Saturday, March 24, 2018

 Business Calendar 2  APK Download

Business Calendar 2 APK

92 from - 91.634 People

APPS and GAMES Download - Ip cam viewer pro 659 apk android revdl - A2z apk download apk mod apk android apps games - Arabic iptv account 6 months qhdtv with stable french - Google play - Shadow fight 2 apps on google play - Here are your 8 best free conference calling services - Icefilmsinfo globolister - Microsoft office productivity tools for home office - -
Title: Business Calendar 2
Author: Appgenix Software
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 martie 2018


Download Business Calendar 2 APK from Appgenix Software last update 14 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]businesscalendar.de Politica de confidențialitate Schönhauser Allee 48 10437 Berlin - Germany

Business Calendar 2 Business Calendar 2 is the successor of our award-winning calendar app.

Feature Overview:
▪ event planner and task management
▪ month, week and day view
▪ agenda with live search
▪ year view
▪ uses Android calendar sync which allows synchronization e.g. with Google Calendar and Exchange
▪ support for local calendars and tasks
▪ holidays calendar
▪ birthdays of your contacts
▪ voice input option
▪ advanced event reminders
▪ month, week, day, agenda, icon and tasks widget

Details:
▪ intuitive navigation with simple swipes between month, week and day
▪ choose between text and bars in month view
▪ quick glance on the event details in the popup directly from month view
▪ freely scroll- and zoomable multi-day view (1-14 days)
▪ quickly show and hide calendars with the favorite bar
▪ integrated task organizer which syncs with Google Tasks
▪ powerful voice input feature to quickly add events, tasks and birthdays without any typing
▪ customizable notifications with direct actions (e.g. snooze reminder, show map, write email to attendees)
▪ create meeting invites and handle meeting invitations easily
▪ support for conference call numbers with access codes
▪ heat map in year view (e.g. to find free days)
▪ easily add holidays for 58 countries and many regions
▪ dedicated birthday view
▪ optional ongoing notification with event countdown
▪ share your events and tasks
▪ flexible recurrences
▪ no ads

Customization:
▪ customizable calendar and event colors
▪ lots of settings to optimize the appearance and functionality of your widgets, events, tasks and reminders
▪ adapt different views (day, week, month, year, agenda, tasks) to your personal needs
▪ use pre-set widget themes or customize your widgets down to the very last detail.
▪ live preview for all calendar widgets

Emoticons:
▪ add one of over 600 emoticons to your event (Emoji artwork provided free by EmojiOne: http://emojione.com)

Get Help:
▪ build-in help system
▪ quickly search our knowledge base if any questions arise

Business Calendar 2 is free and offers you a lot of features in its basic version. Additionally, you can get even more user-friendly features by upgrading directly from within the app. Users of the old Business Calendar Pro can access the pro features of Business Calendar 2 for free as long as the old app is installed.

Additional Pro Features:
▪ integrated weather report in day view
▪ easily move and copy events using drag&drop in multi-day view
▪ event history, title & location auto-completion
▪ link contacts to your appointments
▪ easily create templates for new events
▪ delete, move or copy multiple events at once using multi-selection
▪ advanced options for reminders (e.g. repeating alarms and individual ringtones for different calendars)
▪ extended task features (e.g repeated tasks, subtasks and priorities)
▪ automatically create a to-do for missed calls
▪ 22 beautiful themes for the app (e.g. dark theme)
▪ more widget themes / advanced customization options for all widgets
▪ new widget "Day Pro" showing everything that matters in one view
▪ individually configurable font sizes
▪ import and export calendar data (.ics, .ical)

Business Calendar is developed by a small, dedicated team in Berlin. We’re completely self-sustained to ensure stable and steady development cycles for you. Please consider supporting us by upgrading our calendar app and get more professional features right from within the app.

Twitter: twitter.com/BizCalPro
Google+: https://plus.google.com/117444443206561101353

Join our BC 2 community and try out our beta versions with the latest new features earlier than others.
https://plus.google.com/u/0/communities/106183341365875020127 Calendar 2 este succesorul aplicației noastre calendar premiat.

Prezentare generală a funcției:
▪ managementul planificator de evenimente și sarcini
▪ luni, săptămâni și vizualizare zi
▪ ordinea de zi cu căutare directă
▪ vedere din an
▪ utilizează sincronizare calendar Android care permite sincronizarea de ex cu Google Calendar și schimb
▪ sprijin pentru calendare și sarcini locale
▪ Calendarul de vacanțe
▪ zilele de naștere ale persoanelor de contact
▪ opțiunea de intrare vocală
▪ memento-uri de evenimente avansate
▪ lună, săptămână, zi, ordinea de zi, pictograma și sarcinile widget

Detalii:
▪ navigare intuitivă cu glisări simple între o lună, o săptămână și o zi
▪ alege între text și bare având în vedere luna
▪ privire rapidă asupra detaliilor evenimentului din fereastra pop-up direct de vedere din luna
▪ liber scroll- și zoomable vedere mai multe zile (1-14 zile)
▪ arăta rapid și ascunde calendare cu bara de favorit
▪ organizator sarcină integrată, care se sincronizează cu Sarcini Google
▪ caracteristică puternic de intrare de voce pentru a adăuga rapid evenimente, sarcini și zile de naștere, fără nici o tastare
▪ notificări personalizate cu acțiuni directe (de exemplu, memento Amânați, arată hartă, scrie e-mail participanților)
▪ crearea și întâlnirea invitații de gestionare a invitațiilor de întâlnire cu ușurință
▪ sprijin pentru numerele de apel conferință cu coduri de acces
▪ harta de căldură în vedere an (de exemplu, pentru a găsi zile libere)
▪ adăugați cu ușurință pentru o vacanță de 58 de țări și multe regiuni
▪ vedere dedicat ziua de nastere
▪ notificare opțională în curs de desfășurare cu numărătoarea inversă pentru eveniment
▪ persoane evenimente și sarcinile
▪ recidive flexibile
▪ Nu există anunțuri

Personalizare:
▪ calendar personalizabil și evenimente culori
▪ o mulțime de setări pentru a optimiza aspectul și funcționalitatea widget-urile, evenimente, sarcini și memento-uri
▪ adapta diferite puncte de vedere (zi, săptămână, lună, an, ordinea de zi, sarcini) la nevoile personale
▪ utilizarea pre-set teme widget sau personaliza widget-urile dumneavoastră până la ultimul detaliu.
▪ previzualizare live pentru toate widget-urile din calendar

Emoticons:
▪ adaugă unul dintre cele peste 600 de emoticoane la evenimentul dvs. (opera de arta emoji furnizat gratuit de EmojiOne: http://emojione.com)

Get Help:
▪ sistem de ajutor build-in
▪ căuta rapid baza noastră de cunoștințe în cazul în care apar întrebări

Calendar 2 este gratuită și vă oferă o mulțime de caracteristici în versiunea sa de bază. În plus, puteți obține chiar mai multe caracteristici user-friendly prin actualizarea direct din cadrul aplicației. Utilizatorii vechi Calendar Pro poate accesa caracteristicile pro de afaceri Calendar 2 pentru gratuit, atâta timp cât aplicația este instalată vechi.

Caracteristici suplimentare Pro:
▪ integrat raport meteo în vederea zi
▪ muta cu ușurință și să copiați evenimente folosind drag & drop, având în vedere mai multe zile
▪ istoricul evenimentelor, titlul și locație completarea automată
▪ persoanele de contact se leagă de întâlnirile
▪ a crea cu ușurință șabloane pentru noi evenimente
▪ șterge, muta sau copia mai multe evenimente simultan, utilizând multi-selecție
▪ opțiuni avansate pentru memento-uri (de exemplu alarme repetitive și tonuri de apel individuale pentru diferite calendare)
▪ caracteristici extinse de sarcini (de exemplu sarcini repetate, subactivități și prioritățile)
▪ creează automat o facă și pentru apelurile pierdute
▪ 22 de teme frumoase pentru app (de exemplu, tema de culoare închisă)
▪ mai multe teme de widget / opțiuni avansate de personalizare pentru toate widget-uri
▪ widget nou „Ziua Pro“, care arată tot ceea ce contează într-o singură vizualizare
▪ dimensiuni de font configurabile individual
▪ datele din calendar de import și de export (.ics, .ical)

Calendar este dezvoltat de o echipă mică, dedicat la Berlin. Suntem complet auto-susținută pentru a asigura cicluri de dezvoltare stabile și constante pentru tine. Vă rugăm să ia în considerare că ne susține prin actualizarea aplicației noastre calendar și a obține mai multe caracteristici profesionale chiar din cadrul aplicației.

Twitter: twitter.com/BizCalPro
Google+: https://plus.google.com/117444443206561101353

Alăturați-vă comunității noastre BC 2 și încercați versiunile noastre beta cu cele mai recente caracteristici noi mai devreme decât altele.
https://plus.google.com/u/0/communities/106183341365875020127

Screenshot Business Calendar 2 APK

 Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover Business Calendar 2 APK Cover
ip cam viewer pro is productivity apps download ip cam viewer pro apk 659 for android from revdl with direct link download apk a2z apk mod apk xapk mod apps mod games android application free android app android apps android apk arabic iptv account 6 months qhdtv with stable french italian spanish turkish channels apk m3u mag linux ios supports enjoy millions of the latest android apps games music movies tv books magazines more anytime anywhere across your devices the sequel to the famous facebook smash hit with 40 million users shadow fight 2 is a nail biting mix of rpg and classical fighting this game lets you we review 8 best free conference calling services for you to help you decide the best conference calling service you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site from desktop to web for macs and pcs office delivers the tools to get work done view product information or sign in to office 3654.5 stars based on 87798 reviews
website hit counter