Saturday, February 24, 2018

 Breastfeeding - Baby Tracker App  APK Download

Breastfeeding - Baby Tracker App APK

90 from - 6.136 People

APPS and GAMES Download - Mcleodgaming - 10 things not to say to your kids the kid counselorr - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Juja italia - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Evernote premium 717 - Volcanoes and volcanology geology - Nz herald homepage new zealands latest news business - -
Title: Breastfeeding - Baby Tracker App
Author: Matthias Droste
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 17 decembrie 2017


Download Breastfeeding - Baby Tracker App APK from Matthias Droste last update 17 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la stillen[@]matthiasdroste.com Politica de confidențialitate Föhrenweg 4a 85748 Garching Deutschland

Breastfeeding - Baby Tracker App Baby tracker app: Record and log breastfeeding times, complementary feedings, sleeps, crying, weight, length/height and head circumference of your baby as well as your pumping times or even self-defined events.
No ads!
Diary and graphs to gain insights on how your baby develops over time.
Widgets for the lock screen, status bar and desktop are included for maximum convenience!
Nightmode with a configurable dark screen setup - you don't want to disturb anybody during nightly baby nursing.


Breastfeeding tracker (free)
- Record when and on which side the baby is nursed. Simple and intuitive.
- Subsequent baby feedings can be joined into one meal.
- Graphical analysis of the logged daily breastfeeding times and meals.
- Displays your typical breastfeeding times: When does your baby typically get hungry?
- The app supports multiple time frames for analysing the logged events: today, 24 hours, 3 days, 1 week, 1 month, all.
- Diary view gives you an overview of all logged events. You can always drill down to single events.
- Export the recorded data from the app to a csv
- Export the graph to png-images
- Import existing data from a csv file into the baby tracker app.
- Widgets including start, pause and stop buttons (two sizes, small and big). Therefore no need to even open the app to log a baby nursing!
- No ads! This app will always be free of ads. We don't want you to get annoyed by stupid advertisements popping open, just because you've hit the wrong button while holding your hungry baby.


While the free application started with the focus of being a logger for breastfeeding, over time you might want to use it as a real baby tracker to log all kind of different events:


Pumping tracker (add-on)
- If you express milk you can also record and analyze pumping (time and quantity).
- Add comments to each record.
- Widget including start and stop buttons.
- The analysis graphs and diary keep a log of the pumping just like for any other baby nursing event.Feeding tracker (add-on)
- Record and analyze complementary food or baby bottles.
- Breast feedings and complementary food can be joined into one meal.
- Minimized typing by self-learning and expandable food database.
- The analytic graphs and diary keep a log of the feedings just like for any other baby nursing event.
- You can add comments to each meal. That way you can document e.g. nursing positions.
- Widget including feeding button.


Sleeping tracker (add-on)
- Record when your baby is sleeping or crying.
- Widget "Sleeping" including start, pause, and stop buttons (two sizes, small and big)
- The analytic graphs and diary keep a log of naps and wails just like for any other baby nursing event.


Events tracker (add-on)
- Record predefined events (bath, temperature, diapers,....)
- You can also define and track your own events
- You can add reminders to each event
- Widget "Events" (resizeable)
- Events are also integrated into the diary and graphs - like the standard baby nursing .


Measurement tracker (add-on)
- Record weight, length/height and head circumference of your baby
- Graphical analysis of weight, length/height and head circumference with percentile charts (WHO Standards)


Profiles (add-on)
- Allows you to add and track the nursing of several children e.g. for twins or to compare your baby to its older sibling.


In case of problems please write me a mail, I'm happy to help!
Any feedback and also wishes and ideas for new features are highly appreciated! app pentru copii tracker:. Ori de alăptare pentru a înregistra și log, hrăniri complementare, doarme, plangand, greutate, lungime / înălțime și circumferința capului copilului dumneavoastră precum și timpii de pompare sau chiar evenimente de auto-definite
Nici un anunț!
Jurnal și graficele pentru a obține perspective cu privire la modul în care copilul dumneavoastră se dezvoltă în timp.
Widgeturi pentru ecranul de blocare, bara de stare și desktop sunt incluse pentru confort maxim!
nocturn cu un ecran de configurare întuneric configurabil - nu doriți să deranjeze pe nimeni în timpul care alăptează copii de noapte.


Alaptarea tracker (gratuit)
- Înregistrarea când și pe care parte este alăptat copilul. Simplă și intuitivă.
- Alaptari pentru copii ulterioare pot fi unite într-o singură masă.
- Analiza grafică a timpilor de alăptare zilnice înregistrate și mese.
- Afișează timpii de alăptare tipice: Când copilul tau de obicei se face foame?
- Aplicația suportă mai multe cadre de timp pentru analiza evenimentelor înregistrate: astăzi, 24 ore, 3 zile, 1 săptămână, 1 lună, toate.
- Vizualizare Jurnal vă oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor evenimentelor înregistrate. Puteți detalia întotdeauna în jos la evenimente unice.
- Exportul datelor înregistrate din aplicația la un csv
- Export grafic pentru a PNG-imagini
- Import date existente dintr-un fișier csv în aplicația pentru copii tracker.
- Widget-uri, inclusiv pornire, pauză și oprire butoane (două dimensiuni, mici și mari). Prin urmare, nu este nevoie să deschidă chiar aplicația pentru a vă conecta un copil care alăptează!
- Nu există anunțuri Această aplicație va fi întotdeauna liber de anunțuri!. Noi nu vrem să te deranjat de reclame stupide popping deschise, tocmai pentru că v-ați lovit pe butonul greșit în timp ce țineți copilul foame.


În timp ce aplicația gratuită a început cu accentul de a fi un înregistrator pentru alăptare, în timp, s-ar putea dori să-l utilizați ca un tracker copil real pentru a vă conecta tot felul de evenimente diferite:


Pomparea tracker (add-on)
- Dacă vă exprima lapte, de asemenea, vă puteți înregistra și analiza de pompare (timp și cantitatea).
- Adăugați comentarii la fiecare înregistrare.
- Widget inclusiv pornire și oprire butoane.
- Graficele de analiză și jurnal păstrează un jurnal de pompare la fel ca pentru orice alt eveniment copil care alăptează.Alimentare tracker (add-on)
- Înregistrarea și analiza sticle de alimente sau pentru copii complementare.
- Hraniri de sân și de alimente complementare pot fi unite într-o singură masă.
- Tipizarea minimizate prin auto-învățare și baze de date alimentară extensibilă.
- Graficele analitice și jurnal păstrează un jurnal al meselor la fel ca pentru orice alt eveniment copil care alăptează.
- Puteți adăuga comentarii la fiecare masă. În acest fel puteți documenta de ex posturi care alăptează.
- Widget inclusiv butonul de alimentare.


Dormit tracker (add-on)
- Înregistrarea atunci când copilul doarme sau plange.
- Widget "Sleeping", inclusiv de pornire, pauză, și oprire butoane (două dimensiuni, mici și mari)
- Graficele analitice și jurnal păstrează un jurnal al PNA-urilor și bocește la fel ca pentru orice alt eveniment copil care alăptează.


Evenimente tracker (add-on)
- Înregistrați evenimente predefinite (baie, temperatura, scutece, ....)
- De asemenea, puteți defini și urmări propriile evenimente
- Puteți adăuga memento-uri pentru fiecare eveniment
- Widget "Evenimente" (resizeable)
- Evenimentele sunt de asemenea integrate în jurnalul și graficele - ca standard de asistență medicală pentru copii.


Masurare tracker (add-on)
- Greutate record, lungime / înălțime și circumferința capului copilului dumneavoastră
- Analiza grafică a greutății, lungime / înălțime și circumferința capului cu diagrame percentile (standardele OMS)


Profiluri (add-on)
- Vă permite să adăugați și să urmăriți îngrijirea mai multor copii de ex pentru gemeni sau pentru a compara copilul tau la fratele sau mai mare.


In caz de probleme vă rugăm să-mi scrie un e-mail, sunt fericit pentru a va ajuta!
Orice feedback și dorește de asemenea și idei pentru noi caracteristici sunt foarte apreciate!

Screenshot Breastfeeding - Baby Tracker App APK

 Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover Breastfeeding - Baby Tracker App APK Cover
the steam lunar new year sale is upon us save 35 on yeah jam fury u me everybody throughout the duration of the sale dont miss it httpstoresteampowered when i think about all of the phrases anecdotes and sayings about the power of the spoken word i am reminded of how i changed my way of communicating with children sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style evernote kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale latest breaking news articles photos video blogs reviews analysis opinion and reader comment from new zealand and around the world nz herald4.5 stars based on 9436 reviews
website hit counter