Tuesday, February 20, 2018

 GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos  APK Download

GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK

94 from - 10.048 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos
Author: GalleryVault Developer Team
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 7 iulie 2017


Download GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK from GalleryVault Developer Team last update 7 iulie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la thinkyeahmail[@]gmail.com Politica de confidențialitate Yuhuaketing 4#704, Nanjing, Jiangsu, China

GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos This is only the Pro Key of GalleryVault. GalleryVault will release the professional features with pro key installed. Visit here to install GalleryVault: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkyeah.galleryvault.

GalleryVault is a fantastic privacy protection app to easily hide and encrypt your photos, videos and any other files that you do not want others to see.

GalleryVault can hide its app icon and keep your privacy absolutely safe. You can import your private images and videos in this secure vault, and nobody knows the existence of it.
What's more, GalleryVault has the beautiful design, it provides you the smooth and amazing media browse experience.

Highlight features:
• Hide photos, hide videos and hide any other types of files
• The hidden files are all encrypted
• Support to hide icon, and no one knows the existence of Gallery Vault except you.
• Support to hide files in SD card and moving your encrypted files to SD card to save your device storage, including Android 4.4(KitKat), Android 5.0(Lollipop)
• Integrated with Private Web Browser and support downloading all images and videos in web page with just one tap
• The beautiful, smooth and elegant user experience
• No any storage limitation to hide photo and hide video
• Shake your phone to close Gallery Vault in a hurry
• Support hide and play GIF images
• Support Break-in Alerts and know who is trying to break-in
• Support Fake Passcode and show fake content when you input fake passcode
• Support Fingerprint (Only support samsung device with fingerprint scanner)

With GalleryVault, your privacy is well protected.

------------- FAQ --------------
Are my hidden files stored online?
No. Your files are stored only on your device, so please make sure to backup all your hidden files before transfering to new device or factory reset.

What can I do if I fail to launch GalleryVault from Dialer?
Sometimes, in some devices, after Gallery Vault is killed by system or other apps, or after device restarted, Gallery Vault may not be able to respond to dial event. In that case, you can try one of the following method:
1. Use your device build-in browser to visit this page: http://open.thinkyeah.com/gv .
2. Tap the "Manage Space" button in System App Detail Info page of Gallery Vault (System Setting->Apps->GalleryVault)

What can I do if I forgot my passcode?
Please find the latest mail we send to you (by searching the keyword thinkyeah in your mail box), and follow the steps in the mail to reset your passcode.
If you cannot find the mail, you can send another one by the following steps:
1. Launch Gallery Vault locking page.
If your icon is hidden, tap the "Manage Space" button in System App Detail Info page of Gallery Vault (System Setting->Apps->GalleryVault).
2. Try to unlock and fail for 2 times, then a Forgot button will show.
3. Tap "Forgot" button and tap "Resend Auth Email" button in the dialog.

For more details, please visit FAQ: http://www.thinkyeah.com/faq/galleryvault/l10n/en/ .

Any issues or suggestion for GalleryVault, welcome to send mail to us GalleryVault[@]thinkyeah.com .
Product Website: http://www.thinkyeah.com/gv

Supported languages:
English, Russian, Spanish, French, Japanese, Korean, Indonesian, German, Vietnamese, Italian, Thai, Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese. Acesta este doar Pro Cheia GalleryVault. GalleryVault va elibera caracteristicile profesionale cu cheie instalate pro. Vizita aici pentru a instala GalleryVault: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkyeah.galleryvault.

GalleryVault este un fantastic app de protecție a vieții private pentru a ascunde cu ușurință și a cripta fotografiile, clipurile video și orice alte fișiere pe care nu doriți ca alții să vadă.

GalleryVault poate ascunde pictograma de aplicație și să păstreze confidențialitatea absolut în condiții de siguranță. Aveți posibilitatea să importați imaginile și videoclipurile private în acest seif sigur, și nimeni nu știe de existența ei.
Mai mult decât atât, GalleryVault are design frumos, vă oferă o experiență lină și uimitoare mass-media de parcurgere.

Evidențiați caracteristici:
• Ascundeți fotografii ascunde înregistrări video și ascunde orice alte tipuri de fișiere
• Fișierele ascunse sunt toate criptate
• Suport pentru a ascunde pictograma, și nimeni nu cunoaște existența Galeriei bolta în afară de tine.
• Suport pentru a ascunde fișiere în cardul SD și mutarea fișierelor criptate pe un card SD pentru a salva de stocare a dispozitivului, inclusiv Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop)
• Integrat cu Private Web Browser și suport pentru descărcarea toate imaginile și clipurile video în pagina de web, cu doar un singur robinet
• frumos, neted și elegant, experiența utilizatorului
• Nu orice limitare de stocare pentru a ascunde fotografie și ascunde filme
• Se agită telefonul pentru a închide Galeria bolta în grabă
• Suport ascunde și de a reda imaginile GIF
• Suport spargere Alerte și știu cine încearcă să rupă în
• Suport fals și Passcode arată conținut fals atunci când ați introdus codul de trecere fals
• Suport de amprente (acceptă numai dispozitivul Samsung cu scanner de amprente digitale)
 
Cu GalleryVault, intimitatea este bine protejata.

------------- FAQ --------------
Sunt fișierele mele ascunse stocate online?
Nu. Fișierele sunt stocate numai pe dispozitiv, astfel încât vă rugăm să asigurați-vă că pentru backup toate fișierele ascunse înainte de a transfera la nou dispozitiv sau resetarea din fabrică.

Ce pot să fac dacă nu reușesc să lanseze GalleryVault de la Dialer?
Uneori, în unele dispozitive, după ce Galerie bolta este ucis de către sistem sau de alte aplicații, sau după dispozitiv repornit, Galerie bolta poate să nu fie în măsură să răspundă pentru a apela eveniment. În acest caz, puteți încerca una dintre următoarele metode:
1. Folosiți dispozitivul build-in browser-ul pentru a vizita această pagină: http://open.thinkyeah.com/gv.
2. Apăsați butonul "Gestionare spațiu" în detaliu de sistem App Info pagina de galerie Vault (Sistem Setari-> Apps-> GalleryVault)

Ce pot să fac dacă am uitat codul de trecere mea?
Vă rugăm să găsiți cele mai recente e-mail vom trimite la tine (prin căutarea cuvântului cheie thinkyeah în caseta de e-mail), și urmați pașii din mail pentru a reseta parola.
În cazul în care nu puteți găsi e-mail, puteți trimite altul prin următoarele etape:
1. pagina de blocare Lansarea Galerie seif.
   În cazul în care pictograma este ascunsă, apăsați pe butonul "Gestionare spațiu" în detaliu de sistem App Info pagina de galerie Vault (Sistem Setari-> Apps-> GalleryVault).
2. Încearcă să deblocheze și să eșueze de 2 ori, apoi un buton Ai uitat va arăta.
3. Apăsați "Am uitat" butonul și butonul apăsați "Resend Aut E-mail", în caseta de dialog.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Întrebări frecvente: http://www.thinkyeah.com/faq/galleryvault/l10n/en/.

Orice probleme sau o sugestie pentru GalleryVault, bun venit pentru a trimite e-mail pentru a ne GalleryVault[@]thinkyeah.com.
Site-ul produsului: http://www.thinkyeah.com/gv

Limbi suportate:
Engleză, rusă, spaniolă, franceză, japoneză, coreeană, indoneziană, germană, vietnameză, italiană, thailandeză, arabă, chineză simplificată, chineză tradițională.

Screenshot GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK

 GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover GalleryVault Pro Key - Hide Pictures And Videos APK Cover
4.5 stars based on 5151 reviews
website hit counter