Friday, February 23, 2018

 File Explorer (Root Add-On)  APK Download

File Explorer (Root Add-On) APK

83 from - 12.686 People

APPS and GAMES Download - Best firedl codes list new aidymatic firedl url codes - Aidymatic firedl codes list firedl app codes for - Apple store apps for kindle fire january 2018 from - File manager file explorer come vedere i file nascosti - Arunchained gps injector area51 advanced technology - Tweaking4all xbmc how to install kodi on amazon - Android faq official kodi wiki - Play store pro apk v1332 mod atualizado 2018 - Football manager 2018 download full version pc unlocked - How to install kodi on a fire tv stick to run 1080p videos
Title: File Explorer (Root Add-On)
Author: NextApp, Inc.
Latest Version: 2.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 iulie 2013


Download File Explorer (Root Add-On) APK from NextApp, Inc. last update 16 iulie 2013 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android[@]nextapp.com Politica de confidențialitate 2549-B Eastbluff Drive #201 Newport Beach, CA 92660

File Explorer (Root Add-On) *** This add-on requires root access. It will not root your phone/tablet. ***

This add-on module enables the root file management features of FX File Explorer.

THIS IS ONLY AN ADD-ON, NOT AN APPLICATION. You must have FX File Explorer installed for it to work. This add-on will not appear in your application launcher. Its functionality is accessed within FX, by tapping the "System (Root)" item on the FX home screen. Please install FX and try it out before purchasing: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.fx

*** CRITICAL INFORMATION: READ BEFORE DOWNLOADING ***

* YOU MUST ALREADY HAVE ROOT ACCESS: This module requires that you have root/superuser access on your phone/tablet. This module WILL NOT root your phone/tablet. If you do not have root access, this module is useless.

* Root access is intended for developers and knowledgeable enthusiasts ONLY. Improper use of any root access application can cause your phone/tablet to malfunction or become entirely non-operational. You assume all risk when using this or any root-access application to modify your device.

***********************************************************

General Features:

* Browse, modify, and copy files to and from the otherwise inaccessible /data/app (installed Applications) and /data/data (application data / configuration) directories.
* Search for files and folders by filename, size, date, and type.
* View and change permissions and ownership of files and folders.
* Remount the root (/) and /system partitions as read-write.
* Edit configuration files as root using FX's built-in text editor.
* View any binary or text file using FX's built-in binary/hex and text viewers.

Safety and Security Features:

As FX is designed to be an "everyday" file manager, special care was taken to ensure that adding root-access features to it would not detract from that capability. When the root module is installed, FX will still always use normal Android user access for file operations. The root module is only enabled when you specifically open the "System (Root)" catalog from the home screen of FX.

Security features can be configured to either warn you when you are using root access (the default behavior) or to require a PIN or password in order to use the root features. These features can also be disabled, but they're designed to be very unobtrusive (e.g. warnings are only displayed after a configurable interval of non-root use).

FX will display a warning on the home screen whenever the "/" or "/system" partitions have been remounted read-write, as it's a safety/security risk to not remount them as read-only when you're finished doing work as root.

FX features a recursive checksum calculator to allow manual checking of file integrity between two directories, and the system can even incorporate permissions and ownership data into its calculations to ensure two directories are identically configured. This feature can be accessed by long-pressing on a folder and tapping "Details", and then tapping "Calculate Checksum". *** Acest add-on necesită acces root. Acesta nu va rădăcină telefonul / tableta. ***

Acest add-on modul permite caracteristicile de gestionare a fișierelor rădăcină de FX File Explorer.

Aceasta este doar un add-on, nu o aplicație. Trebuie să aveți FX File Explorer instalat pentru a funcționa. Acest add-on nu va apărea în lansator cerere. Functionalitatea ei este accesat în FX, apăsând "System (Root)" punct de pe ecranul de start FX. Vă rugăm să instalați FX și să-l încercați înainte de cumpărare: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.fx

*** Informații critice: CITEȘTE înainte de a descărca ***

* Trebuie să aveți DEJA ROOT ACCES: Acest modul necesită că aveți rădăcină / acces superuser pe telefonul tău / tabletă. Acest modul NU VA rădăcină telefon / tabletă. Dacă nu aveți acces root, acest modul este inutil.

* Acces Root este destinat pentru dezvoltatorii și entuziaști în cunoștință de NUMAI. Utilizarea necorespunzătoare a oricărei aplicații de acces root poate provoca telefonul / tableta funcționarea defectuoasă sau deveni în întregime non-operaționale. Vă asumați toate riscurile atunci când utilizați acest lucru sau orice aplicație rădăcină acces pentru a modifica aparat.

************************************************** *********

Caracteristici generale:

* Cautati, modifica, precum și copia fișiere și de altfel inaccesibile / date / app (Aplicații instalate) și / date / date (date de aplicare / configurare) directoare.
* Căutați fișiere și foldere de nume de fișier, dimensiunea, data și tipul.
* Vezi și schimbare permisiuni și de proprietate de fișiere și foldere.
* Remontati rădăcină (/) și / partițiile de sistem ca citire-scriere.
* Editare de fișiere de configurare ca built-in editor de text rădăcină cu ajutorul FX lui.
* Vezi orice fișier binar sau text utilizând built-in binar / hex și de text telespectatori FX lui.

Siguranță și securitate Caracteristici:

Ca FX este proiectat pentru a fi o "zi cu zi" manager de fișiere, a fost luată o atenție deosebită pentru a se asigura că adăugarea caracteristici rădăcină-acces la aceasta nu ar afecta această capacitate. Când este instalat modulul rădăcină, FX va mai folosi întotdeauna acces normal utilizator Android pentru operațiunile de fișiere. Modulul rădăcină este doar activat când deschideți specific "System (Root)" Catalogul de ecranul de start de FX.

Caracteristicile de securitate poate fi configurat fie vă avertizeze atunci când utilizați acces root (comportamentul implicit) sau pentru a cere un cod PIN sau o parolă, în scopul de a utiliza caracteristicile de rădăcină. Aceste caracteristici pot fi de asemenea dezactivat, dar acestea sunt concepute pentru a fi foarte discret (de exemplu, avertismente sunt afișate numai după un interval configurabil de utilizare non-root).

FX va afișa un avertisment pe ecranul de start ori de câte ori "/" sau "/ de sistem", partițiile au fost remontat citire-scriere, cum este un risc de siguranță / securitate a nu-i remontează ca read-only când ați terminat faci munca ca rădăcină.

FX dispune de un calculator de control recursiv, pentru a permite verificarea manuală a integrității fișier între două directoare, iar sistemul poate incorpora chiar permisiuni și datele de proprietate în calculele sale pentru a asigura cele două directoare sunt configurate identic. Această caracteristică poate fi accesat prin apăsarea lungă, într-un dosar și atingând "Detalii", iar apoi atingând "calculează de verificare".

Screenshot File Explorer (Root Add-On) APK

 File Explorer (Root Add-On) APK Cover File Explorer (Root Add-On) APK Cover File Explorer (Root Add-On) APK Cover File Explorer (Root Add-On) APK Cover File Explorer (Root Add-On) APK Cover File Explorer (Root Add-On) APK Cover File Explorer (Root Add-On) APK Cover File Explorer (Root Add-On) APK Cover
new firedl codes 2018 shortcuts list of codes for firedl app name of the application firedl url codes settv apk 144865 stb emulator 085 apk firedl app codes 2017 app names firedl url codes settv apk 144865 stb emulator 085 apk 628788 stb emulator 085 apk 762874 pix 748902 apple store apps for kindle fire see also any related to apple store apps for kindle fire from kindlefireworld on january 2018 riguardo a come copiare i file della nostra versione personalizzata di kodi vedi articolo abbiamo pensato di scrivere una guida in modo da rendere questa operazione arunchained gps injector is a companion app to the appradio unchained mod that allows any app to use the gps location from the head unit the gps location from the a short article how to install kodi on amazon fire tv this works for the amazon fire tv stick as well with some additional tips and tricks yes this is a full port of kodi it is not a thin client or lite version the reason android port is to get kodi working on android set top boxes phones and tablets play store pro apk tudo liberado confira com exclusividade a google play store pro apk este aplicativo conta com inmeros recursos como jogos modificados hello everyone trickfi here with the another post on football manager 2018 download full version pc unlocked crack football manager 2018 download free is the next this ultimate guide will help you to run kodi on a fire tv or fire tv stick without any buffering issues our advancedsettingsxml file fixes all problems4.5 stars based on 70765 reviews
website hit counter