Monday, February 19, 2018

 Boat Browser for Android  APK Download

Boat Browser for Android APK

82 from - 95.422 People

APPS and GAMES Download - How to guides technology web resources softstribe - Icefilmsinfo globolister - Weekend poll what browser do you use on your phone - Pushbullet introduces portal a new app android police - How to install kodi v174 krypton for android tv box - Do not install these 10 popular android apps - 4shared free file sharing and storage - Lenovo tablet lenovo android tablets whirlpool forums - Keep calm and factory data reset - Mk808 android 42 tv box rk3066 mini pc stick support
Title: Boat Browser for Android
Author: Digital Life International
Latest Version: 2.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 29 noiembrie 2016


Download Boat Browser for Android APK from Digital Life International last update 29 noiembrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la boatbrowser[@]gmail.com Politica de confidențialitate

Boat Browser for Android Boat Browser is a fast, smart and cool Mobile Browser; that brings an amazing Premium web experience. It is fully customizable, and you can easily change the button's locations as you choose and you can install your favorite add-ons to make your browser even more powerful!
What’s special?
1. More Customizable
We have optimized the default features listed in the (Side) Toolbar. And you can customize the features as you like: re-arrange, add and remove buttons, just by dragging the corresponding icon.
In addition to the toolbar customization, you can also personalize the background color and the action of the Volume Keys. You can set the Volume Key's action to switch tabs, scroll up/down the page or zoom into the page.
2. Personalized Themes
Bored with the default theme? Can't be satisfied just changing the theme’s color? No Problem! Boat Browser’s got you covered!
Boat Browser’s team will supply you more and more cool themes and styles, to make your browser completely personalized!
3. Add-ons
An Add-on is the unlimited expansion of your browser. Customize your browser by installing Boat Add-on’s that will enhance your browsing experience. These features can be easily found in the Side Toolbar, after installation.
We will continue to develop a variety of popular and fashionable add-ons. Keep your browser up to date!
4. Powerful Bookmarks Management
Bookmarks Manager supports new folder, drag and drop, batch delete, import, export and Sync with stock browser bookmarks!
5. Side Toolbar
You can reach the toolbar by swiping the right side of the screen. And, if you don’t like it, just change the settings in setting menu. We hope it will bring you a new quicker, smarter browsing experience from now on!
6. Speed dial
Add your favorite websites into the speed dial menu and keep them handy :). Folder for speed dials is supported (Pro feature)
7. Floating tab
This feature supports multi-windows as PC does. You may float multiple tabs on any app.

Boat Browser also supplies some very useful features like,
- Video & Flash Video Support… (In Android 4.4 plus flash doesn't work on some devices)
- Voice Command and Voice Search…
- Support App to SD function…
- Support Cache to SD function…
- Easy file Downloading
- User Agent Switching that allows you to view websites/web pages, in many formats!
- Multi-touch Pinch to Zoom support
- Super easy copy/paste

The add-ons can be easily found by searching the key worlds below, in Google Play:
1. Boat FB Add-on
2. Boat Password Manager Add-on
3. Boat URL Shortener Add-on
4. Boat Web2PDF Add-on
5. Boat Tab History Add-on
6. Boat Show IP Add-on

Also, there are some features which need purchase license key to unlock, including:
1. Removes the banner Ads in the bookmark page and the interstitial Ads when exit browser.
2. Supports the ability to delete ALL speed dial icons, including the preset icons.

Please download license key apk file from Google play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boatbrowser.license.key

About Ads:
In this free version, users may see two kinds of Ads:
1. Banner ads in some pages, such as bookmark page.
2. Interstitial ads when users exit the browser.
3. Native ads in home page, etc.

This is a Browser for you! If you have any problems with it, please let us know. We are committed to providing you with the best Browser available!

Our Email: boatbrowser[@]gmail.com
Find out more about us via:
Twitter - http://twitter.com/BoatBrowser
Facebook - http://www.facebook.com/boatmobile
Website - http://www.boatmob.com/
Google plus - http://goo.gl/um2r08 Barca Browser este un rapid, inteligent și se răcește browser-ul mobil; care aduce o experiență uimitoare web Premium. Acesta este complet personalizabil, și puteți schimba cu ușurință locațiile butonul ca să alegeți și vă puteți instala preferate dvs. suplimente pentru a face browser-ul dvs., chiar mai puternic!
Ce este special?
1. Mai personalizate
Am optimizat caracteristicile implicite listate în (Side) Bara de instrumente. Și puteți personaliza caracteristicile ce vă place: re-aranja, adăuga și elimina butoane, doar prin glisarea pictograma corespunzătoare.
În plus față de personalizare bara de instrumente, puteți personaliza, de asemenea, culoarea de fundal și acțiunea din tastele de volum. Puteți seta o acțiune pe tasta Volum pentru a comuta file, parcurgeți în sus / jos a paginii sau zoom în pagină.
2. Teme personalizate
Plictisit cu tema implicită? Nu poate fi satisfăcută doar schimbarea culorii temei? Nici O Problema! Boat Browser lui te-a acoperit!
Echipa barca Browser vă va furniza mai multe și mai rece teme și stiluri, pentru a face browser-ul complet personalizat!
3. Se adaugă suplimente
Un add-on este extinderea nelimitată a browser-ului. Personaliza browser-ul de instalarea barca Add-on care va îmbunătăți experiența de navigare. Aceste caracteristici pot fi ușor de găsit în bara de instrumente Side, după instalare.
Vom continua să dezvolte o varietate de suplimente populare și la modă. Ține browser-ul până la data!
Managementul 4. Marcaje puternice
Marcaje Manager suportă nou dosar, drag and drop, lot șterge, import, export și sincronizare cu marcaje browser stoc!
Bara de instrumente 5. Side
Puteți ajunge la bara de instrumente trecând partea dreapta a ecranului. Și, dacă nu-ți place, schimba doar setările din meniul de setare. Sperăm că vă va aduce o experiență nouă de navigare mai rapidă inteligent de acum!
Dial 6. Speed
Adauga site-urile dvs. preferate în meniul de apelare rapidă și păstrați-le la îndemână :). Dosar pentru apelări rapide este suportată (Pro facilitate)
7. tab plutitoare
Această caracteristică suportă multi-ferestre ca o face PC. Ați putea pluti mai multe file de pe orice aplicație.

Barca Browser, de asemenea, furnizează unele caracteristici foarte utile ca,
- Suport Video & Flash Video ... (În Android 4.4 plus bliț nu funcționează pe unele dispozitive)
- Comandă vocală și Voice Search ...
- Suport App pentru funcția SD ...
- Suport Cache să funcționeze SD ...
- Descărcarea fișierului Easy
- Agent de utilizare Comutarea care vă permite să vizualizați site-uri / pagini web, în ​​mai multe formate!
- Multi-touch Pinch pentru zoom suport
- Copie Super ușor / paste

Add-on-uri pot fi ușor de găsit prin căutarea lumilor cheie de mai jos, în Google Redare:
1. Barca FB Add-on
2. Barca Password Manager Add-on
3. Barca URL Shortener Add-on
4. Barca Web2PDF Add-on
5. Excursie Tab Istorie Add-on
6. Boat Show IP Add-on

De asemenea, există câteva caracteristici care trebuie cheie de licență de achiziție pentru a debloca, inclusiv:
1. Îndepărtează bannere in pagina marcaj și Anunțuri interstițiale când Ieșire din browser.
2. sprijină capacitatea de a șterge toate pictogramele de apelare rapidă, inclusiv icoane presetate.

Vă rugăm să descărcați cheie de licență fișier apk din joc Google
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boatbrowser.license.key

Despre Anunțuri:
În această versiune gratuită, utilizatorii pot vedea două tipuri de publicitate:
1. anunțuri banner în unele pagini, cum ar fi pagina de marcaj.
2. anunturi interstițiale atunci când utilizatorii ieși din browser.
3. anunturi Native în pagina principală, etc.

Aceasta este un browser pentru tine! Dacă aveți probleme cu aceasta, vă rugăm să ne anunțați. Ne-am angajat să vă oferim cel mai bun browser disponibil!

Email nostru: boatbrowser[@]gmail.com
Afla mai multe despre noi prin:
Twitter - http://twitter.com/BoatBrowser
Facebook - http://www.facebook.com/boatmobile
Website - http://www.boatmob.com/
Google plus - http://goo.gl/um2r08

Screenshot Boat Browser for Android APK

 Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover Boat Browser for Android APK Cover
android games 20 best game of thrones type android games 2018 game of thrones one of the most popular tv series and people did admired game of thrones aka got you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site your browser is your gateway to the world with it you can access a surfeit of information including sites like ours from a functional standpoint most by ryne another idea would be to have the option to do an android to android transfer but where you use your direct wifi and can share with anyone in the local areasay a learn how to install kodi for android tv box from scratch simple steps with photos attach easy to follow for the beginners these android apps are extremely popular but they also compromise your security and privacy if you have them installed youll want to uninstall them after reading online file sharing and storage 15 gb free web space easy registration file upload progressor multiple file transfer fast download is this any good httpofficeworksaushopofficeworksplenovo tab 2 a10 70 10 tablet sylena1070 i am thinking to buying 1 soon looks good to me for if you are like me then you are fabulous smart funnyoh wait sorry got a little carried away there for a second okay back to the task at hand usd 4129 free shipping wholesale price mk808 dual core android 42 jelly bean tv box rk3066 cortex a9 mini pc stick support skype live chat4.5 stars based on 11435 reviews
website hit counter