Saturday, February 24, 2018

 Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood  APK Download

Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK

83 from - 136.433 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood
Author: Artifex Mundi
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 2 august 2016


Download Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK from Artifex Mundi last update 2 august 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la google.support[@]artifexmundi.com Politica de confidențialitate Artifex Mundi Michala Archaniola 10 41-800 Zabrze

Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood FANTASTIC HIDDEN OBJECT PUZZLE ADVENTURE GAME FROM THE CREATORS OF ENIGMATIS AND GRIM LEGENDS!

Enigmatis: The Mists of Ravenwood is the sequel to the adventure smash hit Enigmatis: The Ghost of Maple Creek. It is a detective story rich in horror, plot twists, and mystery.

TRY IT FREE, THEN UNLOCK THE FULL ADVENTURE FROM WITHIN THE GAME!

55 enigmatic, hand painted locations!
For the past few months, our detective has been hot on the trail of the enigmatic preacher she fought one year ago. Yet he has managed to always stay one step ahead.

Exciting detective adventure rich with mystery!
She hoped to bring an end to the breathtaking chase in the spellbinding redwood forests of northern California. But, like so many times before, the trail went cold…

36 hidden object and puzzle achievements to unlock!
Then she encountered a mysterious abandoned camper in the middle of the highway. Enormous claw marks were gouged out of the roof and the lost family’s personal belongings were scattered everywhere. All clues led to the nearby Ravenwood Park…

A plethora of hidden object scenes in the mesmerizing setting of Ravenwood Park!
Walking through the park gates, the detective feels the weight of invisible eyes watching. Eerie shadows lurk behind the park’s breathtaking scenery and the wary glances of its overly polite employees. Is this place connected to Maple Creek and the preacher?

Solve exciting mini games to get to the bottom of the mystery!
Who is the mysterious prisoner she meets on the forest path? Is she merely a puppet being used by forces from beyond our world, or will she finally resolve the grim events that began one year before?

Even more puzzles and hidden objects in a bonus adventure!
Witness the origins of Ravenwood Park and rescue your friends from the eerie dwelling within in “The Redeemed Memories” bonus adventure.

Bring all the hidden object games with you!
Optimized for phones and tablets, filled with hidden objects, perfect for playing while traveling. No - wifi required for this offline game!

Sign up to our newsletter for new hidden object games every month!
Captivating adventures, stories, tales, and eerie mysteries await in our selection of immersive hidden object games!

Look for “Artifex Mundi” to get more hidden object games like this!

• 55 stunning, hand drawn locations and graphics with many animated details
• Exciting detective story rich with horror elements and plot twists
• Atmospheric soundtrack
• Picturesque setting of Ravenwood Park
• Evidence Board: draw conclusions based on evidence and clues
• 36 achievements to unlock
• 30 collectibles (butterflies) to find
• Bonus Adventure: “The Redeemed Memories” is a prequel to the main one. Witness the origins of Ravenwood Park, and rescue your friends from the evil dwelling within.

+++ WE ARE HERE +++
WWW: http://artifexmundi.com
FACEBOOK: http://facebook.com/artifexmundi
TWITTER: http://twitter.com/ArtifexMundi
FORUM: http://forum.artifexmundi.com
YOUTUBE: http://youtube.com/user/ArtifexMundi
PINTEREST: http://pinterest.com/artifexmundi
INSTAGRAM: http://instagram.com/artifexmundi FANTASTIC ASCUNS OBIECT PUZZLE ADVENTURE JOC DE LA Creatorilor DE ENIGMATIS ȘI Legende GRIM!

Enigmatis: negurile Ravenwood este sequel la aventura sparge lovit Enigmatis: Fantoma Maple Creek. Este o poveste de detectiv bogat în groază, intrigi, și mister.

Încercați gratuit, deblocați APOI AVENTURA completă din cadrul jocului!

55 de locatii enigmatice, pictate manual!
În ultimele luni, detectivul nostru a fost pe urmele predicatorului enigmatica a luptat acum un an. Cu toate acestea, el a reușit să rămână mereu cu un pas înainte.

detectiv interesant aventura bogat cu mister!
Ea a sperat să pună capăt la subiect uluitoare în pădurile de sequoia fermecând din nordul Californiei. Dar, la fel ca atât de multe ori înainte, traseul a mers la rece ...

36 obiecte ascunse și puzzle realizări pentru a debloca!
Apoi, ea a întâlnit un Camper abandonat misterios în mijlocul autostrăzii. urme de gheare enorme au fost scoși afară din acoperiș și bunurile personale ale familiei pierdut au fost împrăștiate peste tot. Toate indicii au dus la Ravenwood din apropiere parcul ...

O serie de scene de găsire a obiectelor ascunse în stabilirea Fermecatoare de Ravenwood Park!
Plimbare prin porțile parc, detectivul se simte greutatea ochilor invizibile vizionarea. umbre ireale pândesc în spatele peisaje uluitoare parcului și privirilor precaut de angajații săi prea politicos. Acest loc este conectat la Maple Creek și predicatorul?

Rezolva mini-jocuri interesante pentru a ajunge la partea de jos a misterului!
Cine este prizonierul misterios îl întâlnește pe drumul forestier? Este ea doar o marionetă folosit de forțe din afara lumii noastre, sau ea în cele din urmă se va rezolva evenimentele sumbre care au început un an înainte?

Chiar și mai multe puzzle-uri și obiecte ascunse într-o aventură bonus!
Martor originile Ravenwood Park și de salvare prietenii tăi din locuință în cadrul eerie „Răscumpărați Memoriile“ bonus aventura.

Adu toate jocurile de obiecte ascunse cu tine!
Optimizat pentru telefoane și tablete, umplut cu obiecte ascunse, perfecte pentru a juca în timpul călătoriei. Nu - Wi-Fi este necesar pentru acest joc off-line!

Înscrie-te la newsletter-ul nostru pentru noi jocuri obiecte ascunse în fiecare lună!
Captivating aventuri, povești, povestiri, și mistere sinistre așteaptă în selecția noastră de jocuri captivante de obiecte ascunse!

Căutare pentru „Artifex Mundi“ pentru a obține jocuri obiect mai ascunse, cum ar fi acest lucru!

• 55 de locații uimitoare, trase de mână și grafică cu mai multe detalii animate
• poveste polițistă interesant bogat cu elemente de groază și intrigi
• coloană sonoră atmosferică
• Setarea Pitoresc de Ravenwood Park
• Consiliul de probe: trage concluzii bazate pe dovezi și indicii
• 36 de realizări pentru a debloca
• 30 de colecție (fluturi) pentru a găsi
• Bonus Adventure: „Răscumpărați Memoriile“ este un prequel la cel principal. Martor originile Ravenwood Park, și de salvare prietenii tăi din locuință rău în termen.

+++ Suntem aici +++
WWW: http://artifexmundi.com
FACEBOOK: http://facebook.com/artifexmundi
TWITTER: http://twitter.com/ArtifexMundi
FORUM: http://forum.artifexmundi.com
YOUTUBE: http://youtube.com/user/ArtifexMundi
Pinterest: http://pinterest.com/artifexmundi
Instagram: http://instagram.com/artifexmundi

Screenshot Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK

 Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood APK Cover
4.5 stars based on 70698 reviews
website hit counter