Sunday, February 18, 2018

 ConvertPad - Unit Converter  APK Download

ConvertPad - Unit Converter APK

87 from - 90.770 People

APPS and GAMES Download - Convertpad unit converter apk apkpure - Convertpad unit converter apk download on androiddrawer - Convertpad unit converter 3100 unduh apk untuk android - Download convertpad unit converter apk for android - Convertpad unit converter apk mobile apk world - Convertpad unit converter 3100 download apk for - Convertpad unit converter 3100 muat turun apk untuk - Convertpad unit converter 3100 apk app convertpad - Convertpad unit converter apk download latest version 3 - Convertpad unit converter android apps on google play
Title: ConvertPad - Unit Converter
Author: Sunny Moon
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 17 iunie 2017


Download ConvertPad - Unit Converter APK from Sunny Moon last update 17 iunie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la mathpad1[@]gmail.com Politica de confidențialitate 448-511, 204-2004, Hyundai Hometown APT., Dongcheon-dong, Suji-gu, Gyonggi-do, South Korea,

ConvertPad - Unit Converter CAUTION: Please use the "Favorite Categories" in menu to see the default hidden units.

ConvertPad is the most powerful and fully featured Unit converter, Currency converter and Calculator. It's a simple but the most powerful unit converter. (10,000,000+ downloads). ConvertPad is intuitive and easy to use. Features fast, real time currency and unit conversion in a clean interface.

Features;

* Universal Unit converter and Calculator
. Real-time conversion and calculation
. Unit Comparison Table
. Direct Arithmetic Calculation
. Country-Specific Units
. Wikipedia Search for additional Unit information
* Currency conversions
. Option for selecting favorite exchange rate
. Support 160+ Currencies
* Multiple languages support
. Supports 25 languages.
. Supports 2 preferences as primary & secondary languages.
* Customizing feature for Favorite Units
. Favorite Categories and Units
. Various Sorting option
* User-defined Categories and Units
. User-defined units in built-in categories
. User's own categories and units
. Formula(functional form) support for user-defined units.
* Various Setting option
. Various Color Themes
. Backup/Restore User-defined Units on SD Card
* Steam tables
. Thermodynamic Steam tables

NOTE;

** Permission for "Internet access" and "R/W access on external storage" are for Update Currency and Backup user-defined units on SD Card respectively.

** Please leave your comments for ConvertPad on market. it will ENCOURAGE the developer to continue his effort.

Older Version:

v 2.7
Voice Searching
Text(Keyword) Searching
Reported translation errors fixed.

v 2.6
New languages(Hindi, Romanian) added.
Various translation errors fixed.
App Loading speed improved.
Minor bug fixed.

v 2.5
* New features
  New language(Hebrew) added.
  Searching Icon(Wikipedia) changed.
  Separate Input for Stone/Pound added.

v 2.4
Separate Input for Feet/Inches & Pounds/Ounces.
Tablet size support.
UI for Calculator improved.

v 2.3
Wiki Searching for Unit information
Circle/Sphere unit
User interface on Setting & Favorites options

v. 2.2
Currency rate update (after the format changed from one of the providers).
Number/period input issue on User-defined units
User interface on Calculator
Memorizing cursor location on each category
(Conversion Table)
Dec/Bin/Hex
Shoe/Clothing/Ring Size
dBm/Volts/Watts

v. 2.1
* Option for various Color themes
* Formula type(functional-form) input for user-defined units.(ex: 2*x+5)
* Reference unit option for user-defined units.
* Text size optimization for various devices.
* Memorizing feature on Calculator (Click on input field)
* ASME Steam tables (Thermodynamics)
* New language(Turkish)
* Minor bugs fixed. ATENȚIE: Vă rugăm să folosiți "Colecții Favorite" în meniu pentru a vedea unitățile implicite ascunse.

ConvertPad este cel mai puternic și complet echipat Convertor de unități, convertor valutar și calculator. Este un simplu, dar cel mai puternic convertorul unitate. (10,000,000+ downloads). ConvertPad este intuitiv și ușor de utilizat. Caracteristici rapid, valută în timp real și de conversie unitate într-o interfață curată.

Caracteristici;

* Convertor de unități universale și Calculator
  . De conversie în timp real și de calcul
  . Comparație Tabelul Unitatea
  . Calcul aritmetic directă
  . Unități specifice pentru fiecare țară
  . Căutare Wikipedia pentru informații suplimentare Unitatea
* conversii valutare
  . Opțiunea pentru selectarea cursului de schimb favorit
  . Suport 160 + Monede
* Suport mai multe limbi
  . Suporta 25 de limbi.
  . Suporta 2 preferințe ca limbi primare si secundare.
* Caracteristică Personalizarea pentru Unități preferate
  . Categorii preferate și unități
  . Opțiune de sortare Diverse
* Categorii definite de utilizator și unități
  . Unități definite de utilizator din categoriile built-in
  . Categorii și unitățile proprii ale utilizatorului
  . Formula suport (formă funcțională) pentru unitățile definite de utilizator.
* Setare Diverse
  . Diferite teme de culori
  . Restore Unități de backup / definite de utilizator de pe card SD
* Mese cu aburi
  . Mese de abur termodinamic

NOTĂ;

** Permisiunea pentru "acces la internet" și "R acces / W pe de stocare extern" sunt pentru actualizare valutar și unități definite de utilizator de backup pe cardul SD, respectiv.

** Vă rugăm să lăsați comentarii pentru ConvertPad pe piață. Aceasta va încuraja dezvoltator pentru a continua efortul său.

Versiunea veche:

v 2,7
  Voice Caută
  Text (cuvinte cheie) căutarea
  Erori de traducere raportate fix.

v 2,6
  Noi limbi (hindi, română), a adăugat.
  Diferite erori de traducere fix.
  App de încărcare de viteză îmbunătățită.
  Minor bug fix.

v 2,5
* Noile caracteristici
Noua limbă (ebraică) adăugată.
Caută Icon (Wikipedia) sa schimbat.
Intrare separata pentru Piatra / Pound adăugat.

v 2,4
  Intrare separata pentru picioare / inch și lire sterline / uncie.
  Suport dimensiune Tablet.
  UI pentru Calculator îmbunătățit.

v 2,3
  Wiki Căutarea de informații Unitatea
  Unitatea Circle / Sphere
  Interfața utilizator pe Setarea & Favorite opțiuni

v. 2.2
  Rata de actualizare valuta (după formatul schimbat de la unul din furnizorii).
  Emisiune de intrare Numărul / perioadă la unitățile definite de utilizator
  Interfața cu utilizatorul pe Calculator
  Memorarea locației cursorului pe fiecare categorie
  (Tabel de conversie)
  Dec / Bin / Hex
  Pantofi / Îmbrăcăminte / Ring Size
  dBm / Volts / Watts
  
v. 2.1
* Opțiunea pentru diferite teme de culori
* Tip Formula (funcțional-formă) de intrare pentru unitățile definite de utilizator (ex: 2 * x + 5).
* Unitate opțiune de referință pentru unitățile definite de utilizator.
* Optimizare Dimensiune text pentru diverse dispozitive.
* Memorarea caracteristică pe Calculator (clic pe câmpul de intrare)
* mese ASME aburi (Termodinamică)
* Limba noua (turcă)
* Bug-uri minore fixe.

Screenshot ConvertPad - Unit Converter APK

 ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover ConvertPad - Unit Converter APK Cover
download convertpad unit converter apk 3100 and all version history for android convertpad converter unit conversion convertpad unit converter convertpad is the most powerful and fully featured unit converter currency converter and calculator its a simple but the unduh convertpad unit converter 3100 di aptoide now bebas virus dan malware tanpa biaya tambahan download convertpad unit converter 3100 for android unit converter convertpad is a powerfull fully featured unit currency converter and calculator unit convertpad unit converter apk mobile apk world best mobile apps download the convertpad unit converter 3100 at aptoide now virus and malware free no extra costs muat turun convertpad unit converter 3100 di aptoide sekarang bebas virus dan hasad tanpa kos tambahan download convertpad unit converter 3100 apk packagename commathpadmobileandroidwtunit filesize 426mb overall rating of apk of convertpad unit converter is 44please note that these are cumulative ratings since the app was listed on google play store caution please use the favorite categories in menu to see the default hidden units convertpad is the most powerful and fully featured unit converter4.5 stars based on 62372 reviews
website hit counter