Saturday, February 24, 2018

 Daily Connect (Child Care)  APK Download

Daily Connect (Child Care) APK

92 from - 1.051 People

APPS and GAMES Download - Ehow how to discover the expert in you ehow - Walt whitman song of myself - Roho sermons for me - My talking tom on the app store itunes apple - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Twitter its whats happening - Center for international rehabilitation research - Rs 6000 pregnancy aid yojana scheme by pm modi - Dark web market list top 43 famous markets daily updates - Android apps apk dl
Title: Daily Connect (Child Care)
Author: Seacloud Software
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 februarie 2018


Download Daily Connect (Child Care) APK from Seacloud Software last update 15 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]dailyconnect.com Politica de confidențialitate 237 Kearny Street #9071 San Francisco, CA 94108

Daily Connect (Child Care) Daily Connect allows parents and child care centers to easily communicate. It is the replacement to the information daily sheet and much more.

As soon as an event is saved, it is immediately synchronized on each parent and caregiver account. Everybody has access to the information in real time.

You can record not only feedings, nursing, naps, diapers, milestones, pumping, but also the baby’s mood, temperature, what kind of game he’s playing, his gps location, and attach pictures. A web interface is also accessible for free at http://www.dailyconnect.com, so parents and and child care centers don't need an Android phone or an iPhone to view and enter information.

Daily Connect helps giving a better care for the child thanks to a better knowledge of his rhythm and a better communication between each caregiver.

***********
For child care centers:
- Parents are less worried leaving their child to you
- Easier communication in between caregiver shift change
- Improve parent satisfaction by giving them detailed information and peace of mind
- Better accuracy of record, better parent retention, better communication with them
- Competitive edge on your peers
- Easy and rapid entry of information with one touch / one click interface
- No more lost or incomplete daily sheets

***********
Parents know immediately what their kid is doing during the day. They don't have to wait for the end of the day to find out what happened. They can connect to their account anytime, whether they are at work, at home or away on a trip. It reduces the anxiety of being away from the child not knowing what's happening. Parents will be less stressed and more relaxed leaving their child at the day care.

Parents can also enter information when the baby is at home. For instance they can tell when the baby woke up in the morning before going to the day care, or when and how much he ate. The day care staff will also have access to this information. This information trail is also useful for day care shift change, and when the baby is going back home.

The information from previous days is easily accessible. Parents and caregivers can easily see what happened the previous day to find out if new patterns are emerging. For instance changes in the nap schedule, or a new feeding habit. They can also see what activity the child has done the previous day to develop a new activity or a new skill the next day.

************
FEATURE HIGHLIGHT:

* Easily track feeding (bottle, nursing, solid food), diapers, sleep, activities, mood, milestones
* Track pumping and expressed milk
* Track doctor visits, medicines, vaccines, sickness, weight, height, head size.
* Automatically synchronize data between accounts over the Internet
* Display graphical charts of the baby's activities
* Display growth charts with percentile comparison.
* For Preemies, percentiles are calculated with the birth date or with the due date.
* Timer to track naps, activities, feeding session, mood and nursing duration. The last nursing side is indicated as a reminder.
* Easy to use! Log entries with just a tap
* Easily view past entries
* Email formatted reports, graphs and Excel-compatible .csv files to spouses, doctors and nannies/sitters.
* Enter free-form notes
* Upload child photo, indicate birthday, blood type and allergies
* Track as many babies as you like, setup as many parents and caregivers as you like
* holds unlimited data
* More than 100 built-in activities descriptions. Descriptions can be customized, new descriptions can be added
* Setup Push notifications
* Send your gps location, display the location on a map
* The application has been designed for maximum security. Everything is password protected.

Daily Connect has the same features as its sister application 'Baby Connect'. An account created on Baby Connect can be used on Daily Connect. An event saved with Daily Connect will be synced on the Baby Connect App.

Visit http://www.dailyconnect.com for more info. De zi cu zi Connect permite părinților și centre de îngrijire a copilului de a comunica cu ușurință. Acesta este de înlocuire a informațiilor foaia de zi cu zi și mult mai mult.

De îndată ce un eveniment este salvată, acesta este imediat sincronizate pe fiecare cont de părinte și îngrijitor. Toată lumea are acces la informațiile în timp real.

Puteți înregistra nu numai mese, asistenta medicala, PNA, scutece, repere, de pompare, dar, de asemenea, starea de spirit a copilului, temperatura, ce fel de joc se joaca, locația lui GPS, și atașa imagini. O interfață web este, de asemenea, accesibil gratuit la http://www.dailyconnect.com, astfel încât părinții și și centre de îngrijire a copilului nu au nevoie de un telefon Android sau iPhone pentru a vizualiza și de a introduce informații.

De zi cu zi Connect ajută oferind o mai buna ingrijire pentru copii datorita o mai bună cunoaștere de ritmul său și o mai bună comunicare între fiecare îngrijitor.

***********
Pentru centrele de îngrijire a copilului:
- Părinții sunt mai puțin îngrijorați lăsând copilul lor de a tine
- Comunicarea mai ușoară între schimbare schimbare îngrijitor
- Îmbunătățirea satisfactia părinte, oferindu-le informații detaliate și pace a mintii
- Precizie mai bună de înregistrare, retenție părinte mai bun, o mai bună comunicare cu ei
- Avantaj competitiv pe colegii dumneavoastră
- Ușor și intrarea rapidă de informații cu interfață one-touch / un singur click
- Nu mai mult pierdute sau incomplete foi de zi cu zi

***********
Părinții știu imediat ce copilul lor este de a face în timpul zilei. Ei nu trebuie să aștepte pentru sfârșitul zilei pentru a afla ce sa întâmplat. Ele se pot conecta la contul lor oricând, indiferent dacă acestea sunt la locul de muncă, acasă sau în deplasare pe o excursie. Acesta reduce anxietatea de a fi departe de copilul nu știe ce se întâmplă. Părinții vor fi mai putin stresati si mai relaxat lăsând copilul lor la îngrijire de zi.

Părinții pot introduce, de asemenea, informații în cazul în care copilul este acasă. De exemplu, ei pot spune atunci când copilul trezit în dimineața înainte de a merge la îngrijirea de zi, sau când și cât de mult a mâncat. Personalul de îngrijire de zi va avea, de asemenea, acces la aceste informații. Acest traseu este, de asemenea, informații utile pentru îngrijire de zi schimbare schimbare, iar atunci când copilul se întoarce acasă.

Informațiile de zile anterioare este ușor accesibil. Parintii si ingrijitorii pot vedea cu ușurință ceea ce sa întâmplat în ziua precedentă pentru a afla dacă noi modele sunt în curs de dezvoltare. De exemplu, schimbări în programul de pui de somn, sau un nou obicei de alimentare. Ei pot vedea, de asemenea, ceea ce activitate copilul a făcut în ziua precedentă de a dezvolta o activitate nouă sau o nouă abilitate de a doua zi.

************
FEATURE HIGHLIGHT:

* Urmări cu ușurință de alimentare (sticlă, asistență medicală, alimente solide), scutece, somn, activități, starea de spirit, repere
* Pompare Track și lapte exprimat
* Vizitele la doctor Track, medicamente, vaccinuri, boală, greutate, înălțime, marimea capului.
* Sincroniza automat date între conturile de pe Internet
* Afiseaza diagrame grafice ale activităților copilului
* Diagrame de crestere de afișare cu comparație percentila.
* Pentru Preemies, procentuale sunt calculate de la data de naștere sau de la data scadenței.
* Contor de timp pentru a urmări PNA, activități, sesiune de alimentare, starea de spirit și de durată care alăptează. Ultima parte de asistenta medicala este indicat ca un memento.
* Usor de folosit! Log intrări cu doar un robinet
* Vedea cu ușurință înregistrări din trecut
* E-mail formatate rapoarte, grafice și Excel-compatibile. Fișiere CSV la soți, medici si bone / sitter.
* Introduceți note formă liberă
* Incarca fotografia copil, indica ziua de naștere, tipul de sânge și alergii
* Track ca multi copii doriți, configurare cât mai multe parintii si ingrijitorii cum vă place
* Deține date nelimitat
* Mai mult de 100 de built-in descrierile activități. Descrierile pot fi personalizate, noi descrieri pot fi adăugate
* notificări de configurare Push
* Trimiterea locației dvs. GPS, afișa locația pe o hartă
* Cererea a fost conceput pentru securitate maximă. Totul este protejată prin parolă.

De zi cu zi Connect are aceleași caracteristici ca și aplicarea acesteia sora Baby Connect ". Un cont creat pe copii Connect poate fi folosit pe Daily Connect. Un eveniment a salvat cu Daily Connect vor fi sincronizate pe copii Connect App.

Vizitati http://www.dailyconnect.com pentru mai multe informații.

Screenshot Daily Connect (Child Care) APK

 Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover Daily Connect (Child Care) APK Cover
learn how to do just about everything at ehow find expert advice along with how to videos and articles including instructions on how to make cook grow or do 1 i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you i loafe and invite my soul imagine a global community of christians serving god together this is roho a christian app connecting believers from across the world this app makes hearing a read reviews compare customer ratings see screenshots and learn more about my talking tom download my talking tom and enjoy it on your iphone ipad and ipod touch read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style from breaking news and entertainment to sports and politics get the full story with all the live commentary located in the school of public health and health professions since 1999 cirrie facilitates the sharing of information and expertise between the us and world wide apply for rs 6000 pregnancy aid scheme yojana by pm modi registration in the much awaited address to the nation by pm modi the present prime minister of india dark web deep web market list with up down daily updated market status the free offline english dictionaryapplication explains the meaning of english words definitions arebased on english wiktionary fast search easy andfunctional user4.5 stars based on 45697 reviews
website hit counter