Thursday, March 22, 2018

 Golf GPS Rangefinder: Golf Pad  APK Download

Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK

91 from - 12.212 People

APPS and GAMES Download - Wwzyg - Dictionarys list of every word of the year - Gibson j 180everly brothers gibson j 180 - - - - - - -
Title: Golf GPS Rangefinder: Golf Pad
Author: Golf Pad GPS
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 21 martie 2018


Download Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK from Golf Pad GPS last update 21 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]golfpadgps.com Politica de confidențialitate Golf Pad Inc. PO Box 288 Kirkland WA 98083

Golf GPS Rangefinder: Golf Pad Golf Pad is an advanced golf GPS rangefinder, scorecard and shot tracker. Use the app by itself or with Golf Pad LINK or TAGS, our real-time golf gps tracking systems.
* Easy and intuitive - it just works
* Optimized to save battery life
* Available on 40,000+ golf courses around the world
* Start playing in seconds - no registration required
* Works with Android Wear, Samsung Gear & Pebble smartwatches
* Conforms to tournament rules

Optional: track your game automatically with Golf Pad TAGS or Golf Pad LINK! Know every shot's distance and get actionable insights like shot dispersion, strokes gained and course strategy. Available from $79 at golfpadgps.com, order yours today!

Just need a fast free golf gps rangefinder and scoring app? Download Golf Pad GPS, it works with or without TAGS and LINK.

Many features that cost money in competitor golf gps apps are included for free in Golf Pad GPS. Like instant distance to front/middle/back of the green, detailed scoring for up to 4 golfers, aerial maps with flyovers, tee-to-green shot & club tracking, and more. This is not a trial or a demo. Play as many courses as often as you like, anywhere in the world. It's FREE and will be free forever.

Get extended statistics, smartwatch sync and handicap scoring with Golf Pad Premium.

Free feature highlights:
* Free golf GPS rangefinder. Instant distance to middle/front/back of the green, or any point on course
* Free PGA-quality scorecard for 1-4 golfers. Track strokes, putts, penalties, sand and fairways for every player
* One-tap shot tracker. Easily record positions and clubs, measure length of your shots. Use it for drives or for every shot from tee to green. Review shots on the map and share with friends
* Free aerial map. Tap to measure golf gps distance to bunkers, water or any other point on golf course
* Keep full playing history. Review and edit scores for past golf rounds at any time
* Conforms to USGA tournament play rules when used in Regulation Mode
* Track your progress with detailed statistics, including scoring, putts, accuracy, penalties, fairways, sand, GIR and distance walked
* Play with your friends with group rounds and online leaderboards
* See where your loose shots and improve your game with the revolutionary Strokes Gained analysis.
* Share rounds on Twitter, Facebook or email. Your friends will see the scorecard, notes and shots map as you play or after the round
* Works for mini golf and disc golf with 'uncharted mode'
* GPS rangefinder supports meters or yards

NO registration. NO course download fees. NO LIMITS.

We are always adding features and making Golf Pad GPS even easier to use. If you have a feature request, a question or need help, see support.golfpadgps.com. We’ll be happy to help!

Was your course recently updated? Golfing at a brand new course?
We have over 40,000 courses around the world. In an unlikely event yours is missing, you can map it in few minutes on your own computer: scout.golfpadgps.com. Problem with an existing course? You can edit it right on your phone. Just start the round there and pick 'Report a problem' in the menu.

Join over 1,000,000 golfers who chose GolfPad GPS range finder & scorecard over SkyDroid, Free Caddie, GolfShot, GameGolf, Arccos, Swing by Swing, 18 birdies, TeeOff, SkyCaddie, GolfLogix, GolfNow and other golf gps navigator apps. Learn more at www.golfpadgps.com.

Read our reviews. Golfers LOVE this app!

★★★★★ Simply the best
I've tried so many other apps and GPS gadgets for golf along side golf pad and this remains top pick for me, friendly on battery and accurate and all recent update functions make this app an utter joy to use. 10stars from me. Golf Pad este un program avansat de golf GPS telemetru, carnețel și împușcat tracker . Utilizați aplicația de la sine sau cu Golf Pad LINK sau TAGS Sisteme , GPS noastre de golf în timp real de urmărire.
* Ușor și intuitiv - pur și simplu funcționează
* Optimizat pentru a Salvați de viață a bateriei
* Disponibil la terenuri de golf din întreaga 40.000 + lume
* Începeți să jucați în câteva secunde - nu necesită înregistrare
* Funcționează cu Android Wear, Samsung Gear & Pebble smartwatches
* Corespunde regulile turneului

Opțional: urmăriți jocul în mod automat cu ETICHETE Golf compresă sau Golf Pad LINK Cunoasteti distanta fiecare fotografie și obține informații, cum ar fi acționabile de dispersie împușcat, accidente vasculare cerebrale și a câștigat strategia curs!. Disponibil de la $ 79 la golfpadgps.com, comanda ta de azi!

Doar o nevoie gratuit GPS golf telemetru și app gol rapid ? Descarcă Golf Pad GPS, acesta funcționează cu sau fără TAGS și LINK.

Multe caracteristici care costa bani de golf concurent gps aplicații sunt incluse pentru gratuit Golf Pad GPS. Ca distanta instant la fata / mijloc / spate de notare verde, detaliate pentru până la 4 jucători de golf, hărți aeriene cu pasarele, tee-la-verde împușcat de urmărire și de club, și multe altele. Acesta nu este un proces sau un demo. Joaca cat mai multe cursuri de cât de des doriți, oriunde în lume. Este gratuit și va fi gratuit pentru totdeauna.

Obțineți statistici extinse, SmartWatch și sincronizare handicap gol cu ​​Golf Pad Premium.

scoate în evidență funcție gratuită:
* golf GPS telemetru gratuit. distanța instantanee la mijloc / față / spate a verde, sau orice punct de pe curs de
* Gratuit scorecard PGA-calitate pentru 1-4 jucători de golf . Track accidente vasculare cerebrale, putts, penalități, nisip și terenurile pentru fiecare jucător
* One-robinet împușcat tracker . înregistra cu ușurință poziții și cluburi, se măsoară lungimea fotografiilor. Utilizați-l pentru drive-uri sau pentru fiecare fotografie de la tee la verde. Examinați fotografii de pe hartă și partaja cu prietenii
* harta aeriene gratuit . Apăsați pentru a măsura de golf GPS distanță pentru a buncăre, apă sau orice alt punct de pe terenul de golf
* Păstrați istorie completă de joc. Examinați și modificați scorurile pentru runde de golf trecut în orice moment
* Respectă USGA reguli de joc turneu atunci când sunt utilizate în Regulamentul Mode
* Urmăriți progresul cu statistici detaliate , inclusiv notare, putts, precizie, penalități, Fairways, nisip, GIR și distanța mers
* Joaca-te cu prietenii cu runde de grup și clasamente online
* A se vedea, în cazul în care fotografiile pierde și îmbunătăți jocul cu revoluționar Strokes CÂȘTIGATĂ analiza .
* Distribuiți runde pe Twitter, Facebook sau e-mail . Prietenii tăi vor vedea tabelul de date, note și fotografii de hartă ca te joci sau după runda
* Lucrări de mini-golf și golf disc cu „modul neexplorat“
* GPS telemetru sprijină metri sau iarzi

NO înregistrare. NU curs descărca taxe. Limite.

Suntem mereu adăugarea de caracteristici și de a face Golf Pad GPS chiar și mai ușor de utilizat. Dacă aveți o solicitare caracteristică, o întrebare sau nevoie de ajutor, consultați support.golfpadgps.com. Vom fi fericiți să vă ajutăm!

curs au fost actualizate recent? Golf la un curs de brand nou?
Avem peste 40.000 de cursuri din întreaga lume. Într-un eveniment puțin probabil a ta lipsește, o puteți hartă în câteva minute pe propriul calculator: scout.golfpadgps.com. Problema cu un curs existent? O puteți modifica pe telefon. Doar începe runda de acolo și alege „Raportați o problemă“ din meniu.

Alăturați-vă peste 1.000.000 de jucători de golf care au ales GPS GolfPad gama Finder & scorecard peste SkyDroid, Caddy gratuit, GolfShot, GameGolf, arccos, Swing de leagăn, 18 birdies, TeeOff, SkyCaddie, GolfLogix, GolfNow și alte aplicații navigator GPS de golf. Aflati mai multe la www.golfpadgps.com.

Citeste opiniile noastre. Jucatorii de golf IUBESC această aplicație!

★★★★★ Pur și simplu cel mai bun
Am încercat atât de multe alte aplicații și gadget-uri GPS pentru golf de-a lungul pad de golf laterale și acest lucru rămâne de top alege pentru mine, prietenos pe baterie și exacte și toate funcțiile de actualizare recente fac această aplicație o bucurie totală de a utiliza. 10stars de la mine.

Screenshot Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK

 Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover Golf GPS Rangefinder: Golf Pad APK Cover
1000 a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 j1804.5 stars based on 55296 reviews
website hit counter