Saturday, February 24, 2018

 VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser  APK Download

VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK

89 from - 686.742 People

APPS and GAMES Download - Vpn free betternet hotspot vpn private browser apk - Vpn free betternet hotspot vpn private browser 371 - Download vpn free betternet hotspot vpn private - Vpn free betternet hotspot vpn private browser 399 - Vpn free betternet hotspot vpn private browser apk - Vpn free betternet hotspot vpn private browser 400 - Vpn free betternet hotspot vpn private browser apk - Vpn free betternet hotspot vpn private browser apk - Vpn free betternet hotspot vpn private browser 400 - Download vpn free betternet hotspot vpn private
Title: VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser
Author: Betternet LLC
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 23 februarie 2018


Download VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK from Betternet LLC last update 23 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]betternet.co Politica de confidențialitate Hansmatt 32 6370 Stans, Switzerland

VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser Betternet VPN is a free and unlimited VPN (Virtual Private Network) proxy for Android devices. Betternet VPN masks your IP address, encrypt your internet traffic, turns public Wi-Fi into a private network and helps unblock sites and apps on your Android phone so that you can access any restricted contect safely and anonymously.

VPN (Virtual Private Network) works just like Tor proxy, also known as “the Onion Router”, to hide IP address and bypass internet censorship, to overcome geo-restriction and access the desired content. VPN (Virtual Private Network), however, has a much faster connection speed, and better privacy and security protection than Tor (the Onion Router).

Three main features of a VPN (Virtual Private Network):

• Incognito Browsing: using a VPN you don’t even have to install any incognito browser. Simply turn on your VPN and all of your Internet traffic is completely encrypted. Your online activities are completely anonymous.
• Wifi Safety: because all your online traffic is encrypted through a VPN, whatever public WiFi hotspot you are trying to access, you will be shielded from public Wifi risks and enjoy complete Wifi security.
• Location Spoofer: VPN hides your IP address so that your location is masked and you are able to bypass geo-restrictions to access any content anywhere.


Install Betternet VPN Now to:

► Unblock Websites and Apps

You can unblock any apps or websites using Betternet free & unlimited VPN. Bypass government censorship and geo-restrictions to access social networks such as Facebook, Twitter, Youtube, and Snapchat, etc. or any other blocked websites from anywhere!

► Anonymous Connection and Privacy Protection

Using a VPN, your IP and location will be masked and your activities can no longer be tracked on the Internet. Betternet VPN service is your privacy guard and better than web proxy servers.

► Secure Your Device

Betternet secures your Android device’s connection while you’re connected to public WiFi hotspots or cellular data networks. It works just like a free Tor proxy (the Onion Router) but it’s even more secured. Your password and your personal data are secured and you are protected from hacker attacks.

► Surf anonymously at Fast Speed

Betternet is fast! It detects your location automatically and connects you to the nearest and fastest server. As a result, your connection will be much faster than any other VPN or proxy providers.

► Shield WiFi Hotspot

Public Wi-Fi hotspots are perfect places for hackers and if they happen to get a hold of your personal information, you could very well be the next victim of identity theft! Betternet VPN proxy uses advanced VPN technology to encrypt your network traffic, enabling you to connect to a website via HTTPS, providing a secured shield to your WiFi hotspot.

Betternet VPN free version shows ads. Upgrade to premium to enjoy unlimited and ad-free VPN!

Contact us

If you have any questions or suggestions, feel free to reach us on support[@]betternet.co or visit our website https://www.betternet.co for more information.

By the way, don’t forget to follow our twitter account [@]betternet_co and Facebook http://fb.com/betternet.co to stay tuned. Betternet VPN este un VPN gratuit și nelimitat (Virtual Private Network) proxy pentru dispozitive Android. măști Betternet VPN adresa IP, cripta traficul pe internet, se transformă Wi-Fi public într-o rețea privată și ajută site-urile deblocați și să aplicații de pe telefonul Android, astfel încât să puteți accesa orice Contect restricționat în condiții de siguranță și anonim.

VPN (Virtual Private Network) funcționează la fel ca și Tor proxy, de asemenea, cunoscut sub numele de „Router-ul ceapa“, pentru a ascunde adresa IP și by-pass cenzura pe internet, pentru a depăși geo-restricție și a avea acces la conținutul dorit. VPN (Virtual Private Network), cu toate acestea, are o viteză de conectare mult mai rapid, și o mai bună protecție a vieții private și de securitate decât Tor (router-ul ceapa).

Trei caracteristici principale ale unui VPN (Virtual Private Network):

• navigare incognito: folosind o rețea VPN nu trebuie nici măcar să instalați orice browser incognito. Pur și simplu porniți rețeaua VPN și tot traficul pe Internet este complet criptate. Activitățile dvs. online sunt complet anonime.
• Wi-Fi de siguranță: pentru că tot traficul online este criptat printr-un VPN, indiferent publice hotspot WiFi pe care încercați să îl accesați, veți fi protejat de riscurile WiFi publică și se bucură de securitate completă Wi-Fi.
• Localizare Spoofer: VPN ascunde adresa IP, astfel încât locația dvs. este mascat și vă sunt capabili de a ocoli geo-restricții pentru a avea acces la orice conținut de oriunde.


Instalare Betternet VPN Acum la:

► Site-urile Unblock și Aplicații

Puteți debloca orice aplicații sau site-uri web folosind Betternet gratuit si nelimitat VPN. Bypass cenzura guvern și geo-restricții de acces la rețelele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter, YouTube și Snapchat, etc sau orice alte site-uri blocate de oriunde!

► Conexiune anonimă și protecția vieții private

Folosind un VPN, IP și locația dvs. va fi mascat și activitățile nu mai pot fi urmărite pe Internet. Serviciul Betternet VPN este garda de confidențialitate și mai bine decât servere proxy web.

► Secure Dispozitivul

Betternet asigură conexiunea dispozitivului Android în timp ce sunteți conectat la hotspot-uri WiFi publice sau rețele de date mobile. Acesta funcționează la fel ca un proxy Tor gratuit (Router-ul ceapa), dar este chiar mai securizat. Parola dvs. și datele personale sunt securizate si sunt protejate de atacurile hacker-ilor.

► Surf anonim la viteză rapidă

Betternet este rapid! Acesta detectează automat locația dvs. și vă conectează la cel mai apropiat și cel mai rapid server. Ca rezultat, conexiunea va fi mult mai rapid decât orice alți furnizori de VPN sau proxy.

► WiFi Shield Hotspot

hotspot-uri Wi-Fi publice sunt locuri perfecte pentru hackeri și dacă se întâmplă pentru a obține o dețin informațiile dumneavoastră personale, ați putea fi foarte bine următoarea victimă a furtului de identitate! Betternet VPN proxy utilizează tehnologia avansată VPN pentru a cripta traficul de rețea, permițându-vă să vă conectați la un site web prin HTTPS, oferind un scut securizat de hotspot WiFi.

Betternet VPN versiune gratuită afișează anunțuri. Upgrade premium pentru a se bucura VPN nelimitat și fără anunțuri!

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau sugestii, nu ezitați să ne contactați pe support[@]betternet.co sau vizitati site-ul nostru https://www.betternet.co pentru mai multe informații.

Apropo, nu uitați să urmeze cont pe Twitter și Facebook [@]betternet_co nostru http://fb.com/betternet.co să stați pe recepție.

Screenshot VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK

 VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK Cover VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK Cover VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK Cover VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK Cover VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK Cover VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser APK Cover
download vpn free betternet hotspot vpn private browser 399 and all apk mirror version history for android download vpn free betternet hotspot vpn private browser 371 3465 last and all apk mirror version history for android download vpn free betternet hotspot vpn private browser 399 for android apps granted that submitted around 2017 10 30 this vpn free betternet hotspot vpn vpn free betternet hotspot vpn private browser 399 apk for android comfreevpnintouch created by betternet technologies inc in tools apps download vpn free betternet hotspot vpn private browser 399 android apk unblock any websites with betternet unlimited free vpn proxy download vpn free betternet hotspot vpn private browser 400 premium apk for android from iranmarketi with direct link vpn free betternet hotspot vpn private browser apk mod apk a ferramentas app para android tem havido 50000000 pessoas para fazer o downloadna pontuao download vpn free betternet hotspot vpn private browser apk 399 comfreevpnintouch free all latest and older versions 399 398 397 396 395 38 download the 48 vpn free betternet hotspot vpn private browser 400 at aptoide now virus and malware free no extra costs download vpn free betternet hotspot vpn private browser old versions vpn free betternet hotspot vpn private browser 399 apk 1820 mb 17 january 20184.5 stars based on 83431 reviews
website hit counter