Sunday, February 25, 2018

 GPS Waypoints Navigator  APK Download

GPS Waypoints Navigator APK

87 from - 2.146 People

APPS and GAMES Download - Why use an external bluetooth gps receiver with an android - Gps mania consigue el gps adecuado a tus necesidades - Sygic gps navigation v17313 - Android v9819 2017 - Download updatestar updatestar - Juja italia - Dictionarys list of every word of the year - Teendreams mecvideos - You que o cantinho da graa pra voc que nunca a -
Title: GPS Waypoints Navigator
Author: DS Software | 📡
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 februarie 2018


Download GPS Waypoints Navigator APK from DS Software | 📡 last update 22 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]discipleskies.com 5075 Copper Bar Road Las Cruces, New Mexico 88011

GPS Waypoints Navigator Convert your phone into the most powerful GPS for Android Powered Devices with GPS Waypoints Navigator. Whether you are navigating to a waypoint in the wilderness or in the city, GPS Waypoints Navigator will help you find the way.

★ Typical Useage:

✔️ Trail Hiking and Track Recording.
✔️ Offroad Navigation.
✔️ Marine Navigation.
✔️ Camping / Orienteering.
✔️ City and wilderness exploration.
✔️ Geocacheing

With dozens of options for navigating the back-country, waterways and roadways, the tool set found in this software package will quickly become your best friend. Venture beyond network reach using offline maps and tools that only require a good view of the sky. Share important location data with friends who will be able to navigate to your favorite waypoints and find your favorite trails. Get:

★ Unlimited access to our vector map library with over 400 maps. Download maps for offline use. Transfer maps to your SD card to free-up internal memory.

★ No recurring costs or subscription fees. Everything is included with your original purchase.

★ Waypoint and trail management systems.

★ Waypoint search.

★ Waypoint file system.

★ Waypoint photojournal

★ Maps! Choose from multiple sources: Downloadable vector and raster maps, Topo Maps, Google Maps, Satellite Maps, OpenStreetMaps- MapNik, Cycling Maps, OpenSeaMap, USGS Topo Maps, Canada Toporama, Trail Hiking and Biking, NOAA Nautical Charts and several others.

★ KML, KMZ & GPX file importing and exporting for trails and waypoints. Share data and view in Google Earth.

★ Exported GPX files may be uploaded to freelogbook.biz for company route tracking.

★ A panel for all your GPS parameters.

★ Navigational compasses.

★ Trail recorder.

★ Military coordinate finder

★ Several waypoint creation tools: Enter coordinates, drop a pin on a map, save your current position or enter an address (voice entry supported).

★ Two Waypoint Guidance Systems including a dynamic waypoint compass that always points to your target and GPS Reflected Pseudo-Radar.

★ Map Search: Supports entry of addresses and coordinates in just about any format including UTM and MGRS.

★ GPS Satellite graphs and position charts

★ Email a map of your position. Navigation software not required on recipient's device.

★ Seamless integration with Google Earth.

★ Marine Navigation. Features NOAA Nautical Charts, OpenSeaMap and nautical unit reporting.

★ Supports several coordinate formats: Latitude/Longitude as degrees, deg:min or deg:min:sec, UTM, MGRS.

★ Proximity alerts.

★ Altitude profiling determined from your position matched to altitude values in land survey databases providing you with values that are more reliable than altitude values returned from your device's GPS chip.

★ Map with floating reticule that shows your position with bearing and distance to reticule.

★ Celestial event reporting: sunrise, sunset, moonrise, moonset, moon phase. Network connection not required. Useful for planning expedition turn around time or time to make camp.

★ Data is backed up allowing battery change without data loss.

Also get:
- Turn-by-turn driving directions and driving maps.
- You decide how compasses are controlled- By GPS or magnetically. Use magnetic control for indoors, underground or in caves.
- Detailed Help file
- Excellent customer service
- Supports multiple languages: English, Spanish, German, Portuguese, Japanese, French, Italian, Russian, Chinese (traditional and simplified).

With GPS Waypoints Navigator, every navigation experience will be as easy as a walk in the park!


★ Recent Additions ★
- EXPORT YOUR TRACKS AS A GPX FILE AND USE IT TO HELP BUILD OPENSTREETMAP. IMPORT GPX FILES FROM GARMIN.
- WAYPOINT PHOTOGRAPHY
- MAP SEARCH
- ALTITUDE SUPPORT: Choose Satellite, United States Geologic Survey location based altitude or SRTM data. USGS available only in contiguous U.S.A, Canada and Mexico. Conversia telefonul în cel mai puternic GPS pentru dispozitive Android alimentat cu Waypoints GPS Navigator. Fie că navigați la un punct de referință în pustie sau în oraș, GPS Waypoints Navigator va ajuta să găsiți calea.

★ useage tipice:

✔️ Trail Drumeții și de înregistrare a liniei.
✔️ Offroad de navigare.
✔️ marină de navigare.
✔️ Camping / Orienteering.
✔️ City și explorarea pustie.
✔️ Geocacheing

Cu zeci de opțiuni pentru navigarea back-țară, căi navigabile și căi de acces, setul instrument găsit în acest pachet software va deveni rapid cel mai bun prieten. Venture inaccesibilă rețea folosind hărți offline și instrumente care necesită doar o bună vedere a cerului. Permiteți accesul la datele de localizare importante cu prietenii, care vor putea naviga la punctele de trecere preferate și pentru a găsi trasee preferate. Obține:

★ acces nelimitat la vectorul hartă biblioteca cu peste 400 de hărți. Descărcați hărți pentru utilizare offline. Transfer de hărți pe cardul SD în memoria internă liber-up.

★ Fără costuri recurente sau taxe de abonament. Totul este inclus cu achiziția inițială.

★ sisteme de management și puncte de traseu pistă.

★ căutare Waypoint.

★ sistem de fișiere punct de referință.

★ Jurnalul foto Waypoint

★ Maps! Alegeți din mai multe surse: vector descarca și hărți raster, Hărți Topo, Google Maps, hărți prin satelit, OpenStreetMaps- Mapnik, Maps Ciclism, OpenSeaMap, hărțile USGS Topo, Canada Toporama, traseu de drumeții și ciclism, NOAA hărți nautice și multe altele.

★ KML, KMZ & GPX fișier pentru importul și exportul de trasee și puncte de traseu. Distribuiți date și pentru a vedea în Google Earth.

★ fișiere GPX pot fi exportate încărcate în freelogbook.biz pentru urmărirea traseului de companie.

★ Un panou pentru toți parametrii GPS.

★ Navigational compase.

★ Trail recorder.

★ militare coordonate căutare

★ instrumente de creare Mai multe waypointuri: Introduceți coordonatele, un marcator pe o hartă, salvați poziția curentă sau introduceți o adresă (de intrare voce acceptată).

★ două sisteme de ghidare, inclusiv puncte de traseu o busolă punct de referință dinamic, care indică întotdeauna la țintă și GPS-radar Pseudo Reflectata.

★ Harta căutare: Suporta intrare de adrese și coordonate în doar despre orice format, inclusiv UTM și MGRS.

★ grafice GPS prin satelit și diagrame de poziție

★ e-mail o hartă a poziției. software-ul de navigare nu este necesar pe dispozitivul destinatarului.

★ Integrare perfectă cu Google Earth.

★ Marine de navigare. Caracteristici Grafice Nautic NOAA, OpenSeaMap și raportare unitate nautică.

★ Suportă mai multe coordonate formate: Latitudine / Longitudine ca grade, deg: min sau deg: min: sec, UTM, MGRS.

★ alerte de proximitate.

★ profilare altitudine determinată de poziția dumneavoastră corespund cu valorile de altitudine în bazele de date Topografice, oferindu-vă cu valori care sunt mai fiabile decât valorile de altitudine întors de la cip GPS al dispozitivului.

★ Harta cu reticul care arată poziția dumneavoastră cu rulment și distanța până la reticule plutitoare.

★ raportare eveniment ceresc: răsărit de soare, apus de soare, moonrise, Moonset, faza de luna. Conexiune de rețea nu este necesară. Utile pentru planificarea expeditie timpul de procesare sau de timp pentru a face tabără.

★ Datele sunt salvate care permite schimbarea bateriei, fără pierderi de date.

De asemenea, obține:
- Turn-by-turn de ghidare de conducere și hărți de conducere.
- Tu decizi cum sunt busolele Prin GPS sau controlată- magnetic. Utilizați controlul magnetic pentru interior, subterane sau în peșteri.
- fișier de ajutor detaliat
- Servicii excelente pentru clienți
- Suporta mai multe limbi: engleză, spaniolă, germană, portugheză, japoneză, franceză, italiană, rusă, chineză (tradițională și simplificată).

Cu GPS Navigator Waypoints, fiecare experiență de navigare va fi la fel de ușor ca o plimbare în parc!


★ ★ Adăugări recente
- EXPORT MELODII ca fișier GPX și l utilizați pentru a ajuta la construirea OPENSTREETMAP. IMPORT GPX FILES DE LA GARMIN.
- FOTOGRAFIA Punct de referință
- MAP Căutare
- Altitudinea SUPORT: Alege satelit, Statele Unite ale Americii Sondaj Geologic bazate pe date de altitudine sau SRTM locație. USGS disponibil doar în contigue U.S.A., Canada și Mexic.

Screenshot GPS Waypoints Navigator APK

 GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover GPS Waypoints Navigator APK Cover
some android gps apps like trekbuddy already come with built in native bluetooth gps support which doesnt require any additional apps or settings avisador de radares gps para telfonos android radardroid te avisar con sus avisos por voz cuando te acerques a un radar o un control mvil sygic 17313 2015 gps no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer sylvester stallone morto sylvester stallone la bufala che ha fatto il giro del websylvester stallone dopo le notizie sulla sua morte scherza e bello our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and watch teendreams free porn video on mecvideos videos only the best ; o cantinho da graa pra voc que nunca a encontrou4.5 stars based on 27511 reviews
website hit counter