Saturday, March 24, 2018

 Blackjack Verite Drills  APK Download

Blackjack Verite Drills APK

92 from - 16 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Blackjack Verite Drills
Author: QFIT (Norman Wattenberger)
Latest Version: 3.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 iulie 2017


Download Blackjack Verite Drills APK from QFIT (Norman Wattenberger) last update 9 iulie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]qfit.com Politica de confidențialitate QFIT 100 United Nations Plaza New York, NY 10017

Blackjack Verite Drills BV-D is a set of Blackjack drills for basic strategy, Spanish 21, SuperFun21 and card counting designed to operate on both tablets and smartphones. iOS versions are also available. QFIT has been developing Blackjack software since 1993, is mentioned in 25 books and recommended by most experts in the field. This is not a toy app, but serious Blackjack software designed to improve your game whether you are a casual player or a professional.

The major design philosophies are:

• Realistic graphics – Screen space is not wasted on cartoonish, non-useful graphics. Graphics that are useful -- cards and discard trays -- are large, realistic, casino-style graphics. For example, there are 206 photo-realistic images of discard trays.

• Flexibility – Tens of thousands of combinations of options are included. Nearly all screens operate in landscape or portrait.

• Optimizing your time – Hands are NOT thrown at you completely randomly. More difficult hands are presented more often. You can be drilled on up to five-card hands, which are substantially more difficult than two-card hands. For counting practice, the shoe can be biased toward a positive or negative count to increase difficulty. You can program it to throw cards out in different orientation, placement and numbers. It will remember errors you have made and present you with those hands. Speeds can be increased beyond the speed of human dealers. These features are designed to make better use of your time. Why waste your time on simple hands like player 20 vs. dealer ten-up, that are very common with random dealing, over and over and over?

• Strategies – The following strategies are included: Basic Strategy, High-Low, Halves, KO, Omega II, AOII, Red7, Zen, Hi-Opt I, Hi-Opt II, REKO, FELT, KISS-I, KISS-II, KISS-III, Spanish 21, Superfun 21, Expert, Silver Fox, and UBZ2. Complete index tables for each with modifications for common rules are included from the various books with authorization of the respective authors. QFIT products are the only software products authorized to include most of these strategies. You can also easily import user strategies from Casino Verite Blackjack. Many unusual strategy deviations are supported, like: Hit with 4 or more cards or any 678 possible, or Surrender 10,6 only.

• Fixed Price – No piecemealing. You don’t get a “free” app and then have to pay more and more to make it functional.

Counting, Flashcard and Depth drills operate in portrait or landscape orientation on phones and tablets. Full table drills are landscape mode only and require a tablet. The Flashcard drills can be used by basic strategy players and Spanish 21 and Superfun 21 players. All drills are useful to Blackjack card counters. Flashcard drills allow either button or swipe input for all decisions.

We also have an online 540 page free book on Blackjack and operate the most active Blackjack forum and chat room on the web. Also free. BV-D este un set de burghie Blackjack pentru strategie de bază, spaniolă 21, SuperFun21 și carte numărarea proiectate pentru a funcționa pe ambele tablete și smartphone-uri. Versiunile iOS sunt de asemenea disponibile. QFIT a fost în curs de dezvoltare de software Blackjack din 1993, este menționat în 25 de cărți și recomandat de cei mai mulți experți în domeniu. Aceasta nu este o aplicație jucărie, dar software-ul Blackjack serios conceput pentru a îmbunătăți jocul, dacă ești un jucător ocazional sau un profesionist.

Cele mai importante filosofii de design sunt:

• grafică realiste - spațiu ecran nu este irosit pe grafica desen animat, non-utile. Grafica care sunt utile - cărți și aruncați tăvi - sunt, grafică mari, în stil cazino realist. De exemplu, există 206 de imagini foto-realiste ale tăvi arunca.

• Flexibilitate - sunt incluse Zeci de mii de combinații de opțiuni. Aproape toate ecranele funcționează în peisaj sau portret.

• Optimizarea timp - mâinile nu sunt aruncate la tine complet aleatoriu. Mai multe mâini dificile sunt prezentate mai des. Puteți fi forate pe până la maini de cinci carti, care sunt în mod substanțial mai dificilă decât hands două cărți. Pentru numărare practică, pantoful poate fi părtinitoare față de un număr de pozitiv sau negativ pentru a crește dificultate. Puteți să-l programa să arunce carduri în orientare diferite, plasare și numere. Acesta va aminti erori le-ați făcut și vă prezentăm cu mâinile. Viteze poate crește peste viteza de dealeri umane. Aceste caracteristici sunt proiectate pentru a face o mai bună utilizare a timpului tău. De ce pierzi timpul pe maini simple, cum ar fi jucător de 20 in Raport, dealer zece-up, care sunt foarte frecvente cu abuzive aleatoare, peste si peste si peste?

• Strategii - Următoarele strategii sunt incluse: Strategia de bază, High-Low, reprize, KO, Omega II, AOII, Red7, Zen, Hi-Opt I, Hi-Opt II, REKO, simțit, KISS-I, KISS-II , KISS-III, spaniolă 21, SuperFun 21, Expert, argint Fox, și UBZ2. Tabele index complete pentru fiecare, cu modificările de norme comune sunt incluse de la diverse cărți cu autorizare a autorilor respectivi. Produsele QFIT sunt singurele produse software autorizați să includă cele mai multe dintre aceste strategii. De asemenea, puteți importa cu ușurință strategii de utilizare de la Casino Verite Blackjack. Multe abateri de strategie neobișnuite sunt acceptate, cum ar fi: a lovit cu 4 sau mai multe carduri sau orice 678 posibile, sau Surrender 10,6 numai.

• Preț fix - nr piecemealing. Tu nu te o aplicație "liber", și apoi trebuie să plătească mai mult și mai mult pentru a face funcțional.

De numarat, flashcard și profunzimea exercițiile operează în orientarea portret sau peisaj pe telefoane și tablete. Burghiu complete de masă sunt doar modul peisaj și necesită o tabletă. Exercițiile flashcard pot fi folosite de către jucători de strategie de bază și spaniolă 21 și 21 de SuperFun jucatori. Toate exercițiile sunt utile pentru contoare de carduri Blackjack. Burghiu flashcard permite nici buton sau de intrare bețivan pentru toate deciziile.

Avem, de asemenea, un on-line 540 pagina de carte gratuit pe Blackjack și opera forum Blackjack cel mai activ și camera de chat de pe web. De asemenea, gratuit.

Screenshot Blackjack Verite Drills APK

 Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover Blackjack Verite Drills APK Cover
4.5 stars based on 23437 reviews
website hit counter