Saturday, February 24, 2018

 Forty Five Card Game (45)  APK Download

Forty Five Card Game (45) APK

54 from - 10 People

APPS and GAMES Download - Uploaded - Juja italia - Download updatestar updatestar - Volcanoes and volcanology geology - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Weebly website builder create a free website store or blog - Payakorn - Aate ka laddu recipe - Le << f zan >> ou le calendrier lunaire regardailleurs - Die eckstreben barhufpflege niedersachsende
Title: Forty Five Card Game (45)
Author: Agile Sumo
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 26 august 2016


Download Forty Five Card Game (45) APK from Agile Sumo last update 26 august 2016 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la agilesumo[@]outlook.com Ballincollig, Co. Cork. Ireland

Forty Five Card Game (45) This is the traditional version of forty five. You play against two computer opponents.

Forty-Five (also known as Forty-Fives) is a trick-taking card game that originated in Ireland. It's well known in Eastern Canada and played on the Gaspé Coast in Québec, in Newfoundland, New Brunswick, Prince Edward Island, and Nova Scotia. There are slight variations across the provinces. It is also played in the Merrimack Valley region of Northern Massachusetts and New Hampshire.

(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Forty-fives)

General game play for Traditional Forty Fives - 45 point:

The game is played with a regular deck of 52 cards. Jokers are not used.

The top card of the deck is turned face up. The card that is shown determines the trump suit and that card is left on top of the deck. If an ace is turned up, that is the trump suit but the dealer must immediately claim the ace by discarding one of his dealt cards.

If any of the players is dealt the ace of the trump suit, then he may claim the card that was turned up by discarding one of his other cards. This must be done before he plays his first card.

Each round, where every player plays a card, is called a trick.

One card is played by each player, in turn, starting with the player to the left of the dealer. The winner of the trick is determined by who played the highest card. The winner gets five points (on his way to 45). A bonus trick worth ten points rather than five points is awarded for the best card played during the round. This is determined at the end of the round.

Players must always follow the suit of the leading card.

The leading card can only be bettered with a better card in the same suit or with a trump.

Any trump suit card beats every non-trump suit card.

The only time in which a player may choose not to follow trump suit is when the only trump card he has is the five, jack or ace of hearts or if he does not have any cards of the trump suit.The action of holding a card in this fashion is known as reneging.

If the ace of hearts is led, players must always play a trump card to follow suit. If they have no trump (and trump is not hearts) they must play a heart if there is one in hand. If they have no trump or heart they may play any other card.

Points are added up based on tricks won and the bonus trick at the end of the round. If a player reached 45 points or more (including points earned in previous rounds), that player wins. If more than one player reaches at least 45 points in the same round, the player with more points is the winner. If no player reaches 45 points, the deal is given to the player to the left of the last dealer and a new round begins.

If it happens that all players have no trump, hence no best trump then the score after a round will only add up to 25.

(Source :https://en.wikipedia.org/wiki/Forty-fives#General_game_play_for_Traditional_Forty_Fives_-_45_point)

Card Ranks:

trump Diamonds: 5, J, A♥, A, K, Q, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2
trump Hearts: 5, J, A, K, Q, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2
trump Clubs: 5, J, A♥, A, K, Q, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
trump Spades: 5, J, A♥, A, K, Q, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Off-suit diamonds: K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A
Off-suit hearts: K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Off-suit clubs: K, Q, J, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Off-suit spades: K, Q, J, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aceasta este versiunea tradițională a patruzeci și cinci. Vei juca împotriva a doi adversari de calculator.

Patruzeci și cinci (de asemenea, cunoscut sub numele de La patruzeci Fives) este un joc de cărți truc-a lua care își are originea în Irlanda. Este bine cunoscut în Canada de Est și a jucat pe coasta Gaspé în Québec, în Newfoundland, New Brunswick, Prince Edward Island, si Nova Scotia. Există ușoare variații între provincii. Este, de asemenea, a jucat în regiunea Merrimack Valley din Massachusetts de Nord și New Hampshire.

(Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Forty-fives)

joc general pentru tradiționale Patruzeci Fives - 45 litera:

Jocul este jucat cu un pachet regulat de 52 de cărți. Jokeri nu sunt utilizate.

Cartea de sus a punții este întoarsă cu fața în sus. Cardul de care este afișat determină costum atu și că respectivul card este lăsat pe partea de sus a pachetului. În cazul în care un as este transformat în sus, adică costum atu, dar dealer-ul trebuie să solicite imediat asul prin aruncarea una din cărțile sale tratate.

În cazul în care oricare dintre jucători este ocupat asul costum atu, atunci el poate pretinde cartea care a fost transformat prin aruncarea una din cărțile sale. Acest lucru trebuie făcut înainte de el joacă prima carte.

În fiecare rundă, în cazul în care fiecare jucător joacă un card, este numit un truc.

O singură carte este jucat de fiecare jucător, la rândul său, începând cu jucătorul din stânga dealer-ului. Câștigătorul truc este determinat de care a jucat cea mai mare carte. Câștigătorul primește cinci puncte (pe drumul său spre 45). Un truc bonus în valoare de zece puncte, mai degrabă decât de cinci puncte se acorda pentru cea mai bună carte a jucat în timpul rundei. Acest lucru este determinat la sfârșitul rundei.

Jucătorii trebuie să urmeze întotdeauna costumul cardului de conducere.

Cardul de lider de poate fi depasit numai cu o carte mai bună în aceeași culoare sau cu un atu.

Orice carte de costum de atu bate fiecare non-atu carte de costum.

Singura dată în care un jucător poate alege să nu urmeze acest exemplu atu este atunci când singura carte de atu el are este de cinci, jack sau asul de inimă sau dacă el nu are nici cărți de acțiune atu suit.The deținerii unui card în acest mod este cunoscut sub numele de reneging.

În cazul în care asul de inimă este condus, jucătorii trebuie să joace întotdeauna un atu să îi urmeze exemplul. În cazul în care nu au nici un atu (și nu este atu inimile) ei trebuie să joace o inimă în cazul în care există unul în mână. În cazul în care nu au nici un atu sau inima ei pot juca orice alt card.

Punctele sunt adăugate bazate pe trucuri câștigate și truc bonus la finalul rundei. În cazul în care un jucător a ajuns la 45 de puncte sau mai mult (inclusiv punctele câștigate în rundele anterioare), acel jucător câștigă. În cazul în care mai mult de un jucător ajunge la cel puțin 45 de puncte în aceeași rundă, jucătorul cu mai multe puncte este câștigătorul. În cazul în care nici un jucător ajunge la 45 de puncte, acordul este acordat jucătorului din stânga a ultimului dealer și începe o nouă rundă.

Dacă se întâmplă ca toți jucătorii nu au nici un atu, prin urmare, nici cel mai bun atu, atunci scorul după o rundă se va adăuga numai până la 25.

(Sursa: https: //en.wikipedia.org/wiki/Forty-fives#General_game_play_for_Traditional_Forty_Fives_-_45_point)

Rangurile de carduri:

Diamantele atu: 5, J, A ♥, A, K, Q, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2
Inimile atu: 5, J, A, K, Q, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2
atu cluburi: 5, J, A ♥, A, K, Q, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
atu Spades: 5, J, A ♥, A, K, Q, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Off-costum de diamante: K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A
Off-costum inimi: K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Off-costum cluburi: K, Q, J, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Off-costum pică: K, Q, J, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Screenshot Forty Five Card Game (45) APK

 Forty Five Card Game (45) APK Cover Forty Five Card Game (45) APK Cover Forty Five Card Game (45) APK Cover Forty Five Card Game (45) APK Cover Forty Five Card Game (45) APK Cover Forty Five Card Game (45) APK Cover Forty Five Card Game (45) APK Cover
the easiest way to backup and share your files with everyone top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style weebly makes it surprisingly easy to create a high quality website blog or online store over 40 million people use weebly to bring their unique ideas to life link 28653 1 voidmnqew httpbangkokhomereviewforumstopicthe last kingdom the last kingdom series how to make aate ka laddu aate ka laddu emmnager dans une nouvelle maison effectuer un voyage important inaugurer son entreprise faire une crmonie se marier ; bref choisir le jour dun die funktion der eckstreben verstehen wie sollten die eckstreben bearbeitet werden4.5 stars based on 35130 reviews
website hit counter