Saturday, February 24, 2018

 Dream Talk Recorder  APK Download

Dream Talk Recorder APK

80 from - 4.272 People

APPS and GAMES Download - Mcleodgaming - Gezginler - Black hat usa 2017 arsenal - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Watch32 watch movies online free in hd at watch32 - Walt whitman song of myself - Zen pencils >> 180 james rhodes is that not worth exploring - Download updatestar updatestar - Android apps apk dl - Nexus q wikipedia
Title: Dream Talk Recorder
Author: MobiUtil
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 17 decembrie 2016


Download Dream Talk Recorder APK from MobiUtil last update 17 decembrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]mobiutil.com Politica de confidențialitate

Dream Talk Recorder Dream Talk Recorder is an intelligent voice recorder used by over 2 million people to record their sleep talks and snores at night! It automatically filters silence & records in high quality (Also available on iOS)

Do you talk or snore in your sleep? Find out tonight!

About 5% of the world adult population talks in their dreams. Do you know if you, your kids or someone you know talk in their dreams? Do you know what happens in the darkest hours of the night? Do you know how many times your kids wake up at night? Find out today!

Dream Talk Recorder intelligently records your talks while you, your partner or your kids are talking or snoring in sleep. Our superior technology records only when you are talking or snoring i.e., it automatically filters silence.

Touch a button in Dream Talk Recorder before going to sleep and in the morning you will be surprised and delighted to hear everything that you or your partner said at night.

Also now you don't have to argue with your partner if he/she snores at night. You will have a solid proof and can play it at the breakfast table :).

Benefits
------------
- It records only when a user is talking or snoring in the sleep. So the users don't have to listen to 8 full hours of recording. They simply get 20-30 short recordings when they are talking or snoring at night.
- User's can easily set delay time so that recording starts afters e.g., 30 minutes. They also set after how many hours (e.g., 6), the recording should stop automatically.
- It keeps a complete history with start/stop time and number of recordings
- Copy funny dream talks to favorites
- Sleep talk recording and snoring detection for Android
- Save important recordings to Dropbox
- Play and listen to recordings from history and favorites
- Delete all recordings from the last night by touching the row for a longer duration.
- Share your dream talks via email, Facebook/Twitter and other services with your friends. When a user wants to share a recording, it automatically uploads the recordings to our servers and users get a nice short link to the recording that they can post any where they want. Hosting for the recordings is also completely free.
Users can listen to the funny and some times hilarious recordings shared by other users of Dream Talk Recorder. It has active sharing community and users share their favorite recording from US, UK, Italy, Germany and several other countries. Recording can be listened inside the "World" tab.

People also use Dream Talk Recorder to record their business meetings, class lectures and monitor their home when they are away e.g., to see if dog was barking or a child was crying in their absence. Some users said that it's also very nice to use Dream Talk Recorder to record short voice notes.

Dream Talk Recorder
On Web:
http://www.dreamtalkrecorder.net
on Facebook :
http://www.facebook.com/DreamTalkRecorder
on Twitter:
https://twitter.com/DreamTalkRec
on iTunes:
https://itunes.apple.com/us/app/dream-talk-recorder/id445472628?mt=8 Visul Talk Recorder este un înregistrator de voce inteligent utilizat de peste 2 milioane de oameni pentru a înregistra discuțiile lor de somn și sforăie timp de noapte! Ea filtrează automat tăcere și înregistrări de înaltă calitate (disponibil pe iOS)

Vorbești sau sforăie în somn? Afla mai in seara asta!

Aproximativ 5% din populația mondială adultă vorbește în visele lor. Știi dacă tu, copii sau cineva cunoscut vorbi în visele lor tale? Știți ce se întâmplă în cele mai întunecate ore ale nopții? Știi de câte ori copiii se trezesc noaptea? Afla de azi!

Visul Talk Recorder înregistrează inteligent discuțiile tale în timp ce tu, partenerul sau copiii vorbesc sau sforăitul în somn. Înregistrările noastre de tehnologie superioară numai atunci când vorbesc sau sforăit adică filtrează automat tăcere.

Atingeți un buton Dream Talk Recorder înainte de a merge la culcare și dimineața vei fi surprins și încântat să audă tot ceea ce tu sau partenerul tau a spus noaptea.

De asemenea, acum nu trebuie să se certe cu partenerul dumneavoastră dacă el / ea sforăie noaptea. Vei avea o dovadă solidă și poate juca la :) masa de micul dejun.

Beneficii
------------
- Acesta înregistrează doar atunci când un utilizator vorbește sau sforăitul în somn. Astfel încât utilizatorii nu trebuie să asculte la 8 ore pline de înregistrare. Ei pur și simplu a lua 20-30 de inregistrari scurte, atunci când acestea vorbesc sau sforăit pe timp de noapte.
- Utilizatorul poate seta cu ușurință timpul de întârziere, astfel încât înregistrarea începe afters de exemplu, 30 de minute. De asemenea, au stabilit după cât de multe ore (de exemplu, 6), înregistrarea trebuie să se oprească automat.
- Se păstrează un istoric complet cu pornire / oprire de timp și numărul de înregistrări
- Copiați discuțiile de vis amuzant favorite
- Înregistrarea de vorbire de somn și de detectare a sforăitul pentru Android
- Salvați înregistrările importante Dropbox
- Play și asculta înregistrările din istorie și favorite
- Ștergeți toate înregistrările din ultima noapte atingând rândul pentru o durată mai lungă.
- Împărtășește discuțiile tale de vis prin e-mail, Facebook / Twitter și alte servicii cu prietenii. Atunci când un utilizator dorește să împartă o înregistrare, ea încarcă automat înregistrările pe serverele noastre si utilizatorii primesc un frumos scurt link către înregistrarea pe care le pot posta orice în cazul în care doresc. Hosting pentru înregistrările este, de asemenea, complet gratuit.
Utilizatorii pot asculta amuzant și de câteva ori înregistrările hilare împărtășite de alți utilizatori Dream Talk Recorder. Ea are comunitatea de partajare activă și utilizatorii împărtășesc înregistrarea lor favorite din SUA, Marea Britanie, Italia, Germania și alte câteva țări. Înregistrarea poate fi ascultat in tab-ul "World".

De asemenea, oamenii folosesc vis Talk Recorder pentru a înregistra întâlniri de afaceri, cursuri lor de clasă și să monitorizeze casa lor, atunci când acestea sunt departe de exemplu, pentru a vedea dacă câinele lătra sau un copil a fost plâns în absența lor. Unii utilizatori au spus că este, de asemenea, foarte frumos de a utiliza vis Talk Recorder pentru a înregistra note vocale scurte.

Talk Recorder de vis
Pe Web:
http://www.dreamtalkrecorder.net
pe Facebook :
http://www.facebook.com/DreamTalkRecorder
pe Twitter:
https://twitter.com/DreamTalkRec
pe iTunes:
https://itunes.apple.com/us/app/dream-talk-recorder/id445472628?mt=8

Screenshot Dream Talk Recorder APK

 Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover Dream Talk Recorder APK Cover
home of super smash flash 2 the steam lunar new year sale is upon us save 35 on yeah jam fury u me everybody throughout the duration of the sale yeni eklenen online oyunlar operasyon pars yerli oyun irketi ntroy tarafndan yaymlanan askeri mmofps oyunu operasyon pars steam zerinden oyun severl >> a new take at payload generation empty nest as the evolution of endpoint egress and network security controls continues adversaries and pentesters are finding it mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus watch32 watch movies on watch32 watch32 is the biggest library of free full movies watch 32 movies online 1 i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you i loafe and invite my soul james rhodes is a british concert pianist largely self taught rhodes has released five best selling albums and is known for his refreshing performances that ignore no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer aplikasi al quran dan terjemahan digitalbahasa indonesia android dilengkapi audio mp3 murotal 30 juz 114surah dibaca offline berbagai macam tema warna uiux nexus q is a discontinued digital media player developed by google unveiled at the google io developers conference on june 2012 the device was expected to be4.5 stars based on 78594 reviews
website hit counter