Saturday, March 24, 2018

 HESI A2 Pocket Prep  APK Download

HESI A2 Pocket Prep APK

85 from - 1.911 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: HESI A2 Pocket Prep
Author: Pocket Prep, Inc.
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 12 februarie 2018


Download HESI A2 Pocket Prep APK from Pocket Prep, Inc. last update 12 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la tickets[@]pocketprep.uservoice.com Politica de confidențialitate 1416 NW 46th St Suite 105-128 Seattle, WA 98107

HESI A2 Pocket Prep If you’re interested in becoming a medical professional, you’ll likely be required to pass the HESI A2® exam. This test evaluates your scholastic aptitude for nursing programs and measures your overall general education.

Pocket Prep’s HESI A2® practice test app is a powerful exam simulator that allows you to create customized practice tests with detailed answer explanations for every question. View your results and exam history with just a few taps. Study anywhere at any time without Internet connectivity.

The app utilizes the “spacing effect” to enhance your learning capability. You’ll space out your studying into shorter, more productive study sessions which allow your brain to retain more information. Simply tell the app how many questions you want to take, enable the timer, and filter exam content to create the perfect study experience.

HESI A2® Exam Prep Features:
• Two practice modes: Simulation and Study
• Automatic test saving and retrieval
• Detailed historic results analysis
• Optimized for phones & tablets
• In-app messaging to our experts
• Question of the Day
• Study reminders
• Exam day countdown

HESI A2® Knowledge Areas:
We take each exam and break it down into knowledge areas so that you can filter your study sessions based on your needs.

- Anatomy & Physiology
- Biology
- Chemistry
- Grammar
- Mathematics
- Physics
- Reading Comprehension
- Vocabulary

Why study with Pocket Prep?
Our team of writers and editors meticulously craft practice questions and detailed answer explanations with you in mind. Your success is our success. We’re dedicated to bringing you the best content that will help you achieve more. Our app is updated with the latest exam standards and is ready for 2017 testing.

Free With Download
- 30 free practice questions
- 30 free bonus questions through social media
- 14 days of free Question of the Day

Premium Upgrade
- 1,530 total practice questions with Premium upgrade
- Priority email support
- The Premium upgrade is a one-time purchase and not a subscription!

Since 2011, Pocket Prep has been the leader in mobile test prep and has helped over one million students and professionals achieve more. You’re destined for success. Pocket Prep will help you get there.

Disclaimer:
Pocket Prep, Inc. is not affiliated with or endorsed by Elsevier. Accordingly, Elsevier makes no representations regarding the content of Pocket Prep, Inc. materials. All organizational and test names are trademarks of their respective owners. Dacă sunteți interesat de a deveni un profesionist din domeniul medical, veți fi probabil necesară pentru a trece examenul de HESI A2®. Acest test evaluează aptitudini dumneavoastră scolastice pentru programe de asistență medicală și de măsuri privind educația dumneavoastră generală de ansamblu.

HESI A2® aplicație practică de testare de buzunar Prep este un simulator de examen puternic, care vă permite să creați practica teste personalizate cu explicații detaliate pentru răspuns la fiecare întrebare. Vezi rezultatele și istoricul de examen cu doar câteva atingeri. Studiu oriunde, în orice moment, fără o conexiune la Internet.

Aplicația utilizează „efectul de distanțare“, pentru a spori capacitatea de învățare. Veți studia spațiu pe dvs. în sesiuni de studiu mai scurte, mai productive care permit creierul să-și păstreze mai multe informații. Pur și simplu spune-app cât de multe întrebări pe care doriți să luați, activați cronometrul și se filtrează conținutul de examen pentru a crea o experiență de studiu perfectă.

HESI A2® Examen Caracteristici Prep:
• Două moduri de practică: Simulare și studiu
• economie de testare automată și recuperare
• Analiza detaliată istorică rezultate
• optimizat pentru telefoane și tablete
• în aplicație de mesagerie experților noștri
• Întrebarea Zilei
• memento-uri de studiu
• zi numărătoarea inversă Examen

Domenii HESI Cunoștințe A2®:
Luăm fiecare examen și rupe-l în jos, în domenii de cunoștințe, astfel încât să puteți filtra sesiunile de studiu în funcție de nevoile dumneavoastră.

- Anatomie și fiziologie
- Biologie
- Chimie
- Gramatica
- Matematica
- Fizică
- abilitatea de a citi
- Vocabular

De ce studiu cu Pocket Prep?
Echipa noastră de scriitori și editori meticulos practica întrebări de ambarcațiuni și explicații detaliate cu tine răspuns în minte. Succesul tau este succesul nostru. Suntem dedicat pentru a vă aduce cel mai bun conținut care vă va ajuta să obțineți mai mult. Aplicația noastră este actualizat cu cele mai recente standarde de examen și este gata pentru 2017 de testare.

gratuit Cu Descărcare
- 30 întrebări de liberă practică
- 30 întrebări bonus gratuite prin intermediul social media
- 14 zile de întrebare liberă a zilei

Premium Upgrade
- 1.530 de întrebări totale practica cu actualizare Premium
- suport de e-mail prioritar
- Upgrade-ul Premium este o achiziție o singură dată și nu un abonament!

Din 2011, Pocket Prep a fost lider în Prep test de telefonie mobilă și a ajutat peste un milion de studenți și profesioniști realiza mai mult. Esti destinat pentru succes. Pocket Prep va ajuta să ajungi acolo.

Disclaimer:
Pocket Prep, Inc nu este afiliat cu sau aprobat de Elsevier. Prin urmare, Elsevier nu face declarații cu privire la conținutul Pocket Prep, materiale Inc.. Toate numele organizatorice și de testare sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Screenshot HESI A2 Pocket Prep APK

 HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover HESI A2 Pocket Prep APK Cover
4.5 stars based on 89644 reviews
website hit counter