Friday, March 23, 2018

 iBird Pro Birds North America  APK Download

iBird Pro Birds North America APK

90 from - 4.658 People

APPS and GAMES Download - Download ibird pro birds north america latest version apk - Ibird pro birds north america mod apk apkmodfree - Ibird pro birds north america apk mirror download free - Download ibird pro birds north america 73664 apk com - Ibird pro birds north america 221 muat turun apk untuk - Ibird pro birds north america app for android review - Ibird pro birds north america 221 baixar apk para - Ibird pro birds north america apk by mitch waite group2 - Ibird pro birds north america for android choilieng -
Title: iBird Pro Birds North America
Author: Mitch Waite Group2
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 11 februarie 2018


Download iBird Pro Birds North America APK from Mitch Waite Group2 last update 11 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la ibird.explorer[@]gmail.com Politica de confidențialitate 3001 Bridgeway Suite K-321 Sausalito, CA 94965

iBird Pro Birds North America Our most awesome update ever.

Now includes Birds Around Me. iBird Pro, the world's best Android field guide to birds of North America, turns anyone into a birding expert. Whether you’re an experienced birder or a novice to birding, iBird is the only app you will need. Its new “on-demand” feature instantly downloads images and sounds over WiFi or cellular networks and is optimized to take up only a fraction of the space on your tablet or phone. And now you can download the entire database to your SD card for offline use in the field. iBird contains more birds than any app, including 944 American Ornithology Union (AOU) species accounts.

Using iBird's patented “Percevia™” matching system you can identify birds by color, location, shape, habitat or any one of our 34 identification attributes. You can even search by bird song. iBird's species pages have 3,000 built-in bird songs from the talented recordists of the Xeno-Canto community, 4,500 professional high resolution bird photographs, over 1,000 hand drawn composite illustrations and range maps. No other bird app offers both illustrations and photographs.

From well-known birds to exotic rare species, iBird works like magic, revealing a list of birds that perfectly matches your search choices. With over 1 million downloads iBird is the standard that all birding apps are measured by.

Features

■ See the all the changes to iBird at https://ibird.com/whats-new-android/

■ iBird 7 is now optimized to take a fraction of the space

■ New: All content is instantly available over WiFi

■ New: Download entire database to SD card for use in the field

■ New: iBird Cloud Sync backup of Favorites and Notes

■ New: Huge library of bird sound recordings and vocalization details from the Xeno-Canto community

■ New: Enhanced Gallery Mode lets you browse all icons in a grid

■ Brand new user interface compatible with all versions of Android from KitKat 4.4 to Nougat 7.

■ 944 AOU species accounts with latest splits and name changes

■ iBird’s icon-driven visual search engine, enables you to identify birds by 34 attributes; more than any other birding app

■ Search by Location, Shape, Size, Habitat, Color, Family, etc.

■ Search by common name, Latin name and even band code

■ Comprehensive seasonal and migratory range maps

■ Equivalent to 14 book length field guides with in-depth Identification details: Similar species, Behavior, Vocalizations, Sounds, Ecology, Families and more

■ The only birding app with both illustrations and photos

■ The only birding app that zooms illustrations and photos by 400%

■ Field Mark layer shows key ID marks for male, female, juvenile and subspecies

In this new 7 update to iBird we have added 42 new drawings and new species such as the California and Woodhouse’s Scrub-Jay, Ridgeway’s Rail, Mexican Violetear and more.

Other Features

■ All new range maps now include Summer, Winter, Spring and Fall ranges plus Year-round and Migration ranges.

■ New Conservation Status search attribute lets you search by the size of any species population as well as see specific species endangered status on each account. The standard is maintained by Birdlife International and is called the IUCN Red List.

■ All screens optimized for tablets - illustrations, photos and range maps fill the screen.

Additional Features:

■ Playing bird songs and calls lets you to attract birds to your device or bird feeders for easier identification and more enjoyment.

■ High resolution hand-drawn color illustrations, with perching and flight views.

■ Multiple professional photographs, showing subspecies plumages, sexes and seasons.

■ Full color range maps for every species showing migration areas.

■ Species, common and family names in English, French and Spanish (text is English).

■ Keep up with the latest news and other iBird users by joining the iBird fan page on Facebook http://facebook.com/ibird. Nostru cel mai minunat actualizare vreodată.

Acum include păsări în jurul meu. iBird Pro, cel mai bun ghid din lume câmp Android pentru păsările din America de Nord, se transformă într-un expert pe cineva birding. Fie că ești un birder experimentat sau un novice la birding, iBird este singura aplicație va fi nevoie. Noul sau „la cerere“ facilitate descarca instantaneu imagini și sunete prin WiFi sau rețelele celulare și este optimizat pentru a prelua doar o parte din spațiul de pe tabletă sau telefon. Și acum puteți descărca întreaga bază de date a cardului SD pentru utilizare offline în domeniu. iBird conține mai multe păsări decât orice aplicație, inclusiv 944 de conturi de specii americane Ornitologie Uniunii (AOU).

Folosind sistemul brevetat de potrivire „Percevia ™“ iBird vă puteți identifica păsări de culoare, localizare, forma, habitat sau oricare dintre atributele 34 noastre de identificare. Puteți căuta chiar și de cântecul păsărilor. Paginile specii iBird au 3.000 de built-in cântece de păsări din talentat comunității inginerilor de Xeno-Canto, 4.500 de fotografii profesionale de păsări de înaltă rezoluție, peste 1.000 de ilustrații trase de mână compozite și hărți gamă. Nici o altă aplicație pasăre oferă atât ilustrații și fotografii.

De la păsări bine-cunoscute specii rare exotice, iBird funcționează ca magie, dezvăluind o listă de păsări care se potrivește perfect opțiunile de căutare. Cu peste 1 milion de descărcări iBird este standardul pe care toate aplicațiile preferate de păsări sunt măsurate prin.

Caracteristici

■ A se vedea toate modificările aduse iBird la https://ibird.com/whats-new-android/

■ iBird 7 este acum optimizat pentru a lua o fracțiune din spațiul

■ Nou: Tot conținutul este disponibil instantaneu prin WiFi

■ Nou: Descărcați întreaga bază de date pe un card SD pentru a fi utilizate în domeniul

■ Nou: iBird Cloud Sync copie de siguranță Favorite și note

■ Nou: imensă bibliotecă de înregistrări sonore de păsări și detalii vocalizare din comunitatea Xeno-Canto

■ Nou: Galerie îmbunătățită Mod vă permite să răsfoiți toate pictogramele într-o grilă

■ Brand nouă interfață de utilizator compatibil cu toate versiunile de Android de la 4.4 la KitKat Nuga 7.

■ 944 AOU specii de conturi cu cele mai recente rupturi și modificările de nume

■ motor de căutare vizuală bazate pe pictograma iBird lui, vă permite să identificați păsări de 34 de atribute; mai mult decât orice altă aplicație Păsărilor

■ Căutare după Locație, forma, marime, Habitat, culoare, familie, etc.

■ Căutare după nume comun, numele latin și chiar codul de bandă

■ hărți cuprinzătoare gamă de sezon și migratoare

■ Echivalent cu ghidaje de câmp lungime 14 cu carte în profunzime Detalii de identificare: specii similare, comportament, vocalizare, sunete, Ecologie, familii și mai mult

■ App doar Păsărilor cu ambele ilustrații și fotografii

■ Singura aplicație Păsărilor care face zoom ilustrații și fotografii cu 400%

■ strat de câmp Mark prezinta semne cheie pentru ID de sex masculin, feminin, juvenil și subspecii

În acest nou 7 update la iBird am adăugat 42 de noi desene și noi specii, cum ar fi California si Woodhouse lui Scrub-Jay, Rail Ridgeway, mexican Violetear și mai mult.

Alte caracteristici

■ Toate noile hărți din gama includ acum vara, iarna, primavara si toamna, plus intervale tot parcursul anului și variază de migrație.

■ New Conservarea atribut de căutare Stare vă permite să căutați în funcție de mărimea oricărei populații de specii precum și a se vedea anumite specii pe cale de dispariție de stare pe fiecare cont. Standardul este menținut de către BirdLife International și se numește IUCN Lista Roșie.

■ Toate ecranele optimizate pentru tablete - ilustrații, fotografii și hărți din gama umple ecranul.

Caracteristici suplimentare:

■ Redarea cântece de păsări și apeluri vă permite să atragă păsări pe dispozitiv sau pasarea alimentatoare pentru identificarea mai ușoară și mai mult plăcerea.

■ înaltă rezoluție desenate manual ilustrații color, cu stinghie și vederi de zbor.

■ fotografii profesionale multiple, care arată subspecii plumages, sexe și anotimpuri.

■ Full hărți gama de culori pentru fiecare specie care prezintă zone de migrație.

■ Specii, denumirile comune și familiale în limba engleză, franceză și spaniolă (textul este în limba engleză).

■ Fiți la curent cu cele mai recente știri și alți utilizatori iBird prin aderarea la pagina fan iBird pe Facebook http://facebook.com/ibird.

Screenshot iBird Pro Birds North America APK

 iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover iBird Pro Birds North America APK Cover
our most awesome update evernow includes birds around me ibird pro the worlds best android field guide to birds of north america turns anyone into a birding expert ibird pro birds north america mod version v72593 for android description our most awesome update ever now includes birds around me ibird pro the worlds best download ibird pro birds north america and all apk mirror version history for android ibird pro birds north america 73664 apk download packagename comwhatbirdpro downloads updated february 11 2018 muat turun ibird pro birds north america 221 di aptoide sekarang bebas virus dan hasad tanpa kos tambahan ibird pro birds north america app for android download ibird pro birds north america apk in appcrawlr baixar ibird pro birds north america 221 no aptoide agora livre de vrus e malware sem custo extra ibird pro birds north america apk by mitch waite group2 gallery about ibird pro birds north america our most awesome update ever now includes birds around me ibird pro the worlds best android field guide to birds of north america turns anyone into a birding expert ibird pro birds north america for android free download ibird pro birds north america for pcmacwindows 7810 nokia blackberry xiaomi huawei oppo free4.5 stars based on 4544 reviews
website hit counter