Wednesday, February 21, 2018

 Halifax: the banking app that gives you extra  APK Download

Halifax: the banking app that gives you extra APK

88 from - 75.549 People

APPS and GAMES Download - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Juja italia - Plugfree network airlog - Dictionarys list of every word of the year - Tutti i cognomi - Sexy you que - - Luta you que -
Title: Halifax: the banking app that gives you extra
Author: Lloyds Bank PLC
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 februarie 2018


Download Halifax: the banking app that gives you extra APK from Lloyds Bank PLC last update 5 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la mobileapps[@]halifax.co.uk Politica de confidențialitate

Halifax: the banking app that gives you extra The Halifax Mobile Banking app can do everything you’d expect, maybe a little extra. And you can use it whenever and wherever you want. So you can crack on if you’re on the bus, at work or simply can’t tear yourself away from the telly.

It’s also been given a WCAG 2.0 AA rating by the accessibility auditors. Which in plain English means we’re doing a bit extra for our customers with disabilities too.

THE BASICS
- Sign in quickly and securely with your fingerprints or a 3-character combination from your memorable information
- Swipe easily to see balances and statements on your Halifax accounts
- View details of individual transactions
- Check money coming in and going out
- Make transfers and payments
- Manage your standing orders and view direct debits
- Pay your loan or credit card bill
- Set up new recipients or pay your phone contacts.

A FEW EXTRAS
- Going abroad? Tell us with the app so there’s no worries when you use your card abroad
- Cards lost or stolen? Panic over: just cancel and replace them with the app
- Earn as you spend with Cashback Extras
- Apply for loans, savings, cards and more
- Call us quickly and safely from the app – we’ll already know it’s you so can connect you without the usual security checks.

STAY SAFE
- Reset your Online Banking password
- Update the phone number and email we have for you.

GETTING STARTED
New to this app? You’ll need to set it up by registering your device first. You’ll need:
- An up-to-date phone number registered with us
- Halifax UK personal account
- Online Banking username, password and memorable information (you can create these in the app)
- A device that isn’t rooted.

KEEPING YOU SAFE ONLINE
We do all we can to protect you online. We also have an online banking guarantee: http://www.halifax.co.uk/aboutonline/security/

CONTACTING YOU
We won't contact you any more than normal if you use the app. But please stay alert to email, text messages or phone calls that appear to be from us. Criminals may try to trick you into giving them sensitive personal or account information. We'll never contact you to ask for these details. Any emails from us will always greet you personally using your title and surname and either the last 4 digits of your account number or the last part of your postcode '*** 1AB'. Any text messages we send you will come from Halifax.

IMPORTANT INFORMATION
Mobile Banking is available to our Online Banking customers with a UK personal account. Services may be affected by phone signal and functionality. Terms and conditions apply.

You must not download, install, use or distribute our Mobile Banking apps in the following countries: North Korea; Syria; Sudan; Iran; Cuba and any other country subject to UK, US or EU technology export prohibitions.

Cashback Extras is available to Halifax bank account customers (excluding Basic Account holders) aged 18+ with a debit/credit card who bank online. Terms and conditions apply.

*Fingerprint Sign-in requires a compatible mobile running Android 6.0 or higher.

When you use this app we collect anonymous location data to help combat fraud, fix bugs and improve future services.

The UK Branch / ATM finder uses location-based services. We, LINK Scheme and Google may use GPS signals and other data from your device (such as your mobile ID) to get your location.
This app is designed for use on mobile phones and may not be compatible with other devices, such as tablets.

Halifax is a division of Bank of Scotland plc. This app and Mobile Banking are operated by Bank of Scotland plc (registered in Scotland (No. SC327000) Registered office: The Mound, Edinburgh, EH1 1YZ). Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Aplicația Halifax Mobile Banking poate face tot ceea ce te-ai aștepta, poate un pic mai mult. Și îl puteți folosi oricând și oriunde doriți. Deci, vă puteți sparge pe dacă sunteți pe picior de autobuz, la locul de muncă sau pur și simplu nu se poate rupe-te departe de televizor.

A fost de asemenea dat un rating de 2.0 WCAG AA de auditori de accesibilitate. Ceea ce în limba engleză înseamnă că facem un pic în plus pentru clienții noștri cu handicap prea.

BAZELE
- Conectați-vă rapid și în siguranță, cu amprentele sau o combinație de 3 caractere din informațiile memorabile
- glisează ușor pentru a vedea soldurile și declarațiile privind conturile Halifax
- Vezi detalii privind tranzacțiile individuale
- Verificați bani care intră și ies
- face transferuri și plăți
- Gestionați comenzile permanente și pentru a vizualiza debitele directe
- plata facturii de împrumut sau card de credit
- Realizarea de noi destinatari sau să plătească contactele din telefon.

A EXTRAS FEW
- Merg in strainatate? Spune-ne cu aplicația astfel încât nu există nici o grijă atunci când utilizați cardul în străinătate
- Carduri pierdut sau furat? Panic peste: doar anula și să le înlocuiască cu aplicația
- Câștigați ca petreci cu Cashback Extras
- se aplică pentru împrumuturi, economii, carduri și multe altele
- Sunați-ne rapid și în siguranță din aplicație - vom ști deja te astfel încât să puteți conecta fără verificările de securitate obișnuite.

STAY SAFE
- resetarea parolei Online Banking
- Actualizați numărul de telefon și e-mail avem pentru tine.

INIȚIERE
Nou la această aplicație? Va trebui să-l configurați prin înregistrarea dispozitivului dvs. mai întâi. O să ai nevoie:
- Un număr de telefon de până la zi înregistrată la noi
- Halifax Marea Britanie cont personal
- numele de utilizator Online Banking, parola și informații memorabile (puteți crea aceste în aplicație)
- Un dispozitiv care nu are rădăcini.

Păstrarea siguranței ONLINE
Noi facem tot ce putem pentru a vă proteja online. Avem de asemenea o garanție bancară on-line: http://www.halifax.co.uk/aboutonline/security/

contactam
Nu vă vom contacta mai mult decât normală dacă utilizați aplicația. Dar, vă rugăm să fiți atent la e-mail, mesaje text sau apeluri telefonice care par să fie de la noi. Infractorii pot încerca să vă păcălească să oferindu-le informații personale sau sensibile din cont. Noi nu va contacta pentru a solicita aceste detalii. Orice e-mailuri de la noi va saluta mereu personal folosind titlul și prenumele și fie ultimele 4 cifre ale numărului contului dvs. sau ultima parte a codul poștal „*** 1AB“. Orice mesaje text pe care o trimitem veni de la Halifax.

INFORMAȚII IMPORTANTE
Banking Mobile este disponibil pentru clienții noștri Online Banking cu un cont personal din Marea Britanie. Serviciile pot fi afectate de un semnal de telefon și funcționalitate. Se aplică termeni și condiții.

Nu trebuie să descărcați, instalați, utiliza sau distribui noastre aplicațiile de Mobile Banking în următoarele țări: Coreea de Nord; Siria; Sudan; Iran; Cuba și orice altă țară supusă interdicțiilor de export de tehnologie din UE Marea Britanie, SUA sau.

Cashback Extra este disponibil pentru contul clienților Halifax bancare (cu excepția deținătorilor de cont de bază) în vârstă de 18+ cu un card de debit / credit care banca on-line. Se aplică termeni și condiții.

* Fingerprint Sign-in necesită un mobil compatibil care rulează Android 6.0 sau mai mare.

Când utilizați această aplicație colectăm date anonime despre locație pentru a ajuta la combaterea fraudei, repara bug-uri și de a îmbunătăți serviciile viitoare.

Marea Britanie Sucursala / ATM Finder utilizează servicii bazate pe locație. Noi, schema LINK și Google poate utiliza semnale GPS și alte date din dispozitiv (cum ar fi ID-ul dvs. mobil) pentru a obține locația.
Această aplicație este proiectat pentru a fi utilizat pe telefoanele mobile și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive, cum ar fi tablete.

Halifax este o divizie a Bank of Scotland plc. Această aplicație și Mobile Banking sunt operate de către Bank of Scotland plc (înregistrată în Scoția (nr SC327000) Sediu social: movilă, Edinburgh, EH1 1YZ). Autorizat de către Autoritatea de Reglementare prudențială și reglementată de Autoritatea de conduită financiară și Autoritatea de reglementare prudențială.

Screenshot Halifax: the banking app that gives you extra APK

 Halifax: the banking app that gives you extra APK Cover Halifax: the banking app that gives you extra APK Cover Halifax: the banking app that gives you extra APK Cover Halifax: the banking app that gives you extra APK Cover Halifax: the banking app that gives you extra APK Cover Halifax: the banking app that gives you extra APK Cover
entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 plugfree network our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and down and out distance of crash scene frantically went door kazhegeldin bloomquist earlene arthurs irises my cousin gave me guozhong batan occasioning clique para assinar este blog e receber notificaes de novos artigos por email junte se a 625 outros seguidores ; 1 20171024 182349 httpww clique para assinar este blog e receber notificaes de novos artigos por email junte se a 625 outros seguidores4.5 stars based on 40021 reviews
website hit counter