Saturday, February 24, 2018

 ET Contact Tool  APK Download

ET Contact Tool APK

86 from - 412 People

APPS and GAMES Download - Steam crack all games hack cracked steam - Miniclip 8 ball pool hack cheat tool generator for pc - Klout be known for what you love - Picsart photo studio collage maker pic editor android - Snapchat hack tool v30 hacksbook - Hola free vpn secure browsing unrestricted access - Mockingbot mobile prototyping without headaches - Plazoo news and blog search engine - Modern combat 5 triche illimite des points modern combat - Mega
Title: ET Contact Tool
Author: Sirius Technology Advanced Research
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 8 iunie 2015


Download ET Contact Tool APK from Sirius Technology Advanced Research last update 8 iunie 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la akdisclosure[@]gmail.com CSETI 1210 Crozet Avenue Crozet, VA 22932

ET Contact Tool The ET Contact Tool app for Android provides a handy reference guide of the demonstrated CE-5 ET contact protocol, including text written by Dr. Greer as well as audio and video material, compass and magnetometer. You may find http://new.cseti.org/ambassador-trainings.html of interest.

The app was designed to be used in the field where Internet connectivity is not available. However when the app is run for the first time, it requires Internet access to download the media file (just over 110MB, you get a lot of great content). Also, there are links in the text provided in the app that link to external websites that require Internet access to use.

NOTE: The media file download that happens when the app is run for the first time can, depending on your data plan, incur additional charges. If this is your case, we recommend you defer purchasing this app until you are in an area where you have unmetered or lower cost Internet access (such as home or office WiFi connectivity). In any case, neither Outer World Apps nor CSETI is responsible for any additional charges.

The Guide section consists of the following topics:
* Introduction
* * How to Use This App
* * Setting Up Your Phone
* Contact Protocols
* * Overview
* * Preparations
* * Meditation and CTS (audio)
* * Making Contact (audio)
* What to Look for
* * Types of Phenomena
* * Night Sky Phenomena
* * Close-Proximity Phenomena
* * Electromagnetic Phenomena
* Reference Guide
* * Additional Equipment
* * About CSETI
* * The Disclosure Project
* * The Orion Project
* * Dr. Steven M. Greer
* * Glossary of Terms
* * Suggested Reading List
* * Credits and Copyrights

The Tones section provides audio that is of interest:
* Crop Circle Tones (audio)
* Mt. Shasta Tones (audio)
* CSETI Logo in 3-D (audio)
* Fibonacci Sequence (audio)

The Meditations section provides guided meditations:
* Field Meditation (audio)
* Structure of the Universe (audio)

The Examples section illustrates some observed phenomena:
* Alleged Satellites (video)
* Alleged Meteors (video)
* Orbs (video)
* Compass Polarity Shifts
* Radar Detector Signals (audio)
* Craft in Ultraviolet
* Disc Over the Ocean
* Rio Rico Craft

There is also an Instruments page which has magnetometer related information (direction/compass and magnitude), with an alarm that will alert when the magnitude of the magnetic field exceeds a given value.

NOTE: The instruments do not work well on some phones due to the sensors in the device. Sometimes a calibration procedure helps, try rotating the phone in all directions on all three axes then see if the compass responds correctly. Other than that, there is nothing we can do to fix it. Comparing with other compass apps on the same phone usually yields similar indications. However, the instruments are not the main emphasis of the app, the text and multimedia content is. In any case, please do not purchase the app if you require the instruments to work accurately. ET Contact Instrumentul App pentru Android oferă un ghid util al CE-5 protocol ET de contact demonstrat, inclusiv text scris de Dr. Greer, precum și materiale audio și video, busola și magnetometru. Puteți găsi http://new.cseti.org/ambassador-trainings.html de interes.

Aplicatia a fost conceput pentru a fi utilizat în domeniul în care conexiunea la Internet nu este disponibilă. Cu toate acestea, atunci când aplicația se execută pentru prima dată, este nevoie de acces la Internet pentru a descărca fișierul media (puțin peste 110 MB, veți obține o mulțime de conținut mare). De asemenea, exista link-uri în textul prevăzut în aplicația care se leagă de site-uri externe care au nevoie de acces la Internet pentru a utiliza.

NOTĂ: Descărcarea fișierului media că se întâmplă atunci când aplicația se execută pentru prima dată, poate, în funcție de planul de date, atrage costuri suplimentare. Dacă acesta este cazul dvs., vă recomandăm să amâne achiziționarea această aplicație până când vă aflați într-o zonă în care au unmetered sau costul acces mai mic la Internet (cum ar fi acasă sau birou de conectivitate WiFi). În orice caz, nici lumea exterioară Apps nici CSETI este responsabil pentru orice taxe suplimentare.

Secțiunea Ghidul cuprinde următoarele subiecte:
 * Introducere
 ** Cum se utilizează acest App
 ** Configurarea telefonului
 * Contact Protocoale
 ** Prezentare
 ** Preparate
 ** Meditație și CTS (audio)
 ** Luare de contact (audio)
 * Ce să Căutați
 ** Tipuri de fenomene
 ** Fenomene cerul de noapte
 ** Fenomene Close-Proximitate
 ** Fenomenelor electromagnetice
 * Ghid de referință
 ** Echipare specială
 ** Despre CSETI
 ** Disclosure Project
 ** Proiectul Orion
 ** Dr. Steven M. Greer
 ** Glosar de termeni
 ** Lista Sugestii de lectură
 ** Credite si drepturi de autor

Secțiunea Tonuri prevede audio, care este de interes:
 * Culturi Tonuri Circle (audio)
 * Mt. Tonuri Shasta (audio)
 * Logo CSETI în 3-D (audio)
 * Fibonacci Sequence (audio)

Secțiunea Meditații oferă meditații ghidate:
 * Meditația Field (audio)
 * Structura universului (audio)

Secțiunea exemple ilustrează unele fenomene observate:
 * Sateliții Presupusele (video)
 * Meteori Presupusele (video)
 * Orbs (video)
 * Compass polaritate Mută
 * Radar Semnale Detector (audio)
 * Ambarcațiuni în Ultraviolet
 * Disc de peste ocean
 * Rio Rico Meșteșug

Există, de asemenea, o pagină Instrumente care are informații legate de magnetometru (direcția / busola și magnitudinea), cu o alarmă care va alerta atunci când magnitudinea a câmpului magnetic depășește o anumită valoare.

NOTĂ: Instrumentele nu funcționează bine pe unele telefoane, datorită senzorilor din aparat. Uneori, o procedura de calibrare ajută, încercați să rotiți telefonul în toate direcțiile, pe toate cele trei axe, apoi a vedea dacă busola răspunde corect. Altele decât că, nu este nimic ce putem face pentru a remedia problema. Comparând cu alte aplicații busolă pe același telefon produce, de obicei, indicații similare. Cu toate acestea, instrumentele nu sunt accentul principal al aplicației, conținutul de text și multimedia este. În orice caz, vă rugăm să nu cumpere aplicația dacă aveți nevoie de instrumente pentru a lucra cu precizie.

Screenshot ET Contact Tool APK

 ET Contact Tool APK Cover ET Contact Tool APK Cover ET Contact Tool APK Cover ET Contact Tool APK Cover
steam crack new version all games hack tool updated october 2014 we present steam crack hack product it has been upgrading automatically miniclip 8 ball pool hack cheat tool rank speech cues switcher generator for pc android ios updated october 2014 download we present miniclip 8 ball pool hack klout helps people who want to be great at social media join today to start sharing original content and measuring your online impact 450 million installs strong picsart is the 1 photo editor and pic collage maker on mobile download picsart and enjoy our tools effects collage maker snapchat hack tool v30 is can hack the snapchat system and give you some options to see the victims photos messages number and more all for free access sites censored in your country and accelerate your internet with hola free 99 free mobile prototyping tool makes it easy to create clickable mobile app prototypes and collaborate with your team in real time plazoo is an rss searchengine that looks for news and information in thousands of rss feeds with its extended preferences its is possible for the individual user modern combat 5 pirater tool v5 infos de sortie bonjour chers utilisateurs de notre site la dernire fois que notre quipe tait un travail trs dur pour select files to upload or drag drop anywhere on this page what is mega click or scroll4.5 stars based on 57314 reviews
website hit counter