub formă de serii numerice, analogii numerice și matrici numerice. Acestea sunt întâlnite în testele IQ, și teste de interviu de locuri de muncă pentru roluri cantitative (de exemplu de tranzacționare, financiar, bancar, și software-ul în curs de dezvoltare).

3- raționament spațial: Sub formă de două model de potrivire dimensionale și pliere hârtie.

4- test de memorie: test de memorie pe termen scurt și se compară cu populația medie

5 practică nelimitat cu testul cub (trei capacitatea spațială dimensională)

6- practică nelimitat cu test de aritmetica mentală
 
Următoarele teste non-verbale sunt disponibile acum:

Nonverbală test de raționament logic:
- Visual analogie (altfel spus formă analogie)
- seria progresivă (O secvență de forme)
-Clasificarea (Alegeți unul ciudat!)
- Teste Matrix (O grilă de forme)

raționament numeric:
 analogii -Numerical (Găsiți o relație logică între două set de numere)
- Numărul de serie (Găsiți numărul următor în secvența de numere!)
- numărul de matrici (Găsiți numărul de lipsă într-o grilă de numere)
- Aritmetica mentala

test de raționament spațial:
- Două capacitatea spațială dimensional (potrivire model și asamblare)
- Trei capacitatea spațială dimensională (Folding 2 forme dimensionale în 3 testul Cub dimensional obiecte-)

test de memorie pe termen scurt:
-Memorize și amintesc secvență de numere, litere, culori și imagini. Se oferă o comparație la populația medie.

Screenshot IQ and Aptitude Test Practice APK

 IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover IQ and Aptitude Test Practice APK Cover
mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus download semua lagu link file httpuyesharesiteindex of mp3 detilexhtmlcmid=39540848get title=romance20iraneget artist=akb48 a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 there are many theories of creativity what the latest experiment proves is not that creativity lacks any association to thinking outside the box but that such is kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale search the worlds information including webpages images videos and more google has many special features to help you find exactly what youre looking for4.5 stars based on 92473 reviews
website hit counter