Thursday, March 22, 2018

 ibis Paint X  APK Download

ibis Paint X APK

91 from - 166.717 People

APPS and GAMES Download - Free starz pc download for windows mac computer - Adobe illustrator draw android apps on google play - 2016 audi a5 reviews and rating motor trend - 10 android - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Download updatestar updatestar - Dictionarys list of every word of the year - Novinha faz video caseiro toda molhadinha mecvideos -
Title: ibis Paint X
Author: ibis mobile inc.
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 martie 2018


Download ibis Paint X APK from ibis mobile inc. last update 15 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la mob-paint-support[@]ibis.ne.jp Politica de confidențialitate ICM-Chuo bldg.3F 2-16-3 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo 104-0032, Japan 〒104 – 0032 東京都中央区八丁堀2丁目16番3号 ICM中央ビル3階

ibis Paint X The ibisPaint X is an app based on the concept of social drawing, it allows you to publish the drawing process so you can share the joy of drawing with everyone.

*Official YouTube Channel
In Official YouTube Channel, many useful videos for ibisPaint are being posted.
Please register this channel !
https://www.youtube.com/channel/UCo2EevPr79_Ux66GACESAkQ

*Concept/Features
- An easy to use app that allows you to enjoy expressing yourself through drawings.
- Feel the smoothness of drawing, and enjoy fast functionality.
- Upload videos of how you drew your artwork.
- Share the URL of your artwork on Twitter and Facebook.
- Download other people's artwork.

*Functions
The ability to record yourself drawing and to share the video is not the only great feature, ibis Paint X also has a full suite of drawing functions.

[Brush Functions]
- Smooth drawing at up to 60 fps.
- 142 kinds of brushes including dip pens, felt tip pens, digital pens, air brushes, fan brushes and flat brushes.
- Various brush parameters such as starting/ending thickness, starting/ending opacity, and initial/final brush angle.
- Quick slider that allows the quick adjustment of brush thickness and opacity.
- Real time brush preview.

[Layer Functions]
- As many layers as your device's memory will allow (depending on the device and canvas size).
- Layer modes such as individual layer opacity, alpha blending, adding, subtracting, and multiplying.
- A handy clipping feature for clipping images, etc.
- Various layer commands such as layer duplication, import from Gallery, horizontal inversion, vertical inversion, layer rotation, layer moving, and zooming in/out.
- A feature for setting layer names to distinguish different layers.

[Manga feature]
- Frame Divider Tool important for manga drawing.
- Advanced text tool function featuring Vertical, Horizontal, Stroke, Font select, and Multiple text functions.
- A screen tone feature with 46 tones including Dot, Noise, Horizontal, Vertical, Slash, Cross, and Square.

[Area Selection Functions]
- 256 grades of selection for each pixel
- Selection area inversion, moving, rotation, and zooming in/out.
- Brushes that change depending on the selection area, fill function, layer duplication, layer catenation, layer moving, rotation, and zooming in/out.

[Color Functions]
- Unlimited colors saved on the palette, or select any colors you want from the color wheel using HSB or RGB.
- Drag and drop to the color palette to save.
- Tap and hold Color Picker.

[Overall Drawing Functions]
- A handy ruler tool feature for drawing figures, etc.
- Drawing support features including image stabilization and forced entry/omission.
- 32 different filter features.
- Material tool with over 1,200 textures and tones.
- Rotating canvas feature.
- Background color (white, bright transparent, dark transparent) setting feature.
- Undo/redo over 100 steps with the undo and redo functions (stored in free memory).
- Brush, Eraser, Smudge, Blur, Fill, and Color Picker.
*Blur not supported on PowerVR SGX 531/535/540 or NVIDIA Tegra 2/3.
*Smudge not supported on devices with PowerVR SGX 531/540.
- Smooth zoom (70%-4000%).

[Functions for Enjoying Drawings]
- "My Gallery" function that lets you enjoy your own artwork.
- Replay yourself drawing (with adjustable replay speed).
- Export replay videos (MP4) and captures (PNG/JPEG) to Gallery with the export function.
- Encoding and uploading functions.
- Download other people's artwork.
- Enjoy other people's artwork in "Collection".
- A feature for sharing still images (PNG/JPEG), videos (MP4), and artwork files (IPV) on Twitter, Facebook and LINE, etc.

*Supported Devices
Devices with Android 4.1 with OpenGL ES 2.0 and multi-touch support.

* A Twitter and/or Facebook account is required to upload, encode, and download artworks.

*Questions and support
Questions and bug reports in reviews will not be responded to, so please contact ibis Paint support.
https://ssl.ibis.ne.jp/en/support/Entry?svid=25 IbisPaint X este o aplicație bazată pe conceptul de desen sociale, vă permite să publicați procesul de desenare, astfel încât să puteți împărtăși bucuria de desen cu toată lumea.

* Canalul oficial YouTube
În Canalul oficial YouTube, multe videoclipuri utile pentru ibisPaint sunt postate.
Vă rugăm să înregistrați acest canal!
https://www.youtube.com/channel/UCo2EevPr79_Ux66GACESAkQ

* Concept / Caracteristici
- O aplicație ușor de utilizat, care vă permite să se bucure de a vă exprima prin desene.
- Simțiți finețea desenului, și se bucură de funcționalitate rapidă.
- Încărcați videoclipuri cu modul în care a atras opera de arta.
- Distribuiți adresa URL a opera de arta pe Twitter și Facebook.
- Descărcați opere de artă altor oameni.

* Funcții
Capacitatea de a te înregistra desen și pentru a partaja video nu este singura caracteristică mare, ibis Paint X are, de asemenea, o suită completă de funcții de desen.

[Funcții perie]
- desen Smooth la pana la 60 fps.
- 142 de tipuri de perii, inclusiv stilouri dip, fetru carioca, stilouri digitale, perii de aer, perii ventilator și perii plate.
- diverși parametri de perii, cum ar fi de pornire / sfârșit grosime, pornind / termină opacitatea și unghiul inițial / final de perie.
- slider rapidă, care permite ajustarea rapidă a grosimii periei și opacitate.
- în timp real previzualizare perie.

[Funcții Layer]
- Deoarece multe straturi ca memoria dispozitivului va permite (în funcție de dimensiunea dispozitivului și pânză).
- Moduri Layer, cum ar fi opacitatea stratului individual, alfa amestecare, adăugând, scăderea și înmulțirea.
- O caracteristică de tăiere la îndemână pentru imagini de tăiere, etc.
- diverse comenzi straturi, cum ar fi suprapunerea strat, import din galerie, inversare orizontală, inversiune verticală, rotația strat, se deplasează strat, și zoom in / out.
- O caracteristică pentru stabilirea numelor de straturi pentru a face distincția între diferitele straturi.

[Caracteristica Manga]
- Cadru Divider instrument important pentru desen manga.
- Funcție avansată instrument de text, scris cu vertical, orizontal, Stroke, selectați Font, și funcțiile de text multiple.
- O caracteristică ton de ecran cu 46 de tonuri, inclusiv Dot, zgomot, orizontale, verticale, Slash, Crucea, și Piața.

[Funcții Zona de selecție]
- 256 grade de selecție pentru fiecare pixel
- Zona de selecție inversiune, în mișcare, de rotație, și zoom in / out.
- Perii care se schimbă în funcție de aria de selecție, completați funcția, duplicarea strat, strat șir, în mișcare strat, de rotație, și zoom in / out.

[Funcții Color]
- culori nelimitate salvate pe paleta sau selectați toate culorile dorite din roata de culoare folosind HSB sau RGB.
- Trageți și plasați pentru paleta de culori pentru a salva.
- Apăsați și mențineți Color Picker.

[Funcții ansamblu de tragere]
- O caracteristică instrument la îndemână pentru riglă figuri de desen, etc.
- caracteristici de sprijin, inclusiv de desen de stabilizare a imaginii și a forțat intrarea / omisiune.
- 32 de caracteristici diferite de filtrare.
- instrument de material, cu peste 1.200 de texturi și tonuri.
- Rotirea caracteristica panza.
- Culoare fundal (alb, strălucitor, transparent întunecat transparent) caracteristica setare.
- Undo / Redo peste 100 de pași cu undo și reface funcțiile (stocate în memoria liberă).
- Perie, Eraser, Smudge, Blur, umplere, și Color Picker.
  * Nu Blur acceptat pe PowerVR SGX 531/535/540 sau NVIDIA Tegra 2/3.
  * Smudge nu sunt acceptate pe dispozitive cu PowerVR SGX 531/540.
- Zoom Smooth (70% -4000%).

[Funcții pentru Bucurându Desene]
- funcția „Galeria mea“, care vă permite să se bucure de propria opera de arta.
- Replay-te de desen (cu viteza de reluare reglabil).
- video replay Export (MP4) și capturi (PNG / JPEG) către galeria cu funcția de export.
- Codificarea și încărcarea funcțiilor.
- Descărcați opere de artă altor oameni.
- Bucurați-vă de opere de artă ale altor oameni în „Colectia“.
- O caracteristică pentru partajarea imaginilor statice (PNG / JPEG), video (MP4), și fișiere artistice (VPI) pe Twitter, Facebook și LINE, etc.

* Dispozitive acceptate
Dispozitive cu Android 4.1 cu OpenGL ES 2.0 și suport multi-touch.

* Un cont de Twitter și / sau Facebook este necesară pentru a încărca, să codifice, să descărcați și opere de artă.

* Întrebări și sprijin
Întrebări și rapoarte de erori în comentarii nu vor fi răspuns, așa că vă rugăm să contactați sprijinul Paint Ibis.
https://ssl.ibis.ne.jp/en/support/Entry?svid=25

Screenshot ibis Paint X APK

 ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover ibis Paint X APK Cover
download free starz for pc using this guide at browsercam though starz starz is developed for android mobile in addition to ios by starz entertainment llc you can easlily install starz on pc for laptop we have to discover the prerequisites for you to download starz pc on mac or windows laptop without much headache winner of the tabby award for creation design and editing and playstore editors choice award create vector artwork with image and drawing layers you can send to adobe illustrator cc or to photoshop cc motor trend reviews the 2016 audi a5 where consumers can find detailed information on specs fuel economy transmission and safety find local 2016 audi a5 prices online appbox googleplay jpneibisibispaintxapp ibis paint wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder contest for yeah jam fury u me everybody remember that entry is totally free and you can use the fully unlocked stage builder in the demo version available on newgrounds to participate we want to see more of what insane machinations you guys can come up with mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 watch novinha faz video caseiro toda molhadinha free porn video on mecvideos4.5 stars based on 24866 reviews
website hit counter