Wednesday, February 21, 2018

 Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner)  APK Download

Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK

90 from - 12.660.350 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner)
Author: DU APPS STUDIO - BATTERY&BOOSTER
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 8 februarie 2018


Download Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK from DU APPS STUDIO - BATTERY&BOOSTER last update 8 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la feedback[@]duapps.com Politica de confidențialitate Flat 2, 19/F, Henan Building, 90-92 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong

Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) Trusted by 230 million users, DU Speed Booster & Cleaner can clean cache and junk file, boost your phone to make phone faster, making it the best cache cleaner, memory booster, DU Speed Booster & Cleaner Total keeps your Android device safe, clean, and fast to be always just like ”New”.

DU Speed Booster & Cleaner is the only all-in-one speed booster, trash cleaner and antivirus app that optimizes your background apps, memory space and junk(cache) files. While keeping your device safe from virus and trojan, that can secure your private data with the AppLock function.

DU Speed Booster(Antivirus & Junk Cleaner)Highlights:
► Phone Boost & Memory Boost - The best phone speed booster
Clean up memory (RAM) and optimize phone speed by removing redundant background tasks.
Stop stealthy running apps, Aims to speeding up your android device.
We also have phone booster shortcut, One-Tap Boost directly from your home screen makes it easy to optimize.

► Junk File Cleaner - Small yet powerful cleaner master, space saver
Free up space and improve the performance by intelligently scan the junk files.
Such as residual files, cache, temp files, obsolete apks and other big files.

► Security & Antivirus
Scan installed apps, memory card content, and new apps automatically.
DU Speed Booster & Antivirus latest protection technologies against viruses, adware, malware, trojan and more.

► Network Boost
One-tap comprehensively detects network status, including Wi-Fi security, download speed, upload speed, networking devices. Close background network-occupied applications, to ensure that the using apps is in a better network condition.

► CPU Cooler - Detect and clean apps that cause overheating
Continuous monitoring temperature changes, detects apps highly consuming CPU and starts a cooling progress, effectively reduce the phone temperature.By memory boost, it can cool down Android device as fast as possible.

► Apps Manager - Scan and clean redundant APK files
Smart Task Manager transfer apps, games or files, move to SD card easily without scrolling from one screen to another one! App Manager for moving internal storage apps to external SD card will give you a lot of free space on your tablet or smart phone.

► AppLock - Guarding your privacy is easier than ever
The fastest & safest applock for android in the world; Security tool, easy to reset password.
Prevent others from accessing your important private apps such as Facebook, Instagram, SMS, Gallery and so on.

► Smart Charge
Display charge status in real time, accurately estimating remaining charge time.
Display notifications on the screensaver to never miss friends' messages.

► DU Swipe
Help users quickly switch applications and system settings!

Find us online:
Facebook: http://facebook.com/duapps
Twitter: https://twitter.com/duapps

DU Speed Booster & Cleaner is right here to deal with all issues that slow down your Android device performance! DU speed Booster is here to help you to Clean and Speed Up android device, android system or in one touch optimize all files on your tablet or smartphone! It will help you master and optimize your background apps, memory space, junk (cache) files and battery power, as well as inspect apps permissions and secure your phone from viruses.

Help fight against deceptive ads
DU Group is dedicated to providing a safer mobile experience for our global users, so we’re committed to fighting against misleading downloads. We’ve found that some ads/redirected pages might be malicious promotion from unknown channels. If you come across one of these ads, you can help us to take them down. Please send us the link and screenshots of these ads at spam_report[@]duapps.com. We appreciate your kindly help.
Our app uses Accessibility services under certain condition to enable advanced functions and improve your experience. încredere de 230 de milioane de utilizatori, DU Speed ​​Booster & Cleaner poate curăța cache-ul și fișiere nedorite, stimula telefonul pentru a face telefonul mai repede, făcându-l cel mai bun curat cache, de rapel de memorie, DU Speed ​​Booster & Cleaner totală menține dispozitivul Android în condiții de siguranță , curat, și rapid pentru a fi mereu la fel ca „nou“.

DU Speed ​​Booster & Cleaner este singurul all-in-un singur rapel viteză, coș de gunoi mai curat și antivirus app care optimizează aplicațiile dvs. de fundal, spațiu de memorie și nedorite (cache) fișiere. În timp ce păstrarea dispozitivului în condiții de siguranță de la viruși și troieni, care pot securiza datele private cu funcția AppLock.

DU Speed ​​Booster (Antivirus & Junk Cleaner) Repere :
► Telefon Boost & Boost de memorie - Cel mai bun rapel de viteză telefon
Curățați memoria (RAM) și de a optimiza viteza de telefon prin eliminarea sarcinilor de fundal redundante.
Opriți aplicațiile invizibile de funcționare, are ca scop accelerarea dispozitivul Android.
Avem, de asemenea telefon de rapel de comenzi rapide, One-Tap Boost direct din ecranul de start face ușor pentru a optimiza.

► Junk Curățare fișiere - mic, dar puternic mai curat de master, protectorul de spațiu
Eliberați spațiu și de a îmbunătăți performanța de a scana inteligent fișierele nedorite.
Cum ar fi fișiere reziduale, cache, fișierele temporare, fișierele APK învechite și alte fișiere mari.

► Securitate și antivirus
Scanează aplicațiile instalate, conținutul de card de memorie, și aplicații noi în mod automat.
DU Speed ​​Booster & Antivirus cele mai noi tehnologii de protecție împotriva virușilor, adware, malware, troieni și multe altele.

► Rețea Boost
One-robinet detectează în mod cuprinzător starea rețelei, inclusiv securitatea Wi-Fi, viteza de download, viteza de încărcare, dispozitive de rețea. aplicații de rețea de fundal Închide-au ocupat, pentru a se asigura că utilizează aplicații este într-o stare mai bună rețea.

► CPU Cooler - Detectează și aplicații curate care cauzează supraîncălzirea
schimbările de temperatură de monitorizare continuă, detectează aplicații extrem de consumatoare de CPU și începe un progres de răcire, reduce în mod eficient impuls de telefon de memorie temperature.By, acesta poate răcească dispozitiv Android cât mai repede posibil.

► Aplicații manager - Scanare și redundante curat fișiere APK
Aplicațiile de transfer inteligent Manager activități, jocuri sau fișiere, trece la un card SD cu ușurință, fără a derula la un ecran la altul! Manager de aplicații pentru mutarea aplicațiilor de stocare internă pe un card SD extern vă va oferi o mulțime de spațiu liber pe tabletă sau telefon inteligent.

► AppLock - Păzește intimitatea este mai ușor ca niciodată
Cel mai rapid și mai sigur applock pentru Android în lume; instrument de securitate, ușor pentru a reseta parola.
Împiedicați alte persoane să acceseze aplicațiile private de importante, cum ar fi Facebook, Instagram, SMS-uri, Galeria și așa mai departe.

► inteligentă Încărcare
Afișează starea de încărcare în timp real, estimarea cu exactitate timpul de încărcare rămas.
Afișează notificări pe screensaver-ul să nu pierdeți mesaje prietenilor.

► DU Swipe
Ajutați utilizatorii să comuta rapid aplicațiile și setările de sistem!

Găsiți-ne on-line:
Facebook: http://facebook.com/duapps
Twitter: https://twitter.com/duapps

DU Speed ​​Booster & Cleaner este chiar aici să se ocupe de toate problemele care încetinesc performanța dispozitivului Android! DU Booster viteza este aici pentru a vă ajuta să curățați și să accelereze dispozitiv Android, sistem Android sau într-o singură atingere a optimiza toate fișierele de pe tabletă sau smartphone! Acesta vă va ajuta să stăpânească și să optimizați aplicațiile de fundal, spațiu de memorie, nedorită (cache) fișiere și energia bateriei, precum și inspecta aplicațiile permisiuni și sigure telefonul de viruși.

Ajutor lupta împotriva înșelătoare a anunțurilor
DU Grupul este dedicat pentru a oferi o experiență mobilă mai sigur pentru utilizatorii noștri la nivel global, așa că ne-am angajat să lupta împotriva download-uri înșelătoare. Am constatat că unele anunțuri / pagini ar putea fi redirecționați de promovare rău intenționat de canale necunoscute. Dacă întâlniți unul dintre aceste anunțuri, ne puteți ajuta să le ia în jos. Va rugam sa ne trimiteti link-ul și capturi de ecran a acestor anunțuri la spam_report[@]duapps.com. Vă mulțumim pentru ajutorul acordat cu amabilitate.
Aplicația noastră utilizează servicii de accesibilitate în anumite condiții, pentru a permite funcții avansate și de a îmbunătăți experiența.

Screenshot Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK

 Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK Cover Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK Cover Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK Cover Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK Cover Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK Cover Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK Cover Cache Cleaner-DU Speed Booster (booster & cleaner) APK Cover
4.5 stars based on 46474 reviews
website hit counter