Saturday, March 24, 2018

 Calorie Counter - MyNetDiary  APK Download

Calorie Counter - MyNetDiary APK

89 from - 25.611 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Calorie Counter - MyNetDiary
Author: MyNetDiary.com
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 12 martie 2018


Download Calorie Counter - MyNetDiary APK from MyNetDiary.com last update 12 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]mynetdiary.com Politica de confidențialitate 811 Church Rd. Suite 105 Cherry Hill, NJ 08002 USA

Calorie Counter - MyNetDiary MyNetDiary’s Diabetes & Diet Tracker app is the easiest and most comprehensive diabetes tracker app for Android. MyNetDiary can help you better understand and control diabetes and pre-diabetes - along with improving your diet, losing weight and providing feedback, support and motivation.

MyNetDiary was featured in the 2017 Consumer Guide of Diabetes Forecast magazine, published by the American Diabetes Association, the world’s most trusted source of diabetes information.

Designed for diabetes type 1, type 2, pre-diabetes and gestational diabetes.

This app helps you understand and control all aspects of diabetes. It shows you the “big picture” of your blood glucose factors by counting carbs in the food you eat, recording medication intake, exercise and everything else you want to capture about your condition.

The app coaches you on losing weight and staying fit. You will learn to eat better and become more active with app tips. The app reveals what really affects your blood glucose when you start changing your lifestyle. We hope your diabetes management story will be a success empowered by our tracker.

Our efficacy study based on self-reported MyNetDiary user data has shown that an active user loses 12% of body weight. Average A1C reduction is 1.4%.

MyNetDiary follows evidence-based guidelines and was ranked #1 diet app by an independent study published in the American Journal of Preventive Medicine. MyNetDiary was featured on NBC, NPR, Lifetime's The Balancing Act, USA Today, Wall Street Journal and Health Magazine.

▌ ESSENTIAL TOOLS FOR YOUR DIABETES & DIET MANAGEMENT
✓ Comprehensive blood glucose tracking with flexible pre-and post-meal target ranges. The app highlights out-of-range readings. Label your readings and understand root causes of BG excursions.
✓ Quick food logging takes only a few minutes a day. Meal reminders help you track consistently. Barcode scanner and instant food search make it fun.
✓ Optional insulin and medication tracking.
✓ Track lab results including A1C, cholesterol, blood pressure and heart rate.
✓ Diet planning for weight loss and maintenance. The app helps you set a realistic weight goal and lose weight in a steady, comfortable fashion. It keeps analyzing your diary and provides personalized diet tips, it’s like having a virtual coach in your pocket.
✓ Carb counting and nutrition tracking uses a catalog of 590,000 verified foods, updated daily.
If a food is not in the catalog, send us its photos from the app and we will add the food for you, we call it “PhotoFood service”.
✓ The app starts showing matching foods as you type food name or brand. Food Score helps you understand food labels at a glance.
✓ Net carbs or diabetes carb count for every meal and day
✓ Exercise tracking: log manually or link your diary with Fitbit, Withings and Jawbone UP.
✓ Track your water intake and all body measurements
✓ Custom trackers - track anything you want, such as quality of sleep, symptoms, and more.
✓ Detailed daily and weekly analysis, a comprehensive set of charts and reports helping you understand blood glucose, food, nutrition, weight loss, carb counting and diet management.
✓ Automatic sync to MyNetDiary.com for backup and access from all of your devices.
✓ English and metric units, kilojoules supported
✓ App screens are custom-tailored for tablets and phones.

▌DISCLAIMER
This app is an educational tool, it is not a medical device, it is not a substitute for a medical device or medical care, and it does not provide diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of any disease. If you have questions or concerns about individual health matters or management of your conditions, please consult your healthcare team. app Diabet & Dieta Tracker MyNetDiary este cea mai ușoară și mai cuprinzătoare App diabet zaharat tracker pentru Android. MyNetDiary vă poate ajuta să înțeleagă și să controleze diabetul și pre-diabet mai bine - împreună cu îmbunătățirea regimului alimentar, pierderea în greutate și furnizarea de feedback, de sprijin și motivare.
 
MyNetDiary a fost prezentat în 2017 Ghidul de consum al revistei Diabet Previziuni, publicat de American Diabetes Association, sursa cea mai de încredere din lume de informații diabet zaharat.

Conceput pentru diabet de tip 1 diabet gestațional, tip 2, pre-diabet și.

Această aplicație vă ajută să înțelegeți și să controleze toate aspectele legate de diabet zaharat . Acesta vă arată „imaginea de ansamblu“ a factorilor glicemice prin numărarea carbohidrati in alimentele consumate, înregistrarea aportul de medicamente, exerciții fizice și orice altceva doriți să o capturați despre starea dumneavoastră.

Aplicația de antrenori tine pe a pierde în greutate și de ședere în formă. Vei învăța să mănânce mai bine și să devină mai activ cu sfaturi app. Aplicația dezvăluie ceea ce afectează într-adevăr glicemia atunci când începe să schimbați stilul tău de viață. Speram ca povestea ta de gestionare a diabetului zaharat va fi un succes împuternicit de trackerul nostru.

Studiul nostru de eficacitate, pe baza datelor de utilizator MyNetDiary autoraportată a arătat că un utilizator activ pierde 12% din greutatea corporală. Reducerea medie A1C este de 1,4% .

MyNetDiary urmează liniile directoare bazate pe dovezi și a fost clasat pe locul # 1 app dieta de un studiu independent publicat in Jurnalul American de Medicina Preventiva. MyNetDiary a fost prezentat pe NBC, NPR, Legea Echilibrarea Lifetime, USA Today, Wall Street Journal si revista de sanatate.

▌ instrumente esențiale pentru managementul DIABETULUI & DIETA
✓ glucozei din sânge Comprehensive de urmărire cu intervale flexibile țintă pre-și post-masă. Aplicația scoate în evidență lecturi out-of-range. Etichetă lecturi și de a înțelege cauzele profunde ale excursii BG.
✓ rapidă logare alimente durează doar câteva minute pe zi. memento-uri de masa vă ajuta să urmăriți în mod constant. scanner de coduri de bare și căutarea produselor alimentare instantanee face distractiv.
✓ insulina opțională și de urmărire medicamente.
✓ rezultatele de laborator, inclusiv Track A1C, colesterol, a tensiunii arteriale și a ritmului cardiac.
✓ Planificarea Dieta pentru pierderea in greutate si de intretinere. Aplicația vă ajută să setați un obiectiv realist greutate și pierde în greutate într-un mod constant, confortabil. Se păstrează analiza jurnalul dvs. și oferă sfaturi personalizate dieta, este ca și cum avea un antrenor virtual în buzunar.
✓ Carb de numărare și de urmărire de nutriție utilizează un catalog de 590.000 de produse alimentare verificate, actualizate zilnic.
În cazul în care un aliment nu este în catalog, trimiteți-ne fotografiile sale din aplicația și vom adăuga alimentele pentru tine, noi o numim „serviciu PhotoFood“.
✓ Aplicația începe să arate alimente potrivite în timp ce introduceți numele de alimente sau de brand. Scor alimentar vă ajută să înțelegeți etichetele produselor alimentare dintr-o privire.
✓ carbohidrati net sau a numarului de carbohidrati diabet zaharat pentru fiecare masa si zi
✓ urmărirea Exercitiu: log manual sau link-ul jurnal cu Fitbit, Withings și Jawbone UP.
✓ Urmăriți consumul de apă și toate măsurătorile corpului
✓ trackere personalizate - urmăriți tot ce doriți, cum ar fi calitatea somnului, simptome, si multe altele.
✓ detaliată de zi cu zi și de analiză pe săptămână, un set complet de diagrame și rapoarte vă ajută să înțelegeți glucoza din sange, alimente, nutriție, scădere în greutate, de numărare carbohidrati si managementul dietei.
✓ sincronizarea automată a MyNetDiary.com pentru backup si acces la toate dispozitivele.
✓ limba engleză și metrice de unități, kj sprijinite
✓ ecrane App sunt personalizate adaptate pentru tablete și telefoane.

▌DISCLAIMER
Aceasta aplicatie este un instrument educațional, acesta nu este un dispozitiv medical, acesta nu este un substitut pentru un dispozitiv medical sau de îngrijire medicală, și nu oferă diagnostic, tratament, atenuarea, tratarea sau prevenirea oricărei boli. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la problemele de sănătate individuale sau gestionarea afecțiunilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați echipa medicală.

Screenshot Calorie Counter - MyNetDiary APK

 Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover Calorie Counter - MyNetDiary APK Cover
4.5 stars based on 47456 reviews
website hit counter