Wednesday, March 21, 2018

 Bluetooth File Transfer  APK Download

Bluetooth File Transfer APK

84 from - 252.559 People

APPS and GAMES Download - Shareit apk v388 download for android all latest versions - Adb how do i get an apk file from an android device - Xender app apk download for pciphone android ios - Shareit for pc laptop windows free download share it - Zapya download file transfer app for android ios mac - Tutuapp download android apk ios - Shareit apk download get share it apk for androidpc - Shareit download for pc apk android iphone free - Download shareit transfer share for laptoppcwindows - Download acmarket apk android ac market app
Title: Bluetooth File Transfer
Author: Medieval Software
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 19 octombrie 2016


Download Bluetooth File Transfer APK from Medieval Software last update 19 octombrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la admin[@]medieval.it Politica de confidențialitate Viale della Repubblica, 299 00047 - Marino (RM) Italia

Bluetooth File Transfer Use your smartphone to browse, explore and manage files of any Bluetooth ready device, using File Transfer Profile (FTP) and Object Push Profile (OPP): you can also receive files and send contacts!

GUIDE> http://help.medieval.it (by Absolutely Android)

FEATURES>
* Custom security manager for incoming BT connections: only authorized devices can connect, if you accept. If you refuse, no access is granted on your servers: personal data files and privacy are safe against hacker, nerd, geek and guru (enanched Bluetooth server security is disabled by default)

* 3rd party applications can open (or pick) files from sdcard using this package like attachment, music, pictures or any multimedia file (no external intents are supported for performance purpose)

* Support for legacy 2.0 and AES (128, 192 and 256 bit) encryption (both pack and unpack) of Zip files (like WinZIP or WinRAR) - keep private document secure using a long pass to protect it

* Enhanced all-in-one app with the fastest file browser ever seen (you can verify by yourself, test it now)

* Professional, clean and fast UI where you can customize any aspect of the file viewer. Customizable user interface in order to best fit your needs (expert only)

* Thumbnails for APK, audio, video, image (also inside archive files: Zip, GZip, TAR) - thumb picture (miniature) not stored on cell phone memory

* It can connect to new and old cellphone: nokia, samsung, lg, sony (Android does not support infrared IR pan)

* Search files also inside Zip, GZ, Tar (advanced searching inside archive can take double time to complete)

* Improved contact send function in order to manipulate telephone numbers on generated VCARD (vcf) files

* Cut, copy, move, paste, delete multiple items using the integrated explorer of this application

* You can full unhide (or hide) hidden media (both smartphone and sd memory)

* OBEX layer (obexftp and obexopp) entirely developed by Medieval Software

* Compress, uncompress and extract Zip (encrypt with password), GZip, Tar

* Cleaner program settings view using shortcut icons pane

* Sharing: you can share a single file or an entire path

* Powerful bookmark feature with precise sorting

* Contact send screen supports contacts groups
* Test and check archive integrity (deflate)
* Desktop folders shortcuts
* Calculate MD5 and CRC32
* Power saving management
* Streaming service
* No root required
* Multi language
* Multiselect
* Home folder
* File sort
* Open as

Freeware with AD (free software) - You can now remove advertising from this application by purchasing "Medieval Licensing System" on the Android Market!

NOTE - SDPD (uuid port route) may not work on Android 1.5 and 1.6 so friend services could not reach you!

---

FAQ> Why "Bluetooth File Transfer" requires the contact read permissions?

A. In order to send your contacts over Bluetooth, if you wish, for example to your car-kit or to another smartphone. Open main menu, select Send contacts item, put a check beside the contacts you would like to send and finally press Send button. Utilizați telefonul smartphone pentru a căuta, de a explora și de a gestiona fișiere de orice dispozitiv Bluetooth gata, folosind File Transfer Profile (FTP) și Profil Object Push (OPP): puteți primi, de asemenea, fișiere și trimite persoane de contact!

GHID> http://help.medieval.it (de Absolut Android)

CARACTERISTICI>
* Manager de securitate personalizate pentru intrare conexiuni BT: Aparate doar autorizate pot conecta, dacă sunteți de acord. Dacă refuzi, nu se acordă accesul pe serverele dvs.: fișierele de date cu caracter personal și protecția vieții private sunt în siguranță împotriva hacker, tocilar, tocilar și guru (enanched securitate sistem Bluetooth este dezactivată în mod implicit)

* Aplicatii 3rd party pot deschide (sau alege) fișiere de la sdcard utilizarea acestui pachet ca atașament, muzică, imagini sau orice fișier multimedia (nu intențiile externe sunt suportate în scopul pentru performanță)

* Suport pentru moștenire 2.0 și AES (128, 192 și 256 biți) criptare (atât ambalaj și despachetați) de fișiere Zip (cum ar fi WinZip sau WinRAR) - să păstreze documente private securizate folosind o pasă lungă pentru ao proteja

* Îmbunătățită all-in-o aplicație cu cel mai rapid browser de fișiere văzut vreodată (puteți verifica de unul singur, testați-l acum)

* UI Professional, curat și rapid în cazul în care vă puteți personaliza orice aspect al privitorului fișier. Interfață de utilizator personalizabil pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor tale (doar expert)

* Miniaturi pentru APK, audio, video, de imagine (de asemenea, în interiorul fișierelor arhivă: Zip, GZip, TAR) - imagine degetul mare (miniatură) nu sunt stocate în memoria telefonului celular

* Se poate conecta la noi și vechi telefon mobil: Nokia, Samsung, LG, Sony (Android nu are suport infraroșu pan IR)

* Fișiere de căutare, de asemenea, în interiorul Zip, GZ, Tar (de cautare avansata din interiorul arhivă poate lua timp dublu pentru a finaliza)

* Imbunatatirea functiei de contact trimite, în scopul de a manipula numere de telefon pe VCARD generat (VCF) fișiere

* Cut, copiere, mutare, pastă, șterge mai multe articole folosind exploratorul integrat de această aplicație

* Aveți posibilitatea să afișați complet (sau ascunde) media ascuns (atât smartphone-uri și de memorie SD)

* Strat OBEX (obexftp și obexopp), dezvoltat în întregime de către Software Medieval

* Comprimare, de decomprimare și extract de Zip (cripta cu parola), gzip, Tar

* Setările de program Cleaner vizualiza folosind panoul de icoane de comenzi rapide

* Partajarea: aveți posibilitatea să partajați un singur fișier sau un întreg traseu

* Caracteristică marcaj puternic cu opțiunea de sortare precise

* Ecran Contact Trimiteți acceptă grupuri de contacte
* Test și verifica integritatea arhivă (dezumfla)
* foldere desktop comenzi rapide
* Calculeaza MD5 și CRC32
* Management de economisire a energiei
* Serviciu de streaming
* Nu este necesar rădăcină
* Mai multe limbi
* MultiSelect
* Dosarul Acasă
* Fel de fișiere
* Deschis ca

Freeware cu AD (software liber) - se poate elimina acum de publicitate de la această aplicație prin achiziționarea de "sistem de licențiere Medieval" de pe Android Market!

NOTA - SDPD (traseu de port UUID) nu poate lucra pe Android 1.5 și 1.6, astfel de servicii prieten nu a putut ajunge la tine!

---

Intrebari frecvente> De ce "Bluetooth File Transfer" necesită permisiuni de contact citite?

A. În scopul de a trimite persoanele de contact prin Bluetooth, dacă doriți, de exemplu, pentru masina ta-kit sau la un alt smartphone. Deschideți meniul principal, selectați Trimitere contacte element, a pus un cec lângă contactele pe care doriți să trimiteți și în cele din urmă apăsați butonul Trimite.

Screenshot Bluetooth File Transfer APK

 Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover Bluetooth File Transfer APK Cover
shareit is a major android application that can be found in most of the android smartphones with over 100 million installs directly from the google play store and much more from other sources shareit apk is the most popular file sharing app ever developed how do i get the apk file from an android device or how do i transfer the apk file from device to system xender apk latest version application free download xender app for pc laptop windows android ios mac ipad iphone download shareit for pc on windows 8 10 now a days most of the people are using bluetooth to share files between them download shareit for pc zapya fastest file sharing application for android ios and mac download for free now share unlimited files with your friends through zapya app open safari browser on your ios device type in tutuapp or tutuappvip and wait until the homepage of official tutuapp website loads you will see three green colored download buttons on the homepage of official tutuapp website click the one in the middle to download for ios devices the process to download shareit apk latest version for android devices check how you can freely download share it apk file for android os free of cost download shareit app apk for pc android and iphone shareit download for pc guide is given here and also for android apk and iphone download appsgames for pclaptopwindows 7810 shareit main function shareit apk helps you sending filessharing filesmoving filestransferring photostransfer picsusing my bluetooth download acmarket apk proceed below to enter the best place with cracked apps simply tap on the link below to download the application for free without any trouble4.5 stars based on 95139 reviews
website hit counter