Saturday, February 24, 2018

 BringGo USA & CAN  APK Download

BringGo USA & CAN APK

54 from - 745 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: BringGo USA & CAN
Author: EnGIS Technologies, Inc.
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 ianuarie 2018


Download BringGo USA & CAN APK from EnGIS Technologies, Inc. last update 14 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]engistech.com Politica de confidențialitate 501~505, FORHU, 58, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, Korea

BringGo USA & CAN BringGo includes 30 days of access to Premium Navigation. After 30 days, you can opt for a Premium Navigation in-app purchase.
_____
CUSTOMER SUPPORT
We're here to help! If you have any issue with BringGo, please send an inquiry to our friendly support team.
http://bringgo.com/customer/customer03.php
_____
BringGo USA & CAN is a premium turn-by-turn navigation app for your smartphone. It is full of useful navigation features such as Text-To-Speech voice guidance, Lane Guidance, Signpost Display, Speed Limits, millions of onboard POIs and much more. Maps are stored on the smartphone for offline use.
_____
COMPATIBLE DEVICES

The BringGo app has not been tested with all Android devices. In order to use BringGo with your infotainment unit, please check the compatibility list before making a purchase. The list of compatible devices is available on www.bringgo.com

3.5 GB of internal memory available is recommended prior to beginning the app download. Ideally, your phone should have 16 GB of total internal memory in order to use BringGo as well as other apps and services on your phone.

If you wish to reduce the amount of memory required, you may elect to individually download maps for the States/Provinces relevant to you through the map manager on the app.
_____
PREMIUM NAVIGATION FEATURES
• Turn-by-turn voice directions
• Find Places: millions of onboard POIs plus Internet Search
• Stunning 3D landmarks
• Lane Guidance to show you the correct lane to be in
• Realistic Signpost Display
• Map data from HERE (NAVTEQ) onboard
• Text-To-Speech voice guidance (speaks street names)
• Auto re-routing
• Multiple routing options; faster, shorter, ECO
• Search by Address, Point on Map, ZIP and more
• POI Search
• Save and edit favorites
• Recent destinations
• Auto zooming (at intersection & on speed)
• Route Planning
• Route summary for trip information
• Speed Limit warning
• Current Location information
_____
MAP COVERAGE
United States, Canada, Puerto Rico, and Hawaii.
_____
IN-APP PURCHASES
1. Premium Navigation with Traffic (USD 49.99)*
Lifetime use of the navigation app and access to software updates. Real Time Traffic Information service is provided for three years. Please note that map updates are not available with this in-app purchase option.

2. Premium Navigation with Traffic and Map Updates (USD 59.99)*
Lifetime use of the navigation app and access to software updates. Real Time Traffic Information service is provided for three years. Annual map updates are available in years 2 and 3.

*Please refer to the IN APP PURCHASES section to view prices in local currency.
____
COMPATIBLE VEHICLES
The BringGo app is compatible with 2013 or later Chevrolet Spark, 2013 or later Chevrolet Sonic, and Chevrolet Trax (Canada only) vehicles equipped with the available MyLink radio. When your compatible smartphone is paired to a properly equipped compatible vehicle, the BringGo navigation screen will display on a color screen that is part of the vehicle's MyLink radio. If you purchased a compatible vehicle before this functionality is available, your vehicle will require a no-charge MyLink radio software update at your Chevrolet dealer to support in-vehicle use of the BringGo app. For more details about this exciting vehicle app integration or launch timing, please contact your dealer or call 1-855-4- Support.
___
GPS USAGE
Please note that continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

* If you cannot hear the navigation guidance prompts from BringGo, or the volume of the navigation guidance prompts is too low, please see ‘Troubleshooting’ on www.bringgo.com BringGo include 30 de zile de acces la Premium Navigation. După 30 de zile, puteți opta pentru o Premium Navigare cumpărare în aplicație.
_____
RELAȚII CLIENȚI
Suntem aici pentru a va ajuta! Dacă aveți orice problemă cu BringGo, vă rugăm să trimiteți o cerere la echipa noastră de suport prietenos.
http://bringgo.com/customer/customer03.php
_____
BringGo USA & CAN este o aplicatie premium turn-by-turn de navigare pentru telefonul smartphone. Este plin de caracteristici de navigare utile, cum ar fi de orientare Text-To-Speech voce, Lane Orientare, Signpost Display, limitele de viteză, milioane de POI-uri la bord și multe altele. Hărți sunt stocate pe telefonul inteligent pentru utilizare offline.
_____
DISPOZITIVE COMPATIBILE
Aplicația BringGo nu a fost testat cu toate dispozitivele Android. Pentru a putea utiliza BringGo cu unitatea dvs. de știri și divertisment, vă rugăm să verificați lista de compatibilitate înainte de a face o achiziție. Lista de dispozitive compatibile este disponibilă pe www.bringgo.com

3.5 GB de memorie internă disponibilă este recomandată înainte de a începe descărcarea aplicației. În mod ideal, telefonul ar trebui să aibă 16 GB de memorie internă totală, în scopul de a utiliza BringGo precum și alte aplicații și servicii pe telefon.

În cazul în care doriți pentru a reduce cantitatea de memorie necesară, puteți alege să descărcați în mod individual hărți pentru statele / Provinciile relevante pentru dvs. prin intermediul managerului de hartă pe app.
_____
CARACTERISTICI PREMIUM NAVIGATIE
• Turn-by-turn de ghidare vocale
• Găsiți locații: milioane de POI-uri la bord, plus de căutare pe Internet
• repere 3D uimitoare
• Lane Orientare pentru a vă arăta banda corectă pentru a fi în
• Signpost de afișare realiste
• Date cartografice de aici (NAVTEQ) la bord
• Text-To-Speech îndrumare vocală (vorbește nume de străzi)
• Auto redirecționarea
• Opțiuni de rutare multiple; mai rapid, mai scurt, ECO
• Căutare după adresă, Punct pe hartă, ZIP și multe altele
• POI Căutare
• Memorarea și editarea favorite
• destinații recente
• zoom-ului Auto (la intersecția & la viteză)
• Planificare rută
• Rezumatul traseului pentru informațiile de călătorie
• Avertizare Limită de viteză
• Informații curente Localizare
_____
ACOPERIRE MAP
Statele Unite ale Americii, Canada, Puerto Rico și Hawaii.
_____
ACHIZIȚII IN-APP
1. Premium Navigare cu trafic (USD 49.99) *
Consumul pe parcursul vieții aplicației de navigare și acces la actualizări software. Timp real, Serviciul Informații din trafic este asigurat timp de trei ani. Vă rugăm să rețineți că actualizări ale hărților nu sunt disponibile cu această opțiune de cumpărare în aplicație.

2. Premium Navigare cu trafic și Harta Actualizări (USD 59,99) *
Consumul pe parcursul vieții aplicației de navigare și acces la actualizări software. Timp real, Serviciul Informații din trafic este asigurat timp de trei ani. actualizări anuale hartă sunt disponibile în anii 2 și 3.

* Vă rugăm să consultați secțiunea ACHIZIȚII IN APP pentru a vedea prețurile în moneda locală.
____
VEHICULE COMPATIBILE
Aplicația BringGo este compatibilă cu 2013 sau mai târziu, Chevrolet Spark, 2013 sau mai târziu, Chevrolet Sonic, și Chevrolet Trax (numai Canada) vehicule echipate cu radio MyLink disponibile. Atunci când telefonul smartphone compatibil este asociat cu un vehicul compatibil echipat corespunzător, ecranul de navigare BringGo se va afișa pe un ecran color, care face parte din radio, MyLink vehiculului. Dacă ați achiziționat un vehicul compatibil înainte de această opțiune este disponibilă, autovehiculul va necesita o fără taxă de actualizare de software de radio MyLink la dealerul Chevrolet pentru a sprijini utilizarea în vehicul a aplicației BringGo. Pentru mai multe detalii despre această integrare app vehicul sau pentru a lansa calendarul excitant, vă rugăm să contactați distribuitorul sau apelați 1-855-4- Support.
___
MOD DE UTILIZARE GPS
Vă rugăm să rețineți că utilizarea în continuare a GPS care rulează în fundal poate reduce dramatic de viață a bateriei.

* În cazul în care nu se poate auzi de navigare de orientare de la solicitările BringGo, sau volumul de orientare de navigare solicită este prea mică, vă rugăm să consultați "Depanare" pe www.bringgo.com

Screenshot BringGo USA & CAN APK

 BringGo USA & CAN APK Cover BringGo USA & CAN APK Cover BringGo USA & CAN APK Cover BringGo USA & CAN APK Cover BringGo USA & CAN APK Cover BringGo USA & CAN APK Cover
4.5 stars based on 67842 reviews
website hit counter