Thursday, March 22, 2018

 GPS Speedometer and Odometer  APK Download

GPS Speedometer and Odometer APK

95 from - 10.028 People

APPS and GAMES Download - Gps speedometer and odometer 902 apk by cool niks details - Gps speedometer and odometer mod apk - Gps speedometer and odometer apk download free maps - Gps speedometer odometer for android apk download - Download gps speedometer and odometer latest version apk - Gps speedometer and odometer 820 apk androidappsapkco - 5 best speedometer apps for android in 2018 - Gps speedometer and odometer android apps on google play - Gps speedometer pro apk download only apk file for android - 5 best speedometer apps for android android authority
Title: GPS Speedometer and Odometer
Author: COOL NIKS ✔
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 3 martie 2018


Download GPS Speedometer and Odometer APK from COOL NIKS ✔ last update 3 martie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la TeamCoolNiks[@]gmail.com Politica de confidențialitate 555 California Street, Suite 4925, San Francisco, CA 94104, USA

GPS Speedometer and Odometer GPS Speedometer and Odometer app to measure car, bike, speed. It is the best GPS speedometer app for speed measurement of the vehicle. This is most easiest speedometer app and the best bike and car speedometer you can ever find.


Why this car speedometer app is so different from other speedo apps available on playstore:

In this GPS speedometer app, you can use your phone compass sensor. Compass helps you to know the moving direction.

1. This car speedometer works in OFFLINE mode , so if you have no internet connection ,this speedometer app will still be running unlike other speedometer apps .

2. Our speedometer takes hardly 20 SECONDS to connect you to GPS , normally other speed apps take around 2-3 minutes to connect the same .

3. This speed meter has an ACCURACY of 98%. Offline accuracy is slightly less .

4. Digital speedometer not only shows you CURRENT speed , it also shows AVERAGE speed ,total DISTANCE, MAXIMUM speed and TRIP time taken by you , your car, your bike , etc.

5. Two types of HUD MODE to help you use the GPS speedometer in car windshield.

6. Two Themes : Jet Black and Purple in truck speedometer app.

7. It's a car speed tracker that can also be used for the bikes, bicycles, etc.

8. You can set your DESIRED UNITS here like if you want m/s , Km/h or mph. Corresponding speed and distance will be shown in GPS speedometer app.

9. This app carries a SIMPLE and ATTRACTIVE interface .

10. You can CHANGE UNITS any time you want , like in the middle of your trip in our speed meter.

11. This speed app is SMALL in size.

12. This car speedometer app uses very less BATTERY , so relax .

13. Set the MINIMUM and MAXIMUM speed to make sure you drive in a perfect range.( First app to provide you minimum speed option )

14. DELETE any entry in just a long press.

15. Get all your STATS in one place in this truck speedometer app.

16. SIREN ,RED LIGHT and LONG VIBRATION will inform you if you drive more than specified limit.

17. Similarly, SIREN and SHORT VIBRATION will inform you if you drive slower than specified limit.

18. RESET all data in just a click.

19. Find LATITUDE, LONGITUDE and ALTITUDE at your current location even if your device doesn't have Barometer.

20. This bike computer app now allows you to share your location easily.

21. It runs in Background Window so if you are using any app, you can still view your speed.

22. It contains inbuilt Calculator.

23. You can set your Countdown and you'll be notified once you reach there.

* * * Important! * * *

1. Do not try to test the application by pacing around in the same small area.

2. This speedometer works only OUTDOORS , so don't test this app indoors.

3. Make sure that the phone top side can see sky clearly .

4. On some devices (like Xiamoi running Lollipop or Marshmallow), due to security issues, it might take around 5 minutes to connect the GPS.

Ever wonder what is the velocity of bus or train if your are sitting in it ? By using this app you can find the speed of bus , train ,car , bike ,cycle , your running,jogging or even your walking Even you can measure the average speed , trip time and total distance ..COOL huh...? So this app can becomes Pedometer when walking which makes it the best speedometer app.

It is really helpful for those who has broken speedometer or odometer in their car, or any vehicle. GPS Vitezometrul și kilometrajul app pentru a măsura auto, biciclete, viteza. Este cea mai bună aplicație vitezometrului GPS pentru măsurarea vitezei vehiculului. Acest lucru este cel mai simplu app vitezometru și cele mai bune biciclete și auto vitezometru puteți găsi vreodată.


  De ce această aplicație vitezometru masina este atât de diferită de alte aplicații Speedo disponibile pe PlayStore:

În această aplicație vitezometrului GPS, puteți utiliza senzorul de telefon busola. Compass vă ajută să știi direcția de mișcare.

1. Acest vitezometru mașina funcționează în OFFLINE modul, deci, dacă nu aveți nici o conexiune la internet, această aplicație vitezometru va fi în continuare difuzate, spre deosebire de alte aplicații vitezometru.

2. vitezometru nostru ia greu 20 SECUNDE pentru a vă conecta la GPS, în mod normal alte aplicații de viteză în jurul valorii de 2-3 minute ia pentru a se conecta la fel.

3. Acest contor de viteză are EXACTITĂȚII de 98%. precizie offline este puțin mai mică.

4. vitezometru digital nu numai că vă arată CURENT viteza, arată, de asemenea, MEDIE viteza, totală DISTANTA , MAXIMĂ viteza și TRIP timpul necesar de tine, masina, motocicleta, etc.

5. Două tipuri de HUD MODE pentru a vă ajuta să utilizați vitezometru GPS în parbrizul mașinii.

6. două teme: Jet negru și violet în camion app vitezometru.

7. Este un tracker viteza masina care poate fi, de asemenea, utilizate pentru biciclete, biciclete, etc.

8. Puteți seta unitățile dvs. DORITE aici, cum ar fi dacă doriți m / s, km / h sau mph. Viteza corespunzătoare și distanța va fi afișată în aplicația GPS vitezometru.

9. Această aplicație poartă o SIMPLĂ și ATRACTIV interfață.

10. Puteți în orice moment doriți, cum ar fi in mijlocul calatoriei in metru nostru de viteză.

11. Această aplicație viteză MIC în dimensiune.

12. Acest vitezometru app auto utilizează foarte puțin BATERIE , deci relaxați-vă.

13. Setați minime și maxime viteză pentru a vă asigura că vă conduce într-o gamă perfectă. (Prima aplicație pentru a vă oferi opțiunea minimă de viteză)

14. Ștergeți orice intrare în doar o apăsare lungă.

15. Ia toate STATS într-un singur loc în această aplicație camion vitezometru.

16. SIRENA, Red Light și LONG VIBRAȚII vă va informa dacă vă deplasați mai mult decât limita specificată.

17. În mod similar, SIRENA și VIBRAȚII SCURTĂ vă va informa dacă vă deplasați mai încet decât limita specificată.

18. RESET toate datele în doar un clic.

19. Găsiți LATITUDE, longitudinea și altitudinea la locația curentă chiar dacă dispozitivul nu are Barometru.

20. Această aplicație de calculator biciclete permite acum să partajați locația cu ușurință.

21. Se rulează în Fereastră de fundal deci, dacă utilizați orice aplicație, puteți vedea în continuare viteza.

22. Conține încorporat Calculator .

23. Puteți seta Numărătoare inversă și veți fi notificat odată ce ajunge acolo.

* * * Important! * * *

1. Nu încercați să testați aplicația prin stimulare în jurul valorii în aceeași zonă mică.

2. Acest vitezometru funcționează numai în aer liber, astfel încât să nu testa această aplicație în interior.

3. Asigurați-vă că partea de sus telefonul poate vedea cerul clar.

4. Pe unele dispozitive (cum ar fi Xiamoi care rulează Lollipop sau nalba), din cauza unor probleme de securitate, ar putea dura aproximativ 5 minute pentru a conecta GPS.

ați întrebat vreodată ce este viteza de autobuz sau de tren, dacă dumneavoastră stați în ea? Utilizând această aplicație, puteți găsi viteza de autobuz, tren, masina, cu bicicleta, cu bicicleta, alergare, jogging sau chiar mersul pe jos, chiar vă puteți măsura viteza medie, timpul de călătorie și ..COOL totală la distanță nu-i asa ...? Deci, această aplicație poate devine pedometru atunci când mersul pe jos, care este cea mai bună aplicație vitezometru face.

Este foarte util pentru cei care au rupt vitezometrului sau a contorului de parcurs în mașină sau orice vehicul.

Screenshot GPS Speedometer and Odometer APK

 GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover GPS Speedometer and Odometer APK Cover
gps speedometer and odometer app to measure car bike speed it is the best gps speedometer app for speed measurement of the vehicle this is most easiest speedometer app and the gps speedometer and odometer app to measure car bike speed it is the best gps speedometer app for speed measurement of the vehicle this is most easiest speedometer app and the best bike and car speedometer you can ever find why this car speedometer app is so different from other speedo apps available on playstore download gps speedometer and odometer apk 820 and all version history for android powerfuleasy to usemost accurategps speedometer app download gps speedometer odometer apk 111 for android you can track your vanjeepcar speed with our best hud gps speedometer app gps speedometer and odometer app to measure car bike speed it is the best gps speedometer app for gps speedometer and odometer app to measure car bike speed it is the best gps speedometer app for gps speedometer and odometer this particular app can be used mostly for vehicles like cars and bikes although it should perfectly fine for your runs as well gps speedometer and odometer app to measure car bike speed it is the best gps speedometer app for speed measurement of the vehicle this is most easiest speedometer app and the best bike and car speedometer you can ever find completely ad free gps speedometer and odometer app to measure car bike speed it is the best gps speedometer app for speed measurement of the vehicle here are the best speedometer apps for android gps speedometer and odometer is among the most popular speedometer apps for starters it works offline4.5 stars based on 12560 reviews
website hit counter