Wednesday, March 21, 2018

 Boat Beacon - AIS Navigation  APK Download

Boat Beacon - AIS Navigation APK

80 from - 221 People

APPS and GAMES Download - Abbreviations list by fakenewspapers - Download updatestar updatestar - - - - - - - -
Title: Boat Beacon - AIS Navigation
Author: Electric Pocket
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 11 ianuarie 2018


Download Boat Beacon - AIS Navigation APK from Electric Pocket last update 11 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]pocketmariner.com Alpha, Lowerleigh Road, Pontnewynydd, Torfaen, UK.

Boat Beacon - AIS Navigation AIS receiver and display using just your Android device.

Boat Beacon is the only Marine AIS ship tracking app to provide Collision Detection, use real-time data and share your own boat’s position with other internet AIS users.

Specifically designed for use on the water, as well as showing all the Ships around you on a chart, Boat Beacon uniquely provides Bearing, Range and Closest Point of Approach (CPA) calculations in addition to AIS ship information. Transmits as well as receives internet AIS and is the only app that continuously monitors CPA, notifying if potential collisions are detected even when the app is in the background.

Key Features
------------
Receives and sends AIS ship data in real-time via the internet. No VHF AIS receiver, transponder or aerial required.

Over the horizon Collision and SART detection (30 miles radius) using continuous Closest Point of Approach (CPA) calculations - highlights boats that are on a potential collision course and alarms even when the app is in the background.

Provides Bearing and Distance information to other boats in addition to AIS information like speed, course, location, name, length etc. Shows you a track of the boats most recent voyage.

Share your live position, speed course and destination. People can follow you using Boat Beacon or our free Boat Watch app and on leading internet AIS systems like MarineTraffic and Ship Finder. Transmit also works continuously in the background when enabled.

Live Map view with compass overlay which rotates with you so you can look in the direction of the ships on the map to locate them. You can also tilt the map to get a 3D perspective by dragging upwards with two fingers.

NOAA US and UKHO Marine Charts (IAP required)

Extensive details on other ships including Photos.

Search for boats or places by name or MMSI.

Share your track and position with friends and family instantly and in real time via email, Twitter and Facebook etc.

Arm all the crews in a race with Boat Beacon and have real time updates on the race positions. Watch the action back in the Club-house too on a large screen with Boat Beacon's TV/Video Out support

VHF AIS with RTL-SDR and AIS Share app.

Local NMEA AIS via Wifi and USB.

Boat Beacon requires internet access to work. Most popular coastal areas around the world including the US and UK have mobile data access (2G or better) extending 12 or more miles out to sea.

Requirements:
Android Smartphone or Tablet with GPS.
Internet connection.

You do not need an MMSI to use Boat Beacon and you can be seen on Boat Beacon by other Boat Beacon users without having one. However if you want to be seen on Global AIS systems like Marine Traffic, Ship Finder and AIS Hub, etc. then you will need to have and use an MMSI number. If you don't have an MMSI for your boat you can obtain a free one in the US by visiting http://www.boatus.com/mmsi (the USCG approved agent) and using their online form. Alternatively email us for a free internet MMSI number.

Please note that continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

AIS Ship data is provided by a network of voluntary AIS shore based stations. Some areas may not have AIS coverage.

N.B. This is not an AIS transponder. You will not be visible to other ships on their AIS systems unless they also use data from the same land based AIS networks.

NOT FOR NAVIGATION
This program is distributed in the hope that it will be useful. Boat Beacon should only be used for basic navigation reference and should not be solely relied upon to determine precise locations, proximity, distance, or direction. receptor AIS și afișare folosind doar dispozitivul Android.

Barca Beacon este singurul AIS Marine App de urmărire a navelor pentru a furniza coliziune de detectare, utilizarea datelor în timp real și poziția împărtășesc propria barca cu alte utilizatorii de internet AIS.

Concepute special pentru utilizarea pe apă, precum și afișarea tuturor navelor din jurul tău pe o diagramă, barca Beacon oferă în mod unic rulmenți, Gama și punctul cel mai apropiat de abordare (CPA), calculele în plus față de AIS informații navă. Transmite cât și primește AIS la internet și este singura aplicație care monitorizează în mod continuu CPA, notificarea în cazul în care sunt detectate potențiale coliziuni, chiar și atunci când aplicația se află în fundal.

Caracteristici-cheie
------------
Primește și trimite datele de bord AIS în timp real prin intermediul internetului. Nr VHF AIS receptor, transponder sau aeriană necesară.

De-a lungul orizontului de coliziune și detectarea SART (30 mile rază), folosind cel mai apropiat punct continuu de abordare (CPA) calcule - barci evidențiază faptul că sunt pe un curs de coliziune potențial și alarme, chiar și atunci când aplicația se află în fundal.

Oferă și informații Având Distanța către alte bărci, în plus față de informații AIS cum ar fi viteza, desigur, locația, numele, lungimea etc Iti arata o pista din bărcile de voiaj cele mai recente.

Poziția live partaja, desigur viteza și de destinație. Oamenii pot urmări utilizați barca Beacon sau gratuit aplicația noastră cu barca Uita-te si pe sisteme de conducere la internet AIS, cum ar fi MarineTraffic și navelor Finder. De asemenea, funcționează în mod continuu de transmisie în fundal atunci când este activat.

Vizualizare hartă în direct cu o suprapunere busolă care se rotește cu tine astfel încât să puteți privi în direcția navelor de pe hartă pentru a le localiza. De asemenea, puteți înclina harta pentru a obține o perspectivă 3D prin tragerea în sus cu două degete.

Grafice NOAA SUA și UKHO marine (IPAP necesar)

Detalii extinse pe alte nave, inclusiv fotografii.

Căutare pentru bărci sau locuri după nume sau MMSI.

Urmări și de a partaja poziția dumneavoastră cu prietenii și familia instantaneu și în timp real, prin e-mail, Twitter si Facebook, etc.

Braț toate echipajele într-o cursă cu barca Beacon și au actualizări în timp real de pe pozițiile de cursă. Uita-te la acțiunea înapoi în club-house prea pe un ecran mare cu TV / suport video Out Boat Beacon lui

VHF AIS cu RTL-SDR și AIS Distribuiți aplicația.

NMEA AIS locală prin Wi-Fi și USB.

Beacon barca necesită acces la internet la locul de muncă. Cele mai populare zone de coastă din întreaga lume, inclusiv SUA si Marea Britanie au acces mobil de date (2G sau mai bine) ce se extinde la 12 sau mai multe mile în largul mării.

cerinţe:
Android Smartphone sau Tableta cu GPS.
Conexiune internet.

Nu aveți nevoie de o barca pentru a utiliza MMSI Beacon si poate fi vazut pe barca Beacon de către alți utilizatori cu barca Beacon, fără a avea unul. Cu toate acestea, dacă doriți să fie văzut pe sistemele globale AIS, cum ar fi traficul maritime, nave Finder și AIS Hub, etc, atunci va trebui să aibă și să utilizeze un număr MMSI. Dacă nu aveți o barca pentru MMSI puteți obține unul liber în SUA, vizitând http://www.boatus.com/mmsi (USCG agent aprobat) și folosind formularul online. Ca alternativă ne e-mail pentru un internet gratuit numărul MMSI.

Vă rugăm să rețineți că utilizarea în continuare a GPS care rulează în fundal poate reduce dramatic de viață a bateriei.

datele AIS navei este asigurată de o rețea de stații de coastă pentru voluntari AIS. Anumite zone nu pot avea o acoperire AIS.

N.B. Acest lucru nu este un transponder AIS. Tu nu va fi vizibil pentru alte nave pe sistemele lor AIS cu excepția cazului în care le utilizează, de asemenea, date din rețelele AIS bazate pe același teren.

NU NAVIGAȚIE
Acest program este distribuit în speranța că va fi util. Beacon barca ar trebui să fie utilizate numai pentru referință de navigație de bază și nu ar trebui să fie bazat exclusiv pe pentru a determina locații exacte, proximitatea, distanța sau direcția.

Screenshot Boat Beacon - AIS Navigation APK

 Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover Boat Beacon - AIS Navigation APK Cover
fake news papers fake news videos a few abbreviations download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software4.5 stars based on 45497 reviews
website hit counter