Thursday, March 22, 2018

 Calm - Meditate, Sleep, Relax  APK Download

Calm - Meditate, Sleep, Relax APK

92 from - 94.768 People

APPS and GAMES Download - Dictionarys list of every word of the year - Weebly website builder create a free website store or blog - 6 - - - - - - -
Title: Calm - Meditate, Sleep, Relax
Author: Calm.com, Inc.
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 10 martie 2018


Download Calm - Meditate, Sleep, Relax APK from Calm.com, Inc. last update 10 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android[@]calm.com Politica de confidențialitate 140 2nd Street 3rd Floor San Francisco CA 94105

Calm - Meditate, Sleep, Relax Calm is the #1 app for mindfulness and meditation to bring more clarity, joy and peace to your daily life. Start your journey to a calmer mind with the app that’s trusted by millions and featured in the New York Times.

Calm is the perfect meditation app for beginners, but also includes hundreds of programs for intermediate and advanced meditators and gurus.

Guided meditation sessions are available in lengths of 3, 5, 10, 15, 20 or 25 minutes so you can choose the perfect length to fit with your schedule. Topics include:

* Calming Anxiety
* Managing Stress
* Deep Sleep
* Focus and Concentration
* Happiness
* Gratitude
* Self-Esteem
* Body Scan
* Loving-Kindness
* Forgiveness
* Non-judgement
* Commuting to work or school
* Walking meditation
* Calm Kids
* And so much more....

Also featuring:

* Daily Calm: a new 10-minute program added daily to help ease you into the day or unwind with before bed
* Sleep Stories: adult bedtime stories guaranteed to lull you to sleep
* 7 day and 21 programs for both beginner and advanced users
* Breathing exercises to relax
* Unguided timed meditation
* Open-ended meditation
* 25+ soothing nature sounds and scenes to use during meditation, yoga or to help you sleep

Track your progress with:

* Daily streaks
* Time spent meditating

Calm is loved by the press:

* “I’m generally wary of meditation apps because they sometimes weave in too much mystic talk for my taste. But Calm instead contains guidance like ‘Concentrate on your body’” - New York Times

* “In the frenetic, crazy, digital world we live in, sometimes it's necessary to take a step back and smell the roses” - Mashable

* “Eliminating distraction...ended up helping me relax and realize that all the stuff I was stressing about wasn't that big a deal” - Tech Republic

* “Found myself similarly refreshed afterwards” - TechCrunch

Calm is completely free to download and use, and there are no ads. Many of the programs and features are free forever.

Some content is only available through an optional paid subscription. If you choose to subscribe, payment will be charged to your Google Account at confirmation of purchase. Calm este # 1 app pentru mindfulness și meditație pentru a aduce mai multă claritate, bucurie și pace în viața de zi cu zi. Începe călătoria spre o minte mai calm cu app care este de încredere de milioane de oameni și prezentate în New York Times.

Calm este perfect app meditație pentru începători, dar include, de asemenea, sute de programe pentru meditatori și guru intermediari și avansați.

sesiuni de meditație sunt disponibile în lungimi de 3, 5, 10, 15, 20 sau 25 de minute, astfel încât să puteți alege lungimea perfectă pentru a se potrivi cu programul dumneavoastră. Subiectele includ:

* Anxietate Calming
* Gestionarea stresului
* Somn adinc
* Focus și concentrare
* Fericirea
* Recunoștință
* Stimă de sine
* Corpul de scanare
* Bunătate iubitoare
* Iertarea
* Non-judecată
* La locul de muncă sau Naveta școală
* Meditație Plimbare
* Copii calm
* Și mult mai mult ....

De asemenea, oferind:

* Calm de zi cu zi: un nou program de 10 minute adăugate zilnic pentru a vă ajuta să ușura în ziua sau relaxați-vă cu înainte de culcare
* Povești de somn: povesti inainte de culcare adult garantat pentru a vă adormi
* Programe de 7 zile și 21 atât pentru începători și utilizatori avansați
* exerciții de respirație pentru relaxare
* Meditație cronometrat unguided
* Meditație Open-a încheiat
* 25+ liniștitor sunete naturale și scene de a utiliza în timpul meditației, yoga sau pentru a vă ajuta să dormi

Urmăriți-vă progresul:

* dâre de zi cu zi
* Timpul petrecut meditând

Calm este iubit de presă:

* "Sunt in general abtine de la aplicații de meditație, deoarece acestea țese uneori prea mult vorbesc mistic pentru gustul meu. Dar, calm conține în loc de orientare cum ar fi "Concentrează-te asupra corpului tau '" - New York Times

* "In lumea frenetica, nebună, digitale trăim, uneori este necesar să se facă un pas înapoi și miros de trandafiri" - Mashable

* "Eliminarea distragere a atenției ... a terminat mă ajută să se relaxeze și să realizeze că toate lucrurile pe care am fost subliniind despre care nu a fost atât de mare o afacere" - Republica Tech

* "S-au găsit eu în mod similar odihnit după aceea" - TechCrunch

Calm este complet gratuit pentru a descărca și de a folosi, și nu există anunțuri. Multe dintre programe și caracteristici sunt gratuite pentru totdeauna.

Anumite tipuri de conținut este disponibil numai prin intermediul unui abonament opțional plătit. În cazul în care alegeți să vă abonați, plata va fi taxat la Contul dvs. Google la confirmarea achiziției.

Screenshot Calm - Meditate, Sleep, Relax APK

 Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover Calm - Meditate, Sleep, Relax APK Cover
a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 weebly makes it surprisingly easy to create a high quality website blog or online store over 40 million people use weebly to bring their unique ideas to life 6 its very trouble free to find out any topic on web as compared to textbooks as i found this article at this web site4.5 stars based on 61523 reviews
website hit counter