Friday, February 23, 2018

 Genies & Gems Match 3  APK Download

Genies & Gems Match 3 APK

93 from - 391 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Genies & Gems Match 3
Author: Free Match3 Game
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 decembrie 2017


Download Genies & Gems Match 3 APK from Free Match3 Game last update 14 decembrie 2017 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la lethithuthao889[@]gmail.com 125 Nam ky khoi nghia, Quan 3

Genies & Gems Match 3 Here comes the Genies & Gems Match 3 is an addictive & fun puzzle colorful game but more colorful effects than ever to exercise your jewels classic skills.
Classic & simple one of the best genie games with friends puzzle free available for every people to be a playing master now within your grasp. Be careful because of its addiction and sparkle.

This jewel game has well designed puzzles for you to play in anytime and anywhere! Be the Jewel Classic and unlock all castles in this jewel saga game. Enjoy the best combination of game. Is available in 15 languages with 10.000 levels per language, so even the smartest genies & gems game enthusiasts will have a real challenge to complete this game

HOW TO PLAY:
• Make Match 3 genie games or swipe jewels classic game in a line to crush and remove them
• Make the diamond rush down to the last line to pass the next level
• Arcade Mode: Reach a specific goal to solve the puzzle saga
• Time Mode: Match as fast as you can to level up in Genies & Gems
• Reach different level target to pass levels in your adventure

SCORE TIPS:
• We recommend you scramble with friends to help pass jewel games this easy
• Our biggest update to the diamond rush ever includes 100,000 new style, inspired by our players jewels and pop culture

FEATURES:
• Easier to pick up and control than Genies & Gems, and more addictive genie games game play
• Controls via virtual analog stick or simple drag and swipe!
• With 7 new color boom effects that becomes the only one and very sparkling in the Genies & Gems games
• Match 3 or more jewels in a line to crush them.
• Match 4 jewels to create special lightning jewels. Lightning jewels can make a blast to destroy all jewels in a row or column.
• Match 5 jewels with T or L shape to create special jewels bomb. The jewels bomb can destroy all jewels around it.
• Classic Genies games, you can make thousands of not only sugar but also sweet and confounding Gems here!
• Variety of game-plays, awesome new colorful juicy characters!
• The color-changing genies & gems puzzle can eliminate to any other colored in each level.
• Fascinating graphics and beautiful spectacular boosters, splendid HD colorful graphics!
• The timing genies & gems free can extend the playing time.
• Outstanding graphics and music, easy to play, hard to stop!
• The lightning genies & gems can eliminate genies game in one row or column.
• Let's recreate the cupcake and Genies matching 3 sweep games around the world!
• Unique and delicious cupcake and candy set with cookie and sugar in each level gives you tons of sweet challenge.
• Many colorful explosions with type of the gems game.
• Over 10.000 magical levels with more tons and challenges in Jewels Switch for endless FUN! Await you enjoy the app! and we will update more levels time by time
• Totally free for all players and fascinating graphics with special design diamond rush.
• Jewels Legend can be vertical, horizontal, diagonal and even backwards.
• Obtain hint in several ways to solve difficult puzzles Jewels Legend
• Hidden extra words are waiting to be discovered!
• The bomb Genies & Gems can eliminate the gems game around with multi color for more fun.
• 5 global leaderboards to compare your scores with the whole of the world (and with your friends...)
• Suitable for both kids and adults to train genius games and enhancing jewel skill
• Fortune jewels classic free with surprising rewards!
• QUEST contents in Genies & Gems
• Visually pleasing to play diamond rush in various kinds!

NO WIFI? NO PROBLEM!
• You can play offline in anytime in the jewels.

Genies & Gems Match 3 is a fascinating puzzle game for free everyone, which is more addictive than Genies Games, and you can find endless interest from it. And you can also compete with friends or family to find out who is the real gems master!

All free, hope you will be pleasure with Genies & Gems Match 3.
If you have trouble you can use share word with friends to get help Aici vine Genii & Gems Match 3 este un joc de puzzle colorat captivant și distractiv, dar efecte mai colorate decât oricând să-și exercite bijuterii abilitățile clasice.
Clasic si simplu unul dintre cele mai bune jocuri genie cu prietenii gratuit de puzzle disponibile pentru fiecare popor să fie un maestru de joc acum la indemana. Fii atent din cauza dependenței și scânteie.

Acest joc a bijuterie bine conceput puzzle-uri pentru a juca în oricând și oriunde! Fii Jewel Classic și de a debloca toate castelele din acest joc saga bijuterie. Bucurați-vă de cea mai bună combinație de joc. Este disponibil în 15 limbi, cu 10.000 de niveluri pentru fiecare limbă, astfel încât chiar și cele mai inteligente GENIES și pietre entuziaști de joc va avea o adevărată provocare pentru a finaliza acest joc

CONTROALE:
• Asigurați-meci de 3 jocuri genie sau bijuterii bețivan joc clasic într-o linie pentru a zdrobi și a le elimina
• Asigurați-diamant graba până la ultima linie pentru a trece la nivelul următor
• Arcade Mode: ajunge la un obiectiv specific pentru a rezolva puzzle saga
• Modul de timp: meci la fel de repede ca tine poate la nivelul de sus în Genii și pietre
• Atinge-țintă nivel diferit pentru a trece nivelurile în aventura ta

TIPS SCORE:
• Vă recomandăm să încăierare cu prietenii pentru a ajuta la jocuri de trecere jewel acest lucru ușor
• Cea mai mare actualizare noastră de a graba de diamant include vreodată 100.000 de stil nou, inspirat de jucători bijuteriile noastre și cultura pop

CARACTERISTICI:
• Mai ușor pentru a ridica și de control decât Genii și pietre, și jocuri genie mai captivant joc
• Controale prin intermediul analog stick virtuale sau trageți simplu și glisează!
• Cu 7 noi efecte de braț de culoare, care devine singura si foarte stralucitoare in Genies & Gems jocuri
• meci de 3 sau mai multe bijuterii într-o linie pentru a le zdrobi.
• Concordanța 4 bijuterii pentru a crea bijuterii speciale fulger. bijuterii fulger poate face o explozie de a distruge toate bijuteriile într-un rând sau o coloană.
• întrecerea 5 bijuterii cu formă de T sau L pentru a crea bijuterii speciale bombă. Bijuteriile Bomba poate distruge toate bijuteriile în jurul ei.
• jocuri Clasic Genies, puteți face mii de zahăr nu numai, ci, de asemenea, pietre dulce și intricate aici!
• Varietate de joc-piese, personaje noi suculent colorat minunat!
• schimbă culoarea Genii și pietre puzzle poate elimina orice altă culoare în fiecare nivel.
• grafică fascinantă și boostere frumoase spectaculoase, splendid HD grafica plina de culoare!
• Perioada de timp GENIES & pietre gratuite pot prelungi timpul de joc.
• grafică remarcabilă și muzică, ușor de jucat, greu pentru a opri!
• Fulgerul GENIES si pietre poate elimina genies joc într-un rând sau o coloană.
• Să recreeze cupcake și GENIES potrivite 3 jocuri matura din intreaga lume!
• cupcake unic și delicioase și bomboane set cu cookie-uri și zahăr în fiecare nivel vă oferă de tone de provocare dulce.
• Multe explozii colorate cu tipul de joc pietre.
• Peste 10.000 de nivele magice cu mai multe tone și provocări în Jewels Comutare pentru distracție fără sfârșit! Vă așteaptă bucura app! și vom actualiza mai mult timp nivelurile de timp
• Complet gratuit pentru toți jucătorii și grafică fascinant, cu speciale de vârf de design de diamant.
• Bijuterii Legenda poate fi verticală, orizontală, diagonală și chiar în spate.
• Obținerea indiciu în mai multe moduri de a rezolva puzzle-uri dificile Jewels Legend
• cuvinte în plus ascunse așteaptă să fie descoperite!
• bomba GENIES si pietre poate elimina jocul în jurul valorii de pietre cu mai multe culori pentru mai multă distracție.
• 5 clasamente globale pentru a compara scorurile cu întreaga lume (și cu prietenii tăi ...)
• Potrivit pentru atât pentru copii și adulți pentru a instrui jocuri de geniu și întărirea abilitate de bijuterie
• bijuterii Fortune clasic gratuit cu recompense surprinzătoare!
• conținutul în QUEST Genii și pietre
• vizual plăcut pentru a juca diamant Rush în diferite tipuri!

NO WIFI? NICI O PROBLEMA!
• Puteți juca off-line, în orice moment, în bijuteriile.

Genii & Gems Match 3 este un joc de puzzle fascinant pentru toată lumea gratuit, care este mai captivant decât Genies jocuri, și puteți găsi interes fără sfârșit de la ea. Și, de asemenea, puteți concura cu prietenii sau familia pentru a afla cine este adevăratul maestru pietre!

Toate gratuit, sperăm că veți fi cu plăcere Genii și pietre meci de 3.
Dacă aveți probleme puteți folosi cuvântul partaja cu prietenii pentru a obține ajutor

Screenshot Genies & Gems Match 3 APK

 Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover Genies & Gems Match 3 APK Cover
4.5 stars based on 31584 reviews
website hit counter