Monday, March 19, 2018

 CAD Touch Pro  APK Download

CAD Touch Pro APK

76 from - 862 People

APPS and GAMES Download - Cad touch pro 509 apk by cadtouch software details - Download cad touch pro apk full apksfull - Download cad touch pro 509 apk downloadapk - Download cad touch pro 509 apk for android appvn android - Cad touch pro apk 509 download free apk from apksum - Cad touch pro 509 apk download apkplz - Cad touch pro apk mirror download free productivity apps - Download cad touch pro 509 apk comcadtouchandroidfull - Cad touch pro android apps on google play - Apk maniatm full >> cad touch pro 509 apk
Title: CAD Touch Pro
Author: cadTouch Software
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 18 mai 2015


Download CAD Touch Pro APK from cadTouch Software last update 18 mai 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]cadtouch.com

CAD Touch Pro cadTouch is a PRO CAD solution that completely reinvents on-site drawing, giving to professionals in various core fields like architecture, engineering, real estate, home design, and more, the power to measure, draw and view their work on-site.

This is the full version of cadTouch 5, a professional CAD 2D editor and 2D/3D viewer at your fingertips.

cadTouch is really easy to use and it's fast multitouch interface will give you the precision and flexibility that pen and paper fail to archive, finally you will have the perfect on-the-go companion for desktop software like AutoCAD™, SketchUp™ or Solidworks™ and every other DWG/DXF compatible app.

Get cadTouch 50% off it's US$20 price!

cadTouch requires no internet connection and no subscription.

cadTouch supports every DWG (up to AutoCAD™ 2013) entities for viewing and editing as it uses industry-proof input/output DWG importers, and you can draw new lines, polylines, rectangles, circles, arcs, points (also by xyz coords), hatches, texts, smart/angular dimensions, sketches, revision clouds, raster image, ruler, move, rotate, scale, trim, delete, mirror, offset, group, explode, grips, OSNAP, line/patterns type, alignments guides, objects library, preloaded library with 20+ blocks, customizable library, info tool to query length/perimeter/area, layers, black or white background and many more features.

cadTouch is a DWG/DXF drawings editor and viewer, you can open, share and save your work in DWG, PDF and PNG (Pro version only).

A screen size of at least 4.0" is recommended (stylus is not necessary, but is well supported by cadTouch).
Please remember to close other apps before running cadTouch (to free RAM).

cadTouch does not offer an active customer support channel at the moment. We apologize for the inconvenience. cadTouch este o soluție CAD PRO care reinventează complet desen pe site-ul, oferind profesioniștilor în diverse domenii de bază, cum ar fi arhitectura, inginerie, imobiliare, proiectare acasă, și mai mult, puterea de a măsura, desena și vizualiza munca lor la fața locului.

Aceasta este versiunea completă a cadTouch 5, un profesionist editor CAD 2D și ecranul de vizualizare 2D / 3D la vârful degetelor.

cadTouch este foarte ușor de utilizat și este rapid de interfață multitouch vă va oferi precizia și flexibilitatea pe care stilou și hârtie nu reușesc să arhiva, în cele din urmă va avea perfectă on-the-go însoțitorul pentru software-ul desktop cum ar fi AutoCAD ™, SketchUp ™ sau SolidWorks ™ și orice altă aplicație compatibilă DWG / DXF.

Ia-cadTouch 50% reducere este de 20 $ SUA preț!

cadTouch nu necesită o conexiune la internet și nici un abonament.

cadTouch sprijină fiecare DWG (până la AutoCAD ™ 2013) entități pentru vizualizare și editare ca foloseste de intrare / ieșire industrie dovada importatorilor DWG, și puteți desena noi linii, polilinii, dreptunghiuri, cercuri, arce, puncte (dar și de coords xyz) , hașuri, texte, dimensiuni inteligente / unghiulare, schițe, nori de revizuire, imagine raster, riglă, muta, roti, scara, tăiați, șterge, oglindă, offset, grup, exploda, mânere, OSNAP, linie / modele de tip, aliniamente ghiduri, obiecte de bibliotecă, biblioteca preîncărcate cu 20+ blocuri, biblioteca personalizabil, instrument de informații pentru a interoga lungime / perimetru / zonă, straturi, fundal negru sau alb și multe alte caracteristici.

cadTouch este un editor de desene DWG / DXF și vizualizator, puteți deschide, partaja și de a salva munca in DWG, PDF și PNG (numai versiunea Pro).

Se recomandă o dimensiune a ecranului de cel puțin 4.0" (stiloul nu este necesar, dar este bine susținută de cadTouch).
Vă rugăm să nu uitați să închideți alte aplicații înainte de a rula cadTouch (RAM liber).

cadTouch nu oferă un canal activ de asistență pentru clienți în acest moment. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create.

Screenshot CAD Touch Pro APK

 CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover CAD Touch Pro APK Cover
cadtouch is a pro cad solution that completely reinvents on site drawing giving to professionals in various core fields like architecture engineering real estate cadtouch is a pro cad solution that completely reinvents on site drawing giving to professionals in various core fields like architecture engineering real estate cadtouch is a pro cad solution that completely reinvents on site drawing giving to professionals in various core fields like architecture engineering real estate download apk cad touch pro 509 for android cadtouch is a pro cad solution that completely reinvents on site drawing giving to professionals in various core fields download cad touch pro 509 and all version history for android cad touch pro 509 apk for android comcadtouchandroidfull created by cadtouch software in productivity apps download cad touch pro and all apk mirror version history for android cad touch pro 509 apk download packagename comcadtouchandroidfull downloads updated may 17 2015 cadtouch is a pro cad solution that completely reinvents on site drawing giving to professionals in various core fields like architecture engineering posts tagged cad touch pro 509 apk cad touch pro v509 apk cadtouch is a pro cad solution that completely reinvents on site drawing4.5 stars based on 53931 reviews
website hit counter