Thursday, March 22, 2018

 Holy Bible King James + Audio  APK Download

Holy Bible King James + Audio APK

94 from - 86.090 People

APPS and GAMES Download - Torrentz search engine - The wikipedia - Self help spiritual ebooks unleash your power for - Walt whitman song of myself - Downloads media freeware - Asciidoctor user manual - Juja italia - Mcleodgaming - Google - Voditelem nasdot
Title: Holy Bible King James + Audio
Author: Tecarta, Inc.
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 martie 2018


Download Holy Bible King James + Audio APK from Tecarta, Inc. last update 13 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la androidsupport[@]tecarta.com Politica de confidențialitate 2479 E. Bayshore Road Suite 120 Palo Alto, CA 94303

Holy Bible King James + Audio Holy Bible - King James Version app by Tecarta has been downloaded over 10 million times and is the best, FREE, offline Bible app for Android. Expertly crafted in Palo Alto, this Bible app makes it easy and simple to read, study and share the Bible. Great features such as navigation, search, note taking, sharing and audio allow you get the most out of your Bible study anywhere and anytime.

In addition, this Bible app comes with the following premium tools: Strong’s Concordance makes it easy and fast to find every word occurrence in the Bible. Dramatized Audio allows you to listen to the entire Bible to supplement your reading. Scripture of the Day, notifications and other features will keep you rooted in God’s word daily. Download for free and try many more features available with this Bible app.

The Holy Bible King James Version Bible (KJV) is arguably the most read and influential Bible translation of the last 500 years. The KJV Bible was commissioned by the Church of England and completed in 1611.

FEATURES:
• Full offline text of the Holy Bible King James Version
• Offline KJV Strong’s Concordance.
• Dramatized AUDIO of the entire Bible
• Take Notes offline
• Highlight or Underline words & entire verses
• Bookmark Verses
• Add Margin Notes
• 4 types of Navigation (Scroll Wheel, 3-Tap, 2-Tap, & Keyboard)
• Full Screen Immersive Mode by a simple double tap (Android KitKat and higher)
• Folders to organize your notes & bookmarks
• Access Study Bibles & read the study notes beside the Bible
• Offline (No Internet connection required for downloaded Bibles)
• Red Letter text for Jesus' words
• Search the Old & New Testament to find verses containing the entered keyword
• Night mode for low-lit reading areas
• History folder to access past 50 viewed verses
• Split-screen mode to read two Bible translations at once
• Share verses & notes via Google+, Facebook, Twitter, email, & SMS
• Bible talks to you! Text-to-Speech allows the Bible to be read to you out loud
• Change font size and font type
• Auto scroll allows the Bible to scroll automatically
• Backup all your purchases and created Bible data using a FREE TecartaBible.com account
• Cross References & Footnotes by long-pressing on dotted-underlined words & superscript letters

IN-APP CONTENT :
• Try any Study Bible for free (NIV Study Bible, Life Application Study Bible, NKJV Study Bible, NIV Woman's Study Bible, Lucado Life Lessons Bible, and more!).
• Bible translations (NIV, NLT, NKJV, ESV, GW, MSG, NCV, and more!). Compare and study different translations side by side.
• Bible Commentaries (Matthew Henry's Concise, Commentary Critical & Explanatory on the Whole Bible, John Wesley's Explanatory Notes, John Gill's Exposition on the Whole Bible, and more!)
• Bible Devotionals (One Year Devos)

The free version of this app comes with a single ad limited to only the home screen to help cover development costs. No ads while you are reading the Bible. Any in-app purchase will remove ads.

If you have suggestions, questions, or comments we would love to hear from you! Email us at androidsupport[@]tecarta.com

If you need help or want to see all the features in your Tecarta Bible, please visit our Help website at http://tecartabible.com/help/ Holy Bible - app versiunea King James de către Tecarta a fost descărcat de peste 10 milioane de ori și este cel mai bun, off-line app gratuit, Biblia pentru Android. Expertly artizanale în Palo Alto, această aplicație Biblie face ușor și simplu de citit, de studiu și împărtășesc Biblia. caracteristici extraordinare, cum ar fi navigarea, căutare, luând notă, partajarea și audio vă permit să obțineți maximum de studiu biblic oriunde și oricând.

În plus, această aplicație biblică vine cu următoarele instrumente premium: Concordanța Strong face ușor și rapid pentru a găsi fiecare apariție cuvânt în Biblie. Dramatizat audio vă permite să ascultați întreaga Biblie pentru a suplimenta dvs. de lectură. Scriptură a zilei, notificările și alte caracteristici vor tine la curent cu rădăcini în Cuvântul lui Dumnezeu de zi cu zi. Descarcă gratuit și încercați mai multe caracteristici disponibile cu această aplicație Biblie.

Biblia King James Version Bible (Romanian) este probabil cel mai citit și influent traducerea Bibliei din ultimii 500 de ani. Biblia KJV a fost comandat de Biserica Angliei și a finalizat în 1611.

CARACTERISTICI:
• Textul complet offline Biblia King James
• Concordanța Offline kjv Strong.
• AUDIO dramatizată a întregii Biblii
• Luați note off-line
• Evidențiați sau Subliniat cuvinte și versete întregi
• Bookmark Versetele
• Adăugați Note marginale
• 4 tipuri de navigație (scroll pe pneuri, 3-tap, 2-robinet, și tastatură)
• Full Screen Mode Imersivă printr-un robinet dublu simplu (Android KitKat și mai mare)
• Dosare de a organiza note și semnele de carte
• Accesul Biblii de studiu și citiți notele de studiu de lângă Biblie
• Offline (Nu există conexiune la Internet este necesar pentru Biblii descărcate)
• Scrisoare roșie de text pentru cuvintele lui Isus
• Căutați în Vechiul Testament și Noul pentru a găsi versete care conțin cuvântul cheie introdus
• Mod nocturn pentru zonele iluminate joase de citire
• dosarul istoric pentru a avea acces la ultimele 50 de versete vizualizate
• Modul split-screen pentru a citi două traduceri ale Bibliei la o dată
• Distribuiți versete și note prin Google+, Facebook, Twitter, e-mail, SMS-uri &
• Biblia vorbește cu tine! Text-to-Speech permite Biblia să fie citit pentru a te tare
• Schimbă dimensiunea fontului și tipul de font
• parcurgere automată permite Biblia pentru a derula automat
• Backup toate achizițiile și datele biblice create folosind un cont GRATUIT TecartaBible.com
• Cross References & Footnotes prin presarea lungă pe cuvinte punctate subliniate-uri și scrisori de superscript

IN-APP CONȚINUT:
• Încercați orice studiu biblic gratuit (NIV studiu biblic, Cerere de viață de studiu biblic, NKJV studiu biblic, studiu biblic NIV femeii, Lucado lecții de viață biblică, și mai mult!).
• traducerile Bibliei (NIV, NLT, NKJV, ESV, GW, MSG, NCV, și mai mult!). Compare și să studieze diferite traduceri una lângă alta.
• Comentarii biblice (Matei Concis lui Henry, Comentariu critic și explicativ al Întregii Biblii, John Wesley notele explicative, Expoziția John Gill Întregii Biblii, și mai mult!)
• Bible devotionalele (un an Devos)

Versiunea gratuită a acestei aplicații vine cu un singur anunț limitat la numai ecranul de start pentru a ajuta la reducerea costurilor de dezvoltare de acoperire. Nu există anunțuri în timp ce citiți Biblia. Orice achiziție în aplicație va elimina anunțurile.

Dacă aveți sugestii, întrebări sau comentarii ne-ar plăcea să aud de la tine! ne la androidsupport[@]tecarta.com

În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau doriți să vedeți toate caracteristicile din Biblie ta Tecarta, vă rugăm să vizitați site-ul nostru de ajutor la http://tecartabible.com/help/

Screenshot Holy Bible King James + Audio APK

 Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover Holy Bible King James + Audio APK Cover
torrentz will always love you farewell c 2003 2016 torrentz the listen is a grammatical article in english denoting persons or things already mentioned under discussion implied or otherwise presumed offers free spiritual ebooks and lyrics for meditation and prosperity thinking financial freedom higher self esteem and spiritual healing also features 1 i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you i loafe and invite my soul we develop software for all ages and specialize in user friendly solutions download our freeware today this guide describes the asciidoctor attributes values and layout options available for producing a customized and polished document top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder contest for yeah jam fury u me search the worlds information including webpages images videos and more google has many special features to help you find exactly what youre looking for url httpappfcocolog niftyttrackback188993259828117 voditelem4.5 stars based on 45614 reviews
website hit counter