Saturday, March 24, 2018

 Brain Waves - Binaural Beats  APK Download

Brain Waves - Binaural Beats APK

88 from - 4.844 People

APPS and GAMES Download - Brain waves binaural beats apk v51 apkask - Brain waves binaural beats apk download latest version 4 - Download brain waves binaural beats 40 apk - Brain waves binaural beats 51 apk download - Binaural beats brain waves apk download free medical - Brain waves binaural beats apk download apkpureco - - - -
Title: Brain Waves - Binaural Beats
Author: MynioTech Apps
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 24 februarie 2018


Download Brain Waves - Binaural Beats APK from MynioTech Apps last update 24 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]myniotech.com Politica de confidențialitate E 244 - Sala 01, Rua Uruguai, Centro Zip Code: 89801-570 Chapecó, Santa Catarina, Brazil

Brain Waves - Binaural Beats With this app you can easily generate pure waves that will stimulate your concentration, meditation or relaxation.


Very Important
• Use headphones for a better sound experience

• Don't use this app while driving or operating heavy machinery.

• Take care of your hearing, is not necessary to hear these sounds at high volume.

You can generate and save your own frequencies using two independent oscillators, controlled by two horizontal bars or the buttons "Set L and Set R", which allow you to enter the exact amount you want.

Use values with two decimal points (eg 125.65), or choose one of the built in presets.
The sounds are produced in real time, they are not pre-recorded sounds. This enables to play them without interruption.
The pure sine-wave sounds are processed in real time natively by your mobile device with Pure Data (libpd).

How it works
Binaural beats, or binaural tones, are auditory processing artifacts, or apparent sounds, caused by specific physical stimuli.
This effect was discovered in 1839 by Heinrich Wilhelm Dove and earned greater public awareness in the late 20th century based on claims coming from the alternative medicine community that binaural beats could help induce relaxation, meditation, creativity and other desirable mental states.

The effect on the brainwaves depends on the difference in frequencies of each tone: for example, if 300 Hz was played in one ear and 310 in the other, then the binaural beat would have a frequency of 10 Hz.

To experience the binaural beats perception, it is best to listen to this file with headphones on moderate to weak volume – the sound should be easily heard, but not loud. Note that the sound appears to pulsate only when heard through both earphones.
For more info visit: https://en.wikipedia.org/wiki/Binaural_beats

Important

For best results please use headphones.
Take care of your hearing, is not necessary to hear these sounds at high volume.
The vertical bar controls the volume, but it is independent of your device's volume, so if there is no sound or it's too high, also set your device's volume to balance the sound.

Manage Presets

You can save a preset directly from the main screen by clicking on the button "save" , the current values are loaded automatically to the next screen.
Then just type a name and click Save.

To load a preset, click on Presets in the main screen and then choose a preset by clicking on its name.

To delete a preset simply click on the trashcan button.

Running in background
To let the app running in the background, just press the "Home" button on your device.
If you press the \"Back\" button the app will close.

Timer
Just type a value in minutes. The app will shutdown automatically when the time ends.

Wave Types

Theta
Meditation
Intuition
Memory


Delta
Healing
Sleep
Detached Awareness


Alpha
Relaxation
Visualization
Creativity

Theta
Meditation
Intuition
Memory


Gamma
Inspiration
Higher Learning
Focus

Beta
Alertness
Concentration
Cognition


Main features:
- Meditation helper;
- Concentration to study;
- Relaxing Sounds;
- Help to fall asleep;
- Noise Block;
- Anti-stress;
- It will provide continuous sounds, generate binaural beats in real time, no loops;
- Works in background, just press the "Home" button or use in app shortcut; Cu această aplicație puteți genera cu ușurință valuri pure, care va stimula capacitatea de concentrare, meditatie sau de relaxare.


Foarte important
• Utilizați căști pentru o experiență mai bună a sunetului

• Nu utilizați această aplicație în timp ce conduceți sau folosirea utilajelor grele.

• Ai grijă de auzul, nu este necesar să auzi aceste sunete la volum mare.

Puteți genera și de a salva propriile frecvențe cu ajutorul a două oscilatoare independente, controlate de două bare orizontale sau butoanele „Set L și Set R“, care vă permit să introduceți suma exactă pe care doriți.

Utilizați valori cu două zecimale (de exemplu 125.65) sau alegeți una dintre construit în presetări.
Sunetele sunt produse în timp real, acestea nu sunt sunete pre-înregistrate. Acest lucru permite să le joace fără întrerupere.
Cele mai pure sunete cu undă sinusoidală sunt procesate în timp real de către nativ dispozitivul mobil cu date Pure (libpd).

Cum funcționează
bătăile binaurale sau tonuri binaurale, sunt artefacte auditive de procesare, sau sunete aparente, cauzate de stimuli fizici specifici.
Acest efect a fost descoperit în 1839 de către Heinrich Wilhelm Dove și a câștigat o mai mare sensibilizare a opiniei publice în secolul al 20-lea, pe baza declarațiilor care provin din comunitatea medicina alternativa care bătăile binaurale ar putea ajuta induce relaxare, meditație, creativitate și alte stări mentale dorite.

Efectul asupra brainwaves depinde de diferența de frecvențe ale fiecărui ton: de exemplu, dacă 300 Hz a jucat într-o ureche și 310 în cealaltă, atunci bătăile binaurale ar avea o frecvență de 10 Hz.

Pentru a experimenta percepția bătăile binaurale, cel mai bine este de a asculta acest fișier cu căști pe moderată până la volum slab - sunetul ar trebui să fie ușor de auzit, dar nu cu voce tare. Rețineți că sunetul pare să pulseze doar atunci când a auzit prin ambele căști.
Pentru mai multe informații vizitați: https://en.wikipedia.org/wiki/Binaural_beats

Important

Pentru rezultate optime, vă rugăm să folosiți căști.
Ai grija de auzul, nu este necesar să auzi aceste sunete la volum ridicat.
Bara verticală controlează volumul, dar este independent de volumul dispozitivului, astfel încât în ​​cazul în care nu există nici un sunet sau este prea mare, de asemenea, seta volumul dispozitivului pentru a echilibra sunetul.

Manage Presets

Puteți salva o presetare direct din ecranul principal, făcând clic pe butonul „Salvați“, valorile curente sunt încărcate automat la ecranul următor.
Apoi, tastați doar un nume și faceți clic pe Salvare.

Pentru a încărca o presetare, faceți clic pe Presetări în ecranul principal și apoi alegeți o presetare, făcând clic pe numele său.

Pentru a șterge o presetare, pur și simplu faceți clic pe butonul coș de gunoi.

Rularea în fundal
Pentru a lăsa aplicația care rulează în fundal, trebuie doar să apăsați pe butonul „Home“ de pe aparat.
Dacă apăsați \ „Back \“ buton aplicația se va închide.

Temporizator
Trebuie doar să tastați o valoare în câteva minute. Aplicația se va opri automat atunci când se termină timpul.

Tipuri Wave

Theta
Meditaţie
Intuiţie
Memorie


Delta
cicatrizare
Dormi
conştientizare Detașat


Alpha
Relaxare
Vizualizare
Creativitate

Theta
Meditaţie
Intuiţie
Memorie


Gamma
Inspirație
Higher Learning
concentra

Beta
Vigilenţă
Concentraţie
cunoaștere


Caracteristici principale :
- ajutor Meditație;
- Concentrarea pentru a studia;
- Relaxare Sunete;
- Ajutor pentru a adormi;
- Bloc de zgomot;
- Anti stres;
- Se va oferi sunete continue, de a genera bătăi binaurale în timp real, fără bucle;
- Lucrări în fundal, trebuie doar să apăsați pe butonul „Home“ sau utilizarea în aplicații de comenzi rapide;

Screenshot Brain Waves - Binaural Beats APK

 Brain Waves - Binaural Beats APK Cover Brain Waves - Binaural Beats APK Cover Brain Waves - Binaural Beats APK Cover Brain Waves - Binaural Beats APK Cover
disclaimer brain waves binaural beats is the property and trademark from all rights reserved by click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page please note that we provide original and pure apk file and provide faster download speed than brain waves binaural beats apk mirrors such as zippyshare userscloud mega sendspace mediafire rapidgator uploaded versions of this app apk available with us 40 33 32 you could also download apk of brain waves binaural beats and run it using android emulators such as big nox app player bluestacks and koplayer with this app you can easily generate pure waves that will stimulate your concentration meditation or relaxation very important o use headphones for a better sound experience o dont use this app while driving or operating heavy machineryo take care of your hearing is brain waves binaural beats 51 apk for android netluizmellobrainwaves created by myniotech apps in health fitness apps download binaural beats brain waves apk 40 and all version history for android binaural beat waves meditation with relaxation sounds of nature alpha delta binaural beats or binaural tones are auditory processing artifacts or apparent sounds caused by specific physical stimuli this effect was discovered in 1839 by heinrich wilhelm dove and earned greater public awareness in the late 20th century based on claims coming from the alternative medicine community that binaural beats could help induce relaxation meditation creativity and other desirable mental states4.5 stars based on 19561 reviews
website hit counter